DAVID MISCAVIGE
VED RORET I EN TID MED EKSPANSJON

Med åpningen av en ny type kirke i større byer, har Scientology fordoblet sin størrelse i løpet av de siste fem årene.

For å møte den voldsomt stigende etterspørselen etter Dianetics- og Scientology-servicer og sosiale forbedringsprogrammer over hele verden, og for å utnytte det 21. århundrets teknologiske fremskritt, lanserte David Miscavige strategien med Ideelle orger (forkortelse for «organisasjoner») som skulle omdanne alle Scientology Kirker til Ideelle kirker og oppnå det målet L. Ron Hubbard satte for scientologer – en dag å skape kirker som er et fysisk uttrykk for Scientology-teknologien, for å hjelpe alle mennesker å oppnå åndelig frihet.

En Ideell org er en kirke som er skapt for å levere alle Scientology-religionens servicer til sine medlemmer og til lokalsamfunnet. Ordet «Ideell» går på både de fysiske omgivelsene og den typen service som gis til medlemmer og lokalsamfunnet. Alle disse kirkene har et omfattende informasjonssenter med multimedieskjermer som beskriver alle aspekter av Dianetics og Scientology, grunnleggeren L. Ron Hubbard og kirkens programmer for sosiale forbedringer og for å nå ut i lokalsamfunnet.

Religiøse servicer leveres i estetiske lokaler for kurs og åndelig veiledning, frie for forstyrrelser. Det finnes også bibliotek, bokhandler, film- og seminarlokaler og store kapeller for søndagsandakter, bryllup, navngivningsseremonier og andre menighetssammenkomster.

Siden 2003 har over 50 Ideelle kirker dukket opp over hele verden, inkludert de i verdens kulturelle hovedsteder – den nasjonale Scientology Kirken i Spania i et av Madrids fine kulturelle strøk; Scientology Kirken i New York, like ved Times Square; Scientology Kirken i San Francisco i California, i den restaurerte, historiske Transamerica-bygningen; Scientology Kirken i London i England, som ligger i sentrum av byen; Scientology Kirken i Berlin i Tyskland, i nærheten av Brandenburger Tor; og Scientology Kirken i Moskva i Russland, som ligger bare en kort avstand fra Kreml og Den røde plass. 12 nye kirker har blitt åpnet bare siden april 2009.

Nye ideelle Scientology Kirker

Ytterligere 60 kirker er i design-, planleggings- og konstruksjonsfasene, og ca. 25 000 m² er under bygging.

Dette er Scientologys Ideelle kirker, som er designet for å presentere Scientologys visdom for mange millioner over hele verden.