BRUSSEL, BELGIA

DEN FØRSTE AVDELINGEN AV SCIENTOLOGY KIRKER FOR EUROPA ÅPNER I BRUSSEL

23. JANUAR 2010

Nesten 1000 scientologer og deres gjester fra hele Europa deltok i innvielsen av Brussel-avdelingen av Scientology Kirkene for Europa den 23. januar 2010. En representant for Church of Scientology International, moderkirken for Scientology-religionen, ledet seremonien som ble avholdt i den historiske bygningen fra det tidlige 21. århundret på Waterloo Boulevard 100–103.

Den 23. januar 2010 møtte dignitarer fra hele Europa opp sammen med nesten 1000 scientologer og gjester, ved åpningen av Scientology Kirkene i Europa, Brussel avdelingen.
Dette kjennemerket fra det tidlige 19. århundre på Boulevard de Waterloo 100-103 i Brussel’s sentrum, vil tjene de åndelige behovene hos folk i dette samfunnet og de i hele Europa.

Arrangementet markerte begynnelsen på en ny æra for scientologer og alle innbyggere i Belgia og Europa, for det er fra denne kirken at Scientology vil levere L. Ron Hubbards effektive løsninger, for å løfte opp samfunnet på alles vegne.

Fremtredende gjestetalere som deltok i innvielsen omfattet Hugo Coveliers, senator i det belgiske parlamentet, professor Abolfazl Beheshti, professor i internasjonale relasjoner og energi-økonomi ved universitetet i Lille, Frankrike, Juan Ferreiro, visegeneraldirektør for trossamfunn i det spanske justisministerium, Katalin Szomor, sakkyndig medlem av narkotikakommisjonen fra det ungarske parlamentet og tidligere nasjonal koordinator i narkotikaspørsmål samt pastor, Christopher Vonck, rektor på fakultetet for sammenlignende religionsstudier ved universitetet i Antwerpen.

I sin tale til scientologer og gjester erklærte Senator Coveliers: «Denne nye kirken i Europas hovedstad står som et vakkert vitnesbyrd om deres hjelp, og dere kan være sikre på min fortsatte støtte. Dere har omsorg for mennesker, og denne kirken er i den grad et eksempel på denne holdningen.»

Den nye kirken i Brussel har gjennomgått en omfattende renovering, ikke bare for å kunne romme alle Scientology Kirkens religiøse tjenester, men også for å kunne tilby kirkemedlemmenes samfunnsforbedrende og humanitære programmer.

Den 8000 m² store kirken inkluderer en stor informasjonssal med en multimedia-utstilling som beskriver Scientology-religionens tro og praksis, samt dens grunnlegger L. Ron Hubbards liv og arv. Alle kirke-sponsede humanitære og sosiale programmer er også her, inkludert Scientologys svar på kriminalitet, stoffmisbruk, analfabetisme, fallende moralske verdier og naturkatastrofer. Disse programmene utgjør Scientology Kirkenes arbeid med både å tjene det lokalsamfunnet de fungerer i, og alle andre samfunn verden over.

Og typisk for denne nye Ideelle kirken har den et stort kapell til medlemmenes sammenkomster, som også fungerer som et kapell for søndagsandakter, bryllup og navngivningseremonier; et dokumentasjonssenter inneholder L. Ron Hubbards skrevne og innspilte materialer; lokaler til religiøs utdanning og religiøs rådgivning, samt Kontoret for publikumsaffærer for å koordinere menneskerettighetsaktiviteter og initiativer i hele Europa i samarbeide med likesinnede organisasjoner.