KØBENHAVN, DANMARK

DANSK GLEDE: EN NY SCIENTOLOGY KIRKE ÅPNES I DET SENTRALE KØBENHAVN

27. MAI 2017

Innvielsen av Scientology Kirken i Danmark vil gjenopplive ånden og sjelen i Københavns historiske hjerte.

Ta en spasertur nedover den lengste og travleste gågaten i Europa og du vil komme til stedet der København opprinnelig ble grunnlagt. Det er et sted hvor to historiske torg smelter sammen – Nytorv fra ca. 1610 og Gammeltorv, som opprinnelig ble opprettet som markedsplass og møtested for danskene da byen ble befestet på 1100-tallet. Torgene har i historiens løp opplevd store katastrofer, guddommelig kunst og den danske hverdag. Dette er et sted hvor fortiden og nåtiden møtes, for det har alltid vært og er i dag et samlingssted for københavnere.

Og på en strålende dansk ettermiddag samlet mer enn 2500 scientologer og gjester seg på det brolagte torget for å feire en ny side i historien til en av Skandinavias eldste og rikeste kulturhovedsteder og det neste skrittet fremover i kirkens vekst.

De jublende tilskuerne gir stående applaus igjen og igjen i anerkjennelse av denne historiske dagen for København og hele Danmark under David Miscaviges tale.

David Miscavige, kirkelig leder for religionen Scientology, ledet innvielsen og fortalte historien bak denne episke prestasjonen. «Som noen av dere kanskje husker, møttes vi en gang i en midnattstime. Hvoretter dere viste meg fremtidsvisjonen dere hadde for denne kirken. Jeg delte visjonen deres, og dere lovet å gjøre den til et faktum. Så på denne dagen, hvor hverken vind, sludd eller snø kunne ha holdt meg unna, kom jeg i dette strålende vårværet for å si: ’Dere klarte det, dere gjorde det, dere så det og grep det. Og her står nå verdens mest ideelt plasserte Scientology Kirke, for å sørge for åndelig frihet og utøvelsen av evig fri vilje for hele Danmark’.»

Fra de første strofene av Hans Christian Andersens «I Danmark er jeg født» overvar de tusener av fremmøtte en innvielse som både virket dragende og som var preget av nasjonal tradisjon. Fremtredende personligheter gav begivenheten ekstra liv med fortellinger om humanitære partnerskap for et bedre Danmark og om eventyr der skatten er kunnskap som skal deles med alle, samt med en anerkjennelse av et historisk vartegn som nå har fått en magisk forvandling og nytt liv.

Kirken designet, restaurerte og fornyet sitt nye hjem i det sentrale København. Den neoklassiske bygningen på 3700 kvadratmeter ble opprinnelig bygd i 1796. Den ble reist etter den store brannen i København ett år tidligere, som hadde oppslukt hele området rundt Nytorv og Gammeltorv i flammer. Faktisk påbød byplanleggingen at bygninger skulle ha de karakteristiske «brutte hjørnene» slik at brannvesenets lange stigevogner kunne få adgang til byens trange gater.

Kirken arbeidet med lokale håndverkere, og gjennom omsorg og håndverksfaglig kompetanse gav de den historiske bygningen tilbake sin opprinnelige karakter. Danmark er verdensberømt for både design og håndverk, og arbeidet inkluderte restaurering av de originale vindusrammene i eik, trappeoppgangen i tre, ytterdørene og porten med dens hvelvede tak på innsiden.

Danmarks nye Scientology Kirke er fem etasjer høy og står bare noen skritt fra Strøget, hvor 75 000 fotgjengere passerer hver dag. Som sådan tjener bygningen som et sentralt knutepunkt for en rekke humanitære initiativer som har høstet respekt og anerkjennelser fra Københavns sivilsamfunn.

Kirken har gjennom 30 år sponset grupper som arbeider med opplysning og forebygging mot stoff, og har nådd ut til landets ungdom med flere hundre tusen Sannheten om stoff-hefter. Veien til lykke-organisasjonen har arrangert gateopprydninger i boligområder og dekket Københavns gater med L. Ron Hubbards ikke-religiøse kodeks for moralsk livsførsel, mens den lokale avdelingen av Unge for menneskerettigheter arbeidet for å opprettholde den danske kulturarven ved å holde en årlig «bevissthetsmarsj», og har dermed nådd mer enn to hundre tusen personer med budskapet om menneskerettigheter.

Kommunale og nasjonale dignitarer hyllet begivenhetens velvillige ånd og ønsket kirken velkommen: Klaus Mygind, medlem av Københavns byråd; Thøger Berg Nielsen, (fhv.) politiinspektør; Rene Jensen, forlegger og rådgiver til Københavns kommune; og Bjarke Christensen, arkitekt for historisk restaurering.

Byrådsmedlem Mygind talte til de fremmøtte ved innvielsen av den nye kirken og beskrev sitt engasjement for menneskerettigheter, fordi mangelen på disse er faktoren som ligger til grunn for alle sosiale problemer. «Menneskerettighetene er fundamentet i samfunnet vårt, men hvis dette går i stykker, fører det til vår største elendighet og fortvilelse. Vår styrke ligger i fellesskap, så i fellesskapets ånd begynte jeg å arbeide sammen med Unge for menneskerettigheter.»

Klaus Mygind beskrev videre hvordan dette dyptgående partnerskapet ble dannet: «Det var omtrent åtte år siden da en gruppe entusiastiske unge mennesker henvendte seg til meg og bad meg om hjelp til å arrangere en marsj på Den internasjonale menneskerettighetsdagen. Gnisten og energien til disse studentene var smittende – hvordan kunne jeg si nei? Hundrevis av danske ungdommer deltok i marsjen fra sentrum til Nørrebro. Til og med dansere, sangere og rappere opptrådte som del av arrangementet. Dette var menneskerettigheter i levende aksjon på gatene i København. Nå marsjerer vi sammen, år etter år. Og sammen har vi inspirert en ungdomsbevegelse på kryss og tvers av byen vår. Så det er ikke lenger bare deres marsj, det er vår marsj.»

Forhenværende politiinspektør Thøger Berg Nielsen kjente altfor godt til stoffmisbrukets tragedie. «Jeg har sett likene til mange bekjente og misbrukere som begynte med stoff og døde av det», sa han. «Som polititjenestemann var jeg den siste til å si farvel til dem. Vårt samfunn har prøvd alle slags løsninger, men til ingen nytte. Så narkokriminalitet var et svart kapittel i min tjenestetid. Jeg traff en mur, og det var ingenting jeg kunne gjøre. Men akkurat da alt var så mørkt som det kunne bli, ble jeg introdusert til noe helt nytt – Narconon.»

For 10 år siden oppdaget han programmet for rehabilitering av stoffmisbrukere, utviklet av Scientologis grunnlegger, L. Ron Hubbard, på et Narconon-senter nordvest for København. «Jeg husker møtet med en far som besøkte sin sønn. Han sa: ’Sønnen min har blitt reddet, og jeg vil at du skal møte ham.’ Sønnen hans hadde vært avhengig av heroin i 10 år, og da jeg så ham i øynene og hjertet, så jeg liv. Jeg trodde ikke at innbarkede misbrukere kunne rehabiliteres inntil jeg så det med mine egne øyne. Men de som hadde fullført programmet var virkelige, og historiene deres var en mirakuløs virkelighet.»

Arkitekt for historisk restaurering Bjarke Christensen har bidratt til å bevare Københavns tidløse ansikt i mer enn 35 år, og han talte om betydningen av å forvandle kirkens bygning. «Deres neoklassiske hjem har utsikt over dette historiske torget og har sin egen historie. For eksempel inkluderer de kjente personlighetene som bodde her forfattere av den danske grunnloven og vår nasjonalsang – for ikke å nevne andre diktere og statsmenn. Så både dette torget og denne bygningen bærer vår bys ånd. Og derfor bringer innvielsen av denne Ideelle organisasjonen nytt liv til Københavns fødested.»

«Når vi former våre bygninger, former våre bygninger deretter oss», fortsatte Bjarke Christensen. «Gjennom et helt tiår hadde dere ikke bare ideen om restaurering, men dere omfavnet den. Og sammen har vi utformet en imponerende, moderne bygning bak det klassiske Danmarks tradisjonelle ansikt. Så ja, denne bygningen fra den danske Gullalderen har nå blitt en del av Scientologis Gullalder.»

Rene Jensen, forlegger og rådgiver til Københavns kommune, talte om sine tidlige eventyr og påfølgende oppdagelse av L. Ron Hubbards lære: «Som ung mann tok jeg ett år fri og reiste verden rundt i søken etter kunnskap. Den reisen førte meg til Finland, over hele Russland, til Det fjerne Østen og Australia. Det var der jeg så menneskehetens billedvev. Og jeg vendte hjem med et brennende ønske om nye muligheter til å vokse. Så da jeg støtte på deres grunnleggers skrifter, tenkte jeg: ’Her begynner en ny reise.’ Fordi det var ikke lenger nok å eksistere, det var på tide å oppdage L. Ron Hubbard og leve

Rene Jensen avsluttet sin tale med en hyllest til L. Ron Hubbard og dagens ånd, som var en ånd av enorme forventninger om en vidunderlig fremtid. «L. Ron Hubbard skiller seg ut fra så mange andre før ham. Han både søkte etter kunnskap og delte kunnskap. Han ville finne en visdommens stein og snu den og snu den igjen, og alltid i søken etter å vite mer. Så i dag feirer vi et visdommens hus bygd på disse steinene. Måtte dette bli fundamentet for det danske folk til å vokse, til å utforske ting, til å leve og nå nye høyder.»


Den nye kirken tilbyr alle besøkende en introduksjon til Dianetics og Scientology, som begynner med Informasjonssenteret. Det inneholder en utstilling med mer enn 500 filmer som viser Dianetics' og Scientologis fundamentale trossetninger og praksiser og forteller om L. Ron Hubbards liv og arv.

Informasjonssenteret gir også en detaljert fremstilling av de mange humanitære programmene som Scientology støtter. Disse inkluderer blant annet et verdensomspennende initiativ for undervisning i menneskerettighetene, et omfattende program for forebygging mot og opplysning om stoff og rehabilitering av misbrukere, et globalt nettverk av lese- og læresentre, samt Scientologis frivillige prester som nå utgjør verdens største uavhengige nødhjelpsgruppe.

Et fireetasjes atrium utgjør kapellet, og det naturlige lyset fra glasstakene gir hele gården en stilfull glød. Det er også stedet for arrangementer og sammenkomster for hele samfunnet og er åpent for medlemmer av alle trosretninger. Bygningen inneholder dessuten mange seminarlokaler og kursrom, samt en hel etasje viet til Scientology-auditering (åndelig veiledning).


Innvielsen av Scientology Kirken i Danmark er enda en prestasjon for Scientology, som i de siste 12 månedene har opplevd en enestående vekst. De seneste innvielsene har funnet sted i Miami i Florida; San Fernando Valley i California; Auckland i New Zealand; San Diego i California; Sydney i Australia; Harlem i New York; Budapest i Ungarn; og Atlanta i Georgia.

Fremtidige innvielser er planlagt for kulturelle sentre i Latin-Amerika, Nord-Amerika, Europa, Storbritannia og Afrika.