INTRODUKSJON

GLOBALE HUMANITÆRE INITIATIV OG
TILKNYTTEDE SAMFUNNSFORBEDRENDE PROGRAMMER

SPONSET AV SCIENTOLOGY KIRKEN

Den verdensomspennende ødeleggelsen og den menneskelige lidelsen forårsaket av stoffmisbruk, analfabetisme og moralsk forfall – for ikke å nevne natur- og menneskeskapte katastrofer – er tydelige. De truer med å rive samfunnets struktur i stykker, og i mange deler av verden har disse sosiale ondene allerede gjort uopprettelig skade.

Det som demonstrativt mangler i bekjempelsen av disse undergangsscenarioene, er effektive løsninger. Med det i sikte, utviklet L. Ron Hubbard i løpet av sine tiår med forskning på sinnet og ånden metoder til å ta seg av krisene som truer vår verden.

For å få iverksatt disse løsningene, har Kirken sponset permanente sentra til å fungere som «generatorer», som derved aktiviserer bevegelser i stor skala til å håndtere moral, manglende lese- og skriveferdighet, stoffmisbruk samt rehabilitering fra det.

Og for å virkeliggjøre Scientologys store humanitære mål, har Kirken gjort lett tilgjengelig lettforståelige og raskt distribuerbare multimediaverktøyer for å heve bevisstheten til samt utdanne og aktivisere millioner.

Resultatet: Scientology Kirkens revolusjonerende humanitære og sosiale forbedringsprogrammer. De er ytterst unike, uten tvil i forkant av utviklingen, og viktigst av alt – effektive.