DAVID MISCAVIGE: EN BIOGRAFI

DAVID MISCAVIGE, STYREFORMANNEN I RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
OG KIRKELIG LEDER AV SCIENTOLOGY-RELIGIONEN

David Miscavige er den kirkelige lederen for Scientology-religionen. Fra sin posisjon som styreformann i Religious Technology Center (RTC), bærer David Miscavige det endelige ansvaret for å sikre den standardmessige og rene anvendelse av L. Ron Hubbards Dianetics- og Scientology-teknologier, samt for å holde Scientology virkende.

Fra denne stillingen har David Miscavige omdefinert begrepet «religiøs leder» slik at det passer til oppgavene som skal utføres for å lede en virkelig enestående, moderne religion – en religion som er født i det tjuende århundret, og som har prestert et ekspansjonivå uten like i det tjueførste århundret – religionen omfatter omkring 8500 kirker, misjoner og tilknyttede grupper i 165 land.

Under David Miscaviges ledelse har samfunnsforbedrende og humanitære programmer, som støttes av Scientology Kirken, berørt milliarder av menneskers tilværelse. L. Ron Hubbards religiøse verker er mer utbredte enn noensinne, og kirken har hatt en vekst uten like både i fysisk størrelse og hvor langt hjelpen dens når ut.

Det følgende viser David Miscaviges støpning og hva han gjør for å virkeliggjøre L. Ron Hubbards visjon og arv, og kortfattet er dette historien om hans lederskap:

 • Sikring av fortsatt vekst og ekspansjon av Scientology på internasjonalt plan
 • Gjør Scientology allment tilgjengelig for folk i alle samfunnslag over hele verden
 • Utvikler programmer til å løse samfunnets verste onder og skaper ressurser som kan omsette disse programmene til handling
 • Sørger for at Scientologys skrifter er i nøyaktig overensstemmelse med grunnleggerens opprinnelige skrifter
 • Restaurering av L. Ron Hubbards skriftlige verker, innspilte og filmede foredrag
 • Sørger for at Scientology spres internasjonalt
 • Etablering av Ideelle Scientology Kirke-organisasjoner
 • Etablering av to topp-moderne digitale forlag som er i stand til å produsere 1,3 millioner bøker og 1 million CD-er i uken
 • Drivkraft bak programmet med De frivillige prestene, verdens største uavhengige nødhjelpsstyrke, med over 200 000 frivillige
 • Sikring av offisielle anerkjennelser av religionen
 • Leder ni årlige tilstelninger som kan ses verden over, og som fungerer som orienteringsmøter for scientologer med hensyn til kirkens strategiske programmer

L. RON HUBBARDS BETRODDE VENN

David Miscavige ble født i 1960 og har vært scientolog det meste av sitt liv. Han huskes fremdeles som det 12-årige vidunderbarnet som arbeidet som den yngste profesjonelle auditøren i Saint Hills berømte Hubbard veiledningssenter i England.

Han huskes dessuten for det faktum at knapt et år etter sin ankomst til Scientologys religiøse orden Sjøorganisasjonen, i en alder av 16 år, var han blant en håndfull mennesker som ble plukket ut til å arbeide direkte under L. Ron Hubbard. Etter personlig instruksjon fra L. Ron Hubbard, tjente den 17-årige David Miscavige som hans sjeffotograf (Director of Photography) for de første Scientology-treningsfilmene.

Senere arbeidet David Miscavige, etter L. Ron Hubbards anmodning, som den overordnede lederen som var ansvarlig for å overvåke de kirkelige misjonene som ble sendt ut til Scientology Kirker rundt om i verden.Som 18-åring var David Miscavige blitt den personen L. Ron Hubbard ba om for å utføre de viktigste oppgavene. Ingen av kirkens ledere har noensinne mottatt mer direkte kommunikasjon fra L. Ron Hubbard enn David Miscavige.

I 1983 beskrev L. Ron Hubbard en heltemodig leder innenfor kirken som renset kirkens rekker for slyngler som forsøkte å ta kontroll over Scientology mens L. Ron Hubbard var engasjert i intensiv forskning og fraværende fra kirken. L. Ron Hubbard uttrykte det slik:

«Så tilgi meg for ikke å lede kirken da den nesten falt i fiendtlige hender. Det hele ordnet seg. Hvorfor? Fordi virkelige scientologer sørget for at det skjedde. Min tillit var berettiget.»

Den virkelige scientologen L. Ron Hubbard snakket om, var David Miscavige.

I lyset av det som nesten skjedde, anmodet L. Ron Hubbard om en omorganisering av kirken som skulle sikre at den ikke ville falle i fiendtlige hender, og at religionen kunne fortsette i all evighet – alltid tro mot sin kilde. Med henblikk på dette sørget L. Ron Hubbard for at Religious Technology Center ble dannet, som enheten som var innehaver av varemerkene tilknyttet Dianetics og Scientology, og for å bevare, opprettholde og beskytte Scientology-religionen. Han utpekte David Miscavige som den person som skulle lede denne kirkeorganisasjonen.

For å føre tilsyn med sine personlige anliggender i resten av sitt liv, utnevnte L. Ron Hubbard også David Miscavige til formann i den organisasjonen som skulle håndtere disse sakene.

Etter L. Ron Hubbards bortgang i 1986, var det David Miscavige som styrte Scientology gjennom denne vanskelige perioden, for som historien viser, er den sanne testen for enhver religion å overleve sin grunnleggers bortgang. Det var David Miscavige som sikret denne overlevelsen ved å skaffe full religiøs anerkjennelse i USA og ved å føre Scientology inn på den globale scenen.

Siden da har David Miscavige urokkelig virkeliggjort L. Ron Hubbards arv med det resultatet at Scientology nå står som den eneste store religionen som har oppstått i denne moderne tidsalderen. David Miscavige har uomtvistelig virkeliggjort L. Ron Hubbards visjon – en visjon som han visste ville bli samvittighetsfullt fullbyrdet med David Miscavige ved roret.

«Tillit og vennskap er ting som smis i ild og bankes ut på livets ambolt. Vi har vært gjennom mye sammen. Jeg har tillit til deg akkurat som du har tillit til meg.»

– L. Ron Hubbard til David Miscavige