DAVID MISCAVIGE

EN VEKST UTEN LIKE
I SCIENTOLOGYS ÅNDELIGE HOVEDSETE

Intet annet sted er Scientology-religionens ekspansjon mer tydelig enn på Flag, dens åndelige hovedsete i Clearwater, Florida. For å sørge for at det viktigste av Scientologys religiøse fristeder fortsetter å imøtekomme den voksende etterspørsel etter dets ytelser, spenner det som begynte med en enkelt eiendom i 1975, nå over et kompleks bestående av omkring 50 bygninger innenfor en radius på sju kilometer, med et areal på over 185 000 m². Her følger en kort, men konsis beretning om denne ekspansjonen:

Først var det innvielsen av Oak Cove på 16 000 m² den 1. januar 2008. Etter istandsettelsen hadde den både losji for besøkende scientologer og lokaler til levering av Flags religiøse servicer på 14 språk.

Deretter var det innvielsen av det nye Fort Harrison den 14. mars 2009, hvor mer enn 6000 scientologer fra over 50 land fylte gatene og fortauene mens David Miscavige ledet seremonien. Istandsettelsen av alle Fort Harrisons 25 000 m² til et nivå som overgår selv dets opprinnelige prakt i 1926, markerte avslutningen på fase to.

Den siste fasen i oppførelsen av den 35 000 m² store Flag-bygningen begynte i mars 2009, umiddelbart etter fullførelsen og innvielsen av det nye Fort Harrison.