DAVID MISCAVIGE
NYE KIRKER I KULTURSENTRE

Ved en internasjonal tilstelning for feiring av Scientology-grunnleggeren L. Ron Hubbards fødselsdag i mars 2010, avslørte David Miscavige, den kirkelige leder av Scientology-religionen, den seneste paraden av nye Ideelle Scientology Kirker.

Ved denne milepælen av en tilstelning snakket han om alt som har blitt gjort for å etablere Ideelle organisasjoner, og om den igangværende kampanjen med å skape slike øyer av fornuft i hver eneste store by.