DAVID MISCAVIGE

VERDENSOMSPENNENDE KAMPANJER FOR SOSIALE FORBEDRINGER

Tar ansvar for samfunnets onder og skaper forandringer gjennom programmer sponset av Kirken

«Jeg behøver ikke å fortelle deg hva som er galt. Du kan selv se deg omkring og finne atskillige tilstander som alle er tegn på forfall og årsak til smerte. Du vet at det ikke burde være slik.»– L. Ron Hubbard

Den verdensomspennende ødeleggelsen og menneskelige lidelsen forårsaket av stoffmisbruk, analfabetisme og moralsk forfall – for ikke å nevne natur- og menneskeskapte katastrofer – er ikke til å ta feil av. Disse katastrofene truer med å rive samfunnets struktur i stykker og har i mange deler av verden forårsaket uopprettelig skade.

Det som klart mangler i bekjempelsen av disse dommedagsscenariene, er effektive løsninger. Derfor utviklet L. Ron Hubbard i løpet av forskningen sin på sinnet og ånden metoder til å ta seg av de krisene som truer vår verden.

For å få disse løsningene tatt i bruk, har scientologer sponset permanente internasjonale sentre som tjener som «generatorer» som setter omfattende bevegelser i gang for å gjøre noe med moral, lese- og skriveferdigheter, rehabilitering av stoffmisbrukere og forebygging.

For å virkeliggjøre Scientologys store humanitære mål, fremla David Miscavige en strategi som førte kirken inn i en multimediatid for å tilby lett forståelige og lett tilgjengelige redskaper som lett kan distribueres og som kan øke bevissthet, samt opplyse og aktivere millioner.

Resultatet: Scientology Kirkens revolusjonerende humanitære og sosiale programmer. Disse programmene er helt unike, i forkant av utviklingen og viktigst av alt – de er effektive.

Følgende er korte oversikter over Scientology-religionens globale kampanjer og resultater som oppnås. De er hver for seg en håndgripelig demonstrasjon av hva som kan gjøres når en mann, fast besluttet på å oppfylle den visjonen som grunnleggeren betrodde ham, rekker en hjelpende hånd til andre med den fulle støtten fra den religiøse bevegelsen han leder.