LOS ANGELES, CALIFORNIA

EN LRH-DRØM GJORT TIL VIRKELIGHET:
DEN IDEELLE PACIFICA-BROEN

8. MARS 2014

Tre innvielsesbånd falt samtidig:

Ett for innvielsen av den ideelle Amerikanske Saint Hill Organisasjonen ...

Et annet for den ideelle Avanserte Organisasjonen i Los Angeles ...

Og enda ett for å markere fullførelsen av den ideelle Pacifica-Broen – hver org er i seg selv en ideell mønster-org ...

Og alt dette på en gate som heter L. Ron Hubbard Way.

David Miscavige, styreformann for Religious Technology Center, innviet Pacifica-Broen. Han ble fulgt av tusener av scientologer som var forsamlet på L. Ron Hubbard Way for å feire den historiske begivenheten.

Flere enn 6000 scientologer var samlet for å overvære denne historiske sammenkomsten.

For å understreke betydningen av denne begivenheten ble innvielsesseremoniene ledet av styreformannen for Religious Technology Center, David Miscavige. Han henvendte seg til de forsamlede scientologer med ordene: «I dag fullbyrder vi L. Ron Hubbards visjon for den ideelle Pacifica-Broen for alle scientologer i Los Angeles og rent faktisk i hele Amerika. For her står de fysiske søyler til en Bro som nå kan nås av alle i våre gullalder: en Bro som legemliggjør oppstigningen til fullkommen åndelig frihet, en Bro som ikke bare spenner over en boulevard – men som rekker til selveste evigheten.»

Den ideelle Pacifica-Broen er enestående i Scientology-verdenen. Den utgjør helt bokstavelig religionens Bro til Fullkommen Frihet. I det henseende og fra dette stedet alene kan man stige opp fra introduserende servicer til en verden med stadig større åndelig bevissthet.

Pacifica-Broen begynner ved krysset mellom den berømte Sunset Boulevard og L. Ron Hubbard Way med våre ideelle Los Angeles Scientology Kirke. Der hilses besøkende velkommen og de mottar en introduksjon til Scientology. Deretter kan de innlede sin reise oppover Broen til tilstanden Clear.

Denne velkomsten omfatter også et nytt ideelt Scientology-informasjonssenter på Hollywood Boulevards Walk of Fame. Da Los Angeles er hjemstedet for den største konsentrasjonen av scientologer i verden, leverer dette senteret nå også den avgjørende introduksjonen til religionen. Det omfatter over 300 informasjonsfilmer på 17 språk som presenterer trosinnholdet og praksisene i Scientology. Senteret leverer ytterlige dusinvis av introduksjonskurser og -seminarer så besøkende «selv kan finne ut av hva Scientology handler om».

Scientologer som går oppover Broen på L. Ron Hubbard Way, fortsetter for utdannelse og auditering på høyere nivåer til den ideelle Amerikanske Saint Hill Organisasjonen (ASHO). ASHO ble likedan omdannet til en ideell Saint Hill mønsterorganisasjon. Den rommer to etasjer som utelukkende leverer Scientology-utdannelse, med en kapasitet for hundrevis av studenter på samme tid. Den fordobler også auditeringskapasiteten (åndelig veiledning) med to omfattende Hubbard Veiledningssentre. Disse sentrene er spesielt bemerkelsesverdige idet de leverer de berømte Power-prosessene. ASHOs Libanon-sal er nå også restaurert på samme vis og nyinnrettet til å levere arbeidsgrupper og kongresser.

På den andre siden av L. Ron Hubbard Way på den billedlige toppen av den ideelle Pacifica-Broen, står den nye ideelle mønsterorganisasjonen, Advanced Organisasjon of Los Angeles (AOLA). Det er her scientologer innleder sine reiser mot OT og høyere tilstander av åndelig bevissthet. Til dette formålet kan AOLA skryte av utvidede kurslokaler for hundrevis av solo-auditører under utdannelse; en Teknisk Divisjon for solo-auditører som utelukkende betjener solo-auditører på avanserte kurs, samt tre komplette Hubbard Veiledningssentre for de som reiser gjennom de øvre rikene med Auditert Ny Æra Dianetics for OT-er.

_________________

Innvielsen av den ideelle Pacifica-Broen følger i kjølevannet av prestasjoner som signaliserer religionens største ekspansionstid. Faktisk har vi bare de siste fire månedene sett: