HARLEM, NEW YORK

EN NY ROSE BLOMSTRER: IDEELL ORG OG SAMFUNNSSENTER ÅPNER I HARLEM

23. JULI 2016

Harlems nye Ideelle Scientology Kirke kalles «et senter for håp på 125th Street» i en gripende innvielsesseremoni som ble holdt søndag den 31. juli 2016.

Den er omgitt av vann. Elvene East, Harlem og Hudson danner dens grenser, men Harlem overskrider grensene. I mange generasjoner har dette nabolaget vært et åndelig senter for afroamerikansk og karibisk liv i USA. Trender i musikk, dans, poesi og kunst dukker jevnlig frem fra dette stedet rett nord for New Yorks Central Park. Dens kulturelle betydning strekker seg langt utover dens fysiske grenser – Harlem går dypt inn i hjertet av Amerika.

«Det finnes ikke noe sted som Harlem», sa David Miscavige, Styreformannen i Religious Technology Center og kirkelig leder av Scientology religionen. «Deres renessansediktere, deres dramatikere, deres malere, forfattere og musikere – selv bare en ren oppramsing av navnene er ydmykende: Duke Ellington, Cab Calloway, Billie Holiday, Claude McKay og Louis Armstrong. Hva ellers trenger man å si, bortsett fra: ’Ta Harlem ut av amerikansk historie, og alt blir lunkent.’»

Et stadig regn holdt opp – som ved et stikkord bare noen øyeblikk før seremonien begynte. «Det finnes ikke noe sted som Harlem», sa David Miscavige, Styreformannen i Religious Technology Center og kirkelig leder av Scientology religionen. «Deres renessansediktere, deres dramatikere, deres malere, forfattere og musikere – selv bare en ren oppramsing av navnene er ydmykende: Duke Ellington, Cab Calloway, Billie Holiday, Claude McKay og Louis Armstrong. Hva ellers trenger man å si, bortsett fra: ’Ta Harlem ut av amerikansk historie, og alt blir lunkent.’»

Søndag den 31. juli åpnet Scientology Kirken en ny Ideell kirke og Samfunnssenter på Manhattans berømte 125th Street. Begivenheten markerte en feiring av selve Harlems ånd som har gjennomsyret kulturlandskapet i amerikansk historie. Fra levende underholdning som inneholdt oder til jazz, afro-latinamerikansk dans, beatboxing og hip-hop, til dignitarer som spente over det politiske, kulturelle og åndelig spektrum av Harlem og New Yorks støtte fra allmennheten, så ble den nye kirken og Samfunnssenteret innviet med en seremoni som fremkalte den livsbekreftende lidenskapen som Harlem er berømt for.

«Vi er her for å feire Harlems pulserende hjerte som også er menneskehetens pulserende hjerte», sa David Miscavige i innvielsestalen. «Alt du behøver å gjøre er å legge øret til bakken og høre det runge, igjen og igjen: Harlem. Harlem. Harlem. Hvoretter, skulle noen spørre:’Hva skjedde?’ Da kan du sannferdig si: Harlem er gjenoppstanden.»

Under David Miscaviges lederskap har Scientology Kirken åpnet dørene til mer enn 50 Ideelle kirker – fra Los Angeles til Tampa, fra London til Milano, Johannesburg til Tokyo og Budapest til Kaohsiung. I det siste tiåret har disse innvielsene drevet en verdensomspennende ekspansjon for religionen i en hastighet som overgår de foregående 50 årene sammenlagt.

Som så mange av de byene som nå kaller en Ideell org «deres egen», har Harlem dannet et flere tiårs langt forhold til kirken ved å arbeide hånd i hånd med enkeltpersoner og grupper på lese- og skriveferdigheter, rusforebyggende tiltak og bevissthet om menneskerettigheter og moral. Med det for øye gir Harlem nå et permanent hjem for grasrots-levering av viktige programmer som Sannheten om stoff, United for Human Rights og Veien til lykke.

Den nye kirken og Samfunnssenteret ligger bare to dører fra hverandre på 125th Street – Harlems hovedgate – og bare ett kvartal fra Triborough-broen. De to bygningene dekker tilsammen 6100 kvadratmeter og står som en varde for samfunnsengasjement i East Harlem.

«Dette nye Samfunnssenteret representerer ikke bare et tilbud om hjelp, men snarere vår rett og vår forpliktelse til å hjelpe. For uansett hva som gjør hver enkelt av oss til individer, så representerer vi alle menneskets brorskap. Dermed kan man ikke unngå det faktumet at enhver persons lidelse er også vår lidelse. Og at ingen av oss er frie med mindre vi alle er frie. Og når du gjør hele regnestykket, blir det ikke mindre enn vår ukrenkelige plikt å introdusere humanitet til hver levende sjel. Og dermed være lojale mot menneskefamilien», sa David Miscavige.

I det budskapets ånd ønsket tusenvis av scientologer og gjester tilstede sammen med dignitarer fra byen og delstaten den nye bygningen velkommen: medlem av New Yorks delstatsforsamling, Robert Rodriguez, Johnny Ray Youngblood, landskjent prest og pastor i Mt. Pisgah baptistkirke, pastor Joseph Jones, menneskerettighets­ambassadør og medlem av 70. distrikts presteråd, New York City, og Raphael Benavides, president i East Harlems grossistforening.

«Dere kunne ha valgt ethvert annet sted å etablere deres nye banebrytende nærvær», sa delstatsforsamlingsmedlem Robert Rodriguez i sin velkomsttale. «Jeg er så spesielt takknemlig for at av alle stedene i New York og verden som dere kunne ha valgt, så valgte dere vårt lokalsamfunn. Og vi har fruktbar jord her. Når Harlem rører på seg, begynner hele verden å riste ... Og jeg tror at ved ganske enkelt å åpne dørene vil dere gi en mulighet til dette samfunnet, muligheter til fremskritt. Og når du legger til potensialet for enkeltundervisning til å styrke vår ungdom, foredrag og workshoper for livsferdigheter, kurs om det grunnleggende i livet eller bare et vennlig råd, kan dette senteret bli et senter for håp på 125th Street.»

Pastor Johnny Ray Youngblood tilføyde: «Våre byer og lokalsamfunn er fulle av små ’Utstillingskirker’. Og så, ved denne anledningen hvor denne drømmen realiseres, reises denne Ideelle Scientology Kirken og Samfunnssenteret som en lysende varde, et tårn av håp i vår tids turbulente hav. På denne dagen blir vi minnet om sammenligningen med et frø. For når du vanner det og plasserer det i riktig jord, se på hva det blir. Så se på den Ideelle organisasjonen som har blomstret foran oss. Måtte den bli et mektig fyrtårn for menneskene i Harlem, og menneskene i hver eneste bydel i vår kjære by.»

Presidenten i East Harlems grossistforening, Raphael Benavides, reflekterte over hvordan denne innvielsen gav nytt håp til East Harlem, og sa: «I dette senteret finnes verktøyene til å få et samfunn til å blomstre. Det spesielle heftet Veien til lykke har hatt en enorm innvirkning på vårt samfunn. Og idet vi fortsetter med distribusjon av heftet og med senteret, får Harlem nå en kraftig katalysator til å sørge for at våre nabolag fortsetter å følge den riktige veien til å lykkes. Så, fra ordensmakter til virksomheter og organisasjoner, omfavner hele samfunnet nå dette lille heftet.»

Innvirkningen som Scientology har på kampen for menneskerettigheter var tydelig i pastor Joseph Jones kommentarer: «Så vi er her i dag for å gjøre krav på at vi kan utforme vår egen fremtid. Og det er en morgendag inngravert med det uttrykket: ’Human Rights!’ Menneskerettighetsprogrammet deres har fått sitt eget liv. Det er et ustoppelig tog som suser mot frihet og rettferdighet. Tross alt, deres bestrebelser for en persons rettigheter er inspirert av prestegjerningen ledet av visjonæren, L. Ron Hubbard. Og således erkjennes det at menneskeånden fremdeles er vår største ressurs, forent i en sak som ingenting kan kullkaste.

Så i lys av det vi feirer i dag, la Harlem og hele New York City sammen rette seg mot våre mest dyrebare mål med å forsvare menneskerettighetene i denne, den mektigste byen på jorden.»

Deretter trakk David Miscavige snoren, sammen med en forsamling av dignitarer, og båndet dalte, som offisielt innviet den nye Ideelle orgen og Samfunnssenteret mens tilskuerskaren ropte i kor: «Harlem, Harlem, Harlem.»


Den nye Ideelle orgen i Harlem gir besøkende en introduksjon til Dianetics og Scientology, og det begynner med et informasjonssenter. Dets utstilling med mer enn 500 filmer, viser Dianetics og Scientologys grunnleggende anskuelser og praksiser og forteller om L. Ron Hubbards liv og arv.

Informasjonssenteret gir også et detaljert overblikk over de mange humanitære programmene kirken sponser. Disse inkluderer blant annet et verdensomspennende menneskerettighetsinitiativ, et like omfattende stoffopplysnings- og rehabiliteringsprogram, et globalt nettverk med lese- og læresentre, samt Scientologys frivillige prester-program som nå utgjør verdens største uavhengige nødhjelpsgruppe.

Harlems Ideelle org har også et kapell hvor Scientologys medlemmer møtes, blant annet til søndagssamlinger, bryllup og navngivningsseremonier, og det holdes mange arrangementer for lokalsamfunnet der medlemmer av alle trosretninger er velkomne. Fasiliteten inneholder dessuten mange seminarrom og klasserom, samt en hel etasje viet til Scientology auditering (åndelig veiledning).


Innvielsen i Harlem er fortsettelsen av en ustoppelig vekstperiode for kirken i løpet av de siste 12 månedene. Det har nylig blitt åpnet nye Ideelle kirker i Budapest, Ungarn; Atlanta, Georgia; Milano, Italia; Tokyo, Japan; Bogotá, Colombia; og Basel, Sveits. I tillegg åpnet Kirken nylig Scientology Media Productions, 20 mål med et teknologisk nyskapende studio i Hollywood, California, der religionens budskap vil bli kringkastet på TV, radio, Internett, sosiale medier og enhver annen mediaplattform.

Og det er mer på vei. Det skal åpnes flere Ideelle orger i løpet av det neste året i kulturelle episentere i Australia, New Zealand, Europa og Nord-Amerika.