DALLAS, TEXAS

NY SCIENTOLOGY KIRKE I TEXAS

11. APRIL 2009

Scientology Kirken Dallas, som ligger i Irving i hjertet av byområdet Dallas-Fort Worth, åpnet dørene den 11. april 2009. David Miscaviges tilstedeværelse understreket dagens viktighet.

David Miscavige, kirkelig leder av Scientology-religionen, stod for åpningsseremonien av Scientology Kirken Dallas hvor han sa at Texas’ drømmer om åndelig frihet ville bli virkeligjjort.

Scientology Kirken Dallas ble formelt ønsket velkommen til byen Irving av ordfører Herbert Gears. Den neste på podiet var Teddie Story, administrerende direktør for et ///allmennyttig sosialkontor kalt «Irving Cares». Hun ble etterfulgt av pastor James McLaughlin, formannen i Den nasjonale kongressen av den interreligiøse alliansen mot avhengighet. Til sist kom Shirley Dobson med en offisiell velkomsterklæring til kirken på vegne av representantenes hus i staten Texas.

Hvoretter David Miscavige inntok scenen for å markere dagen i en enda større historisk sammenheng:

«Faktumet er at alt det vi har utrettet i våre første år, var drømmen om at vi en dag kunne ekspandere i en slik grad at våre organisasjoner ville stige opp til selve teknologiens nivå, at de ville representere det som står i L. Ron Hubbards teknologi og policy. Dette målet er nå innenfor vår rekkevidde. Fremdriften gjør at vi nærmer oss en fremtid som er mer glorifisert enn vi noensinne har forestilt oss.

Da Texas er kjent for å drømme om storhet og har selvstendighet som en bærende kraft, oppfordrer vi nå staten til å la disse drømmene gå i oppfyllelse med full åndelig frihet. Derfor gir vi henne i dag vår nye kirke, som vi tilbyr som hennes hjem og som samtidig er et løfte om udødelighet.»

Og da båndene falt, gikk scientologer og venner, gamle som nye, inn i Scientologys nye hjem i Texas.

Representantenes hus i Texas feirer Dallas’ nye kirke

En resolusjon fra representantenes hus i Texas ble presentert på vegne av delstatsrepresentanten Linda Harper-Brown av hennes personlige utsending Shirley Dobson, som ønsket kirken velkommen: «Hermed besluttes at representantenes hus for Texas’ 81. lovgivende forsamling feirer innvielsen av Scientology Kirkens nye hjem i Dallas og gratulerer dens medarbeidere og medlemmer med deres enestående bedrift – etableringen av denne nye kirken – idet vi uttrykker våre varmeste ønsker for fremtiden.»