L. RON HUBBARD
Grunnleggeren av Dianetics og Scientology

L. Ron Hubbard sa en gang at det bare finnes to kriterier for å ha levd et godt liv: Gjorde man det man satte seg fore? Og var folk glade for at man levde? Som et bevis på det første har vi hele hans livsverk, som omfatter mer enn 12 000 skrifter og 3000 innspilte foredrag om Dianetics og Scientology.

HVA ER SCIENTOLOGY?

Scientology er en religion i ordets høyeste betydning, fordi dem hjelper med å bringe mennesket til total frihet og sannhet. De essensielle læresetningene i Scientology er følgende:

Du er et udødelig, åndelig vesen.

Din erfaring strekker seg langt utover en enkelt livstid. Og dine evner er ubegrensede, selv om de ikke er realisert for øyeblikket.

Videre er mennesket grunnleggende sett godt. Det søker å overleve. Og at dets overlevelse avhenger av det selv og dets medmennesker, og av dets oppnåelse av brorskap med universet.

DAVID MISCAVIGE
Ved roret under Scientologys eksplosive vekst

David Miscavige er den kirkelige lederen av Scientology-religionen. Fra sin posisjon som styreformann for Religious Technology Center (RTC) bærer David Miscavige det endelige ansvaret for å sikre den standardmessige og rene anvendelsen av L. Ron Hubbards teknologier, samt å holde Scientology virkende.