MEXICO CITY, MEXICO

MEXICO CITYS NATTEHIMMEL LYSER OPP MED INNVIELSEN AV SCIENTOLOGY KIRKEN FOR DEL VALLE

1. MARS 2024

Lidenskap og engasjement driver Scientologys ekspansjon mens en spektakulær ny Ideell Kirke reiser seg som en ledestjerne for frihet på Mexicos skyline.

Fredag den 1. mars spilte mariachimusikere mens lyskastere danset på nattehimmelen over Colonia del Valle, et av Mexico Citys eldste og mest pulserende nabolag. I en synkronisert feiring dalte et innvielsesbånd, et fyrverkeri tentes og tusener jublet og ønsket den nye Scientology Kirken Del Valle velkommen.

I en fremtredende beliggenhet som synes på langt hold fylte den feststemte musikken og bruset av begeistring den 5100 kvadratmeter store bygningen da Del Valles nye Ideelle org ble åpnet og dermed kunngjorde religionens pågående ekspansjon. Den nye 12-etasjes Kirken står like ved Avenida Universidad i Del Valle, og dens over 24 meters høytragende belyste Scientology skilt gir nå en velkomst til den mest folkerike byen på den vestlige halvkulen og den største spansktalende byen i verden.

Den historiske seremonien ledes av mr. David Miscavige, styreformannen i Religious Technology Center, som ønsker den enorme skaren velkommen i anerkjennelse av Del Valles nye Scientology Kirke.

Den emfatiske velkomsten ankom så det forslo da mr. David Miscavige, den kirkelige lederen av religionen Scientology, inntok scenen for å tale til alle tilstedeværende. «Husk at selve essensen og livskraften i en Ideell org er, som vår Grunnlegger så for seg: ’En virksomhet der folk kom for å oppnå frihet, og der de hadde tiltro til at de ville oppnå det.’ Det er hva vi feirer i dag. Det er den gaven dere gir. Og visjonen gjort til virkelighet av dere, heltene i denne bevegelsen, ved å skape denne Ideelle orgen», sa mr. Miscavige. Vil dere se historien som skapes i denne latinamerikanske megabyen? Vel, øyeblikket er kommet – akkurat her og akkurat nå.»

Blant dignitarene og samfunnslederne var Cristian Badillo, direktør for Den nasjonale stiftelsen for bevissthet om religionsfrihet. Følgelig snakket Badillo om Scientologys Grunnlegger L. Ron Hubbards 21 forskrifter for et bedre liv i Veien til lykke som et avgjørende verktøy til å bygge enhet blant folk fra alle trosretninger.

«For å realisere landet Mexico vi ønsker, må sannheten i Veien til lykke gis videre fra person til person, inntil den når fra Baja til Yucatán», sa Badillo.

«Jeg har hatt æren av å levere forskriftene til bydeler og trossamfunn. Jeg har levert dem til ungdomsfengsler. Og akkurat som jeg personlig opplevde, var jeg vitne til at andre fikk sin egen erkjennelse av sannheten. En sannhet så sikker som bakken under føttene. På hvilket tidspunkt det var ubestridelig: L. Ron Hubbard har skrevet et universelt språk. Og vi skylder menneskeheten å fortelle folk fra enhver bakgrunn, enhver tro, overalt: ’Du kan oppdage din egen vei til lykke!’»

Kongressmedlem Luis Zamora Romero var også en av de ærede gjester. Romero har viet sitt liv til å kjempe for like rettigheter og tjener blant mange stillinger som medlem av delstaten Nayarits justis- og menneskerettighetskommisjon.

«Jeg lette overalt mellom himmel og jord etter måter å vise folk deres menneskerettigheter på – inntil jeg oppdaget dere», sa Romero. «Vi deler troen på at menneskerettigheter ikke bare er en rettighet, men en plikt fra en person til en annen.

Det er derfor vi har opplyst både ofrene og dem som overtrer dem. Vi holdt til og med en feiring av en nasjonal ungdomsdag med over 7000 deltakere. Sammen plasserte vi 9000 hefter om menneskerettigheter på bakken for å stave ut ’Kjenn dine menneskerettigheter’, og skapte dermed den lengste setningen av dette slag i historien. Ved å gjøre det, viste vi ikke bare vår kollektive hengivenhet, men vi satte en Guinness-verdensrekord! Og nå skal vi sammen snart sette enda en verdensrekord som den største bevegelsen på jorden.»

Fabián Aranda García, en advokat og juridisk rådgiver for Den nasjonale menneskerettighetskommisjonen, fremmet temaet velvillighet og sosial forbedring. García er også professor i etikk- og helselovgivning ved det nasjonale autonome universitetet i Mexico, og har arbeidet i nesten et tiår med Scientology Kirken og den Kirke-sponsede vakthunden for psykisk helse, Citizens Commission on Human Rights (CCHR).

«Streben etter rettferdighet er det som drev min viktigste utfordring – og dermed mitt partnerskap med Scientology Kirken og CCHR», sa García. «Det var da en ny lov erklærte: ’En lege kunne låse en person inne og bestemme at de ikke lenger kunne bestemme fremtiden til sin egen helse, sine penger, sin utdannelse.’ Fordi, i lovens øyne er de bare et null.

Hvis jeg ikke bekjempet dette, var jeg ikke et offer, jeg var en medskyldig. Med dere gikk vi rett til nasjonalforsamlingen. Vi presenterte våre saker og gav Mexicos ledere faktaene. Og med tusenvis av menneskers fremtid – selv millioner i uvisshet – vant vi, og den totalitære loven ble kansellert!»

Fader Manuel Corral, ledende sekretær for Den katolske kirke Mexicos institusjonelle relasjoner, snakket om essensen av enhet som dagen betegnet. «Det er på tide å ikke lenger gjøre forskjell mellom trosretninger», sa fader Corral. «Muligens har vi alle forskjellige ideologier, men vi må alle kjempe som én. Og ved alle deres handlinger har dere vist en autentisk religiøs enhet, og dere har faktisk brakt religioner sammen.

Dette er min drøm som går i oppfyllelse. Og dette er deres Grunnleggers drøm som går i oppfyllelse. Dessuten har dere plantet et symbol på denne foreningen i denne jorden – og det er et respektinngytende vidunder foran våre øyne. Mens vi feirer denne praktfulle nye Scientology Kirken, la oss nå drømme om et bedre Mexico City og et strålende Mexico. Og til ære for mr. Hubbard, la oss gjøre det til en realitet – sammen!»


Den nye Ideelle orgen i Del Valle tilbyr byen en introduksjon til Dianetics og Scientology, og det begynner med Informasjonssenteret. Dets displayer, som inneholder mer enn 500 filmer, viser religionen Scientologys anskuelser og praksiser samt Grunnleggeren L. Ron Hubbards liv og arv. Informasjonssenteret gir også en full oversikt over de mange humanitære Kirke-sponsede programmene – inklusive et verdensomspennende initiativ for undervisning i menneskerettigheter; et vidtrekkende program for stoffopplysning, forebygging og rehabilitering; et globalt nettverk av sentre for lesekyndighet og læring; samt Scientology Frivillig Hjelper-programmet, som nå har blitt en av verdens største uavhengige nødhjelpsstyrker. Senteret er åpent fra morgen til kveld, og besøkende kan gå rundt på egen hånd og komme tilbake så ofte de har lyst.

Kapellet er til bruk for alle Scientologys kirkelige samlinger, inkludert søndagsandakter, brylluper, navngivningsseremonier – samt en mengde arrangementer som er åpne for medlemmer av alle trosretninger med henblikk på samarbeid i samfunnet. Den nye Kirken har dessuten flere seminarlokaler og undervisningsrom i tillegg til en hel etasje med rom for Scientology auditering (åndelig veiledning).


Ideelle Kirkeorganisasjoner (Ideelle orger) virkeliggjør fullbyrdelsen av Grunnleggeren L. Ron Hubbards visjon for religionen. De leverer ikke bare de ideelle fasilitetene til å gi service til Scientologister på deres reise til høyere tilstander av åndelig bevissthet og frihet, men de er også innrettet til å tjene som et hjem for hele lokalsamfunnet og et felles møtested for samarbeidstiltak for å oppløfte borgere fra alle trosretninger.

Innvielsen av den Ideelle Scientology Kirken Del Valle er Mexico Citys andre Ideelle org. Den første ble innviet som den storslåtte nasjonale Kirken, rett ved siden av Palasset for de skjønne kunster og som nabo til Den nasjonale høyesterett og Nasjonalpalasset. På grunn av den pågående og eksplosive ekspansjonen av Scientology, er en fremtidig 30 658 kvadratmeter stor Ideell Avansert organisasjon som vil tjene de 21 landene i Latin-Amerika også for tiden under bygging i Mexico Citys Las Lomas.

Innvielsen av Del Valle følger innvielsen av Scientology Kirken i Austin, som nettopp ble innviet forrige helg, rett overfor University of Texas’ campus på den travle sentrale ferdselsåren kjent som The Drag. Alt i alt har Kirken åpnet nye Ideelle organisasjoner i større byer over hele verden, inklusive i den latinamerikanske hovedstaden Bogotá; London, Birmingham og Dublin på De britiske øyer; over hele Europa i Brussel, Roma, Milano, Padova, Madrid, Berlin, Hamburg, Stuttgart, København, Malmö, Amsterdam, Basel og Budapest; i Midtøsten i Tel Aviv; over hele Stillehavsregionen i Tokyo, Kaohsiung, Auckland, Sydney, Melbourne og Perth; i Sør-Afrika i Johannesburg og Pretoria; mer i Canada i Québec og Cambridge.

Den uforlignelige ekspansjonen av religionen Scientology representeres dessuten ved åpningen av nye Ideelle Kirkeorganisasjoner over hele USA, inklusive New York City, Harlem, Buffalo, Washington, DC, Atlanta, Tampa, Orlando, Miami, Nashville, Cincinnati, Columbus, Detroit, Twin Cities, Kansas City, Dallas, Denver, Salt Lake City, Phoenix, Las Vegas, Portland og Seattle. Og bare i California, i Sacramento, San Francisco, Los Gatos, San Jose, Silicon Valley, Ventura, San Fernando Valley, Pasadena, Los Angeles, Inglewood, Orange County og San Diego.

For en komplett liste over Ideelle Scientology organisasjoner, besøk Scientology.no/IdeelleKirker.


For å disseminere Scientologys budskap enda mer og besvare den overveldende interessen i religionen, lanserte Kirken sin egen satellitt-TV-kanal, Scientology Network, på DIRECTV Kanal 320, som også streamer live på nor.scientology.tv, samt på flere plattformer på 17 språk gjennom 24 tidssoner.