PERSONVERNPOLICY

(Senest endret 3. november 2019)

 1. OMFANG
  1. Denne Personvernpolicyen gjelder for behandlingen av dine personlige data som en del av ditt besøk på en av de følgende Nettsider: scientology.no, scientology.org, scientology.net, frivilligeprester.org, ungeformenneskerettigheter.no, cchrint.org, cchr.no, cchr.org, neitilstoff.org, og enhver Nettside hvor denne Personvernpolicyen er utgitt («Nettsider»), din kommunikasjon med oss via e-post, telefon eller faks og våre sosiale mediekanaler (så som Facebook, Twitter og Instagram), ditt kjøp av religiøse materialer, din anmodning om mer informasjon, din påmelding på eller deltakelse i et event, eller ditt bidrag. Denne Personvernpolicyen gjelder også for enhver annen sammenheng hvor du gir personlige data til oss. Hvis det henvises til en annen Personvernpolicy når vi samler inn eller behandler dine personlige data, har den personvernpolicyen forrang over denne, i tilfellet av enhver konflikt.
  2. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi behandler personlige data via informasjonskapsler, sosiale plugins og andre typer sporingsteknologi, henviser vi til vår Policy for informasjonskapsler www.scientology.org/cookie-policy.html
  3. Hvis du ønsker mer informasjon om de tre forsendelsesprosedyrene, råder vi deg til å være ekstra oppmerksom på artiklene 5.6, 6.1.7 og 9.3 i denne Personvernpolicyen. Disse tre forsendelsesprosedyrene brukes til behandlingen av dine personlige data når du fyller ut et hvilket som helst formular, enten online eller på papir, som etterfølges av tre postforsendelser som beskrevet i denne Personvernpolicyen («Tre forsendelser-formular»).
  4. Når det henvises til lover eller bestemmelser i denne Personvernpolicyen, er eventuelle endringer av disse lovene eller bestemmelsene implisitt inkludert.
  5. Vi forbeholder oss retten til å endre og tilpasse denne Personvernpolicyen på eget initiativ. I et slikt tilfelle vil de endringene og tilpasningene bli kommunisert til deg via våre Nettsteder minst to uker før endringene og tilpasningene trer i kraft. Enhver ytterligere bruk av våre Nettsteder vil bli gjenstand for den endrede Personvernpolicyen.
 2. HVEM ER VI?
  1. Vi, Church of Scientology International («CSI», «vi», «oss», «våre»), 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, USA, er til enhver tid forpliktet til å beskytte ditt privatliv og dine personlige datas sikkerhet. CSI er ansvarlig for den kirkelige ledelsen av Scientologykirker og misjoner. Du kan kontakte oss via e-post på dpo@scientology.net.
  2. Church of Scientology Europe («CSEU» eller «Kontinentalt forbindelseskontor»), Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Danmark, er vår viktigste europeiske organisasjon som leder Scientologykirker og misjoner i Europa.
 3. HVEM ER SCIENTOLOGY KIRKEN?
  1. Scientologykirken («Kirken») er etablert i en kirkelig struktur som forener og koordinerer flere ulike religiøse aktiviteter. Den spenner over alle enheter som tilhører den kirkelige strukturen i et kirkelig ledelsessystem fra Church of Scientology International gjennom en rekke kontinentale forbindelseskontorer som er ansvarlige for geografiske soner. Denne ledelsesstrukturen støtter, koordinerer og arbeider for å sikre at den åndelige filosofien og teknologiene Dianetics og Scientology er tilgjengelige for enhver som ønsker å motta dem, og at Scientology servicer og praksiser anvendes nøyaktig som L. Ron Hubbard («LRH»), Grunnleggeren av Scientology religionen, fremsatte dem. 
  2. Dessuten, og for å realisere Scientologys større humanitære mål, støtter kirken en rekke samfunnsforbedrende kampanjer innenfor moral (Veien til lykke), forebygging av stoffmisbruk (Narconon), rehabilitering (Criminon) og lese- og skrivekyndighet (Applied Scholastics) eller humanitære programmer innenfor områdene psykisk helse (Citizens Commission on Human Rights), universelle menneskerettigheter (United for Human Rights) og katastrofeberedskap (Frivillige prester). Samfunnsforbedrende kampanjer koordineres av Association for Better Living and Education (ABLE).
  3. Den internasjonale assosiasjonen av Scientologister (IAS) er den offisielle medlemskapsorganisasjonen til Scientology. Dens formål er å forene, fremme, støtte og beskytte Scientology religionen og Scientologister overalt i verden. Takket være støtten fra dens medlemmer gir IAS bevilgninger til å sponse humanitære og sosiale programmer som støttes av kirken.
  4. World Institute of Scientology Enterprises (WISE) er en internasjonal medlemsorganisasjon, hvis medlemmer bruker L. Ron Hubbards ledelsesteknologi og favner ansvaret og de etiske standardene for WISE-medlemskap.
 4. Hvem er ansvarlig for dine personlige data?
  1. CSI er ansvarlig for behandlingen av de personlige dataene som du gir til enheter som tilhører den kirkelige strukturen av kirken, så som direkte til CSI via en av våre Nettsider eller til lokale kirker og misjoner.
  2. De lokale kirkene og misjonene, herunder CSEU, er databehandlere på våre vegne.
  3. Personlige data som du gir i forbindelse med samfunnsforbedrende programmer som koordineres av ABLE, kontrolleres av ABLE. For ytterligere informasjon, vennligst les den gjeldende Personvernpolicyen på www.able.org/online-privacy-policy.html
  4. Personlige data som du gir til IAS, kontrolleres av International Association of Scientologists Administration (IASA). For ytterligere informasjon, vennligst les IASA Personvernpolicy på www.iasmembership.org/about/privacy-notice.html
  5. Personlige data som du gir til WISE, kontrolleres av World Institute of Scientology Enterprises International (WISE International). For ytterligere informasjon, vennligst les WISE Personvernpolicy på www.wise.org/en_US/feature/legal/privacy.html
 5. HVILKE AV DINE PERSONLIGE DATA BEHANDLER VI?
  1. Når du bruker en av våre Nettsider eller våre sosiale mediekanaler, kan vi behandle følgende kategorier av personlige data:
   • Teknisk informasjon, så som informasjon om din enhet, IP-adresse, nettlesertype, geografisk plassering og ditt operativsystem;
   • Søkeatferd, så som hvor lenge besøket ditt varte, lenkene du klikker på, sidene du besøker og hvor ofte du besøker en side.
  2. Når du kommuniserer med oss ved å fylle ut et kontaktformular på en av våre Nettsider, eller via e-post, telefon, faks eller sosiale mediekanaler, kan vi behandle følgende kategorier av personlige data:
   • Identitetsinformasjon du gir oss, så som ditt fornavn, etternavn, kjønn, fødselsdato, alder, arbeidsgiver, preferanser og interesser;
   • Kontaktopplysninger du gir oss, så som din e-postadresse, postadresse, land, telefonnummer og mobilnummer;
   • Kommunikasjonens innhold, så som din forespørsel eller ditt spørsmål;
   • Teknisk informasjon om kommunikasjonen, så som hvem du kommuniserer med hos oss, dato og tidspunkt for kommunikasjonen;
   • Offentlig tilgjengelige opplysninger om deg, så som informasjon som er offentlig tilgjengelig på din sosiale medier-profil;
   • Andre personlige data du gir oss.
  3. Når du tar en personlighetstest, så som Oxford Capacity Analysis (OCA), kan vi behandle de følgende kategorier av personlige data:
   • Identitetsinformasjon du gir oss, så som ditt fornavn, etternavn, kjønn, fødselsdato, alder, preferanser og interesser;
   • Kontaktopplysninger du gir oss, så som din e-postadresse, postadresse, land, telefonnummer og mobilnummer;
   • Personlige data som vi kan utlede fra svarene du gir oss i forbindelse med spørsmålene stilt i personlighetstesten.
  4. Når du gjennomfører et e-kurs, kan vi behandle følgende kategorier av personlige data:
   • Identitetsinformasjon du gir oss, så som ditt fornavn, etternavn, kjønn, fødselsdato, alder, preferanser og interesser;
   • Kontaktopplysninger du gir oss, så som din e-postadresse, postadresse, land, telefonnummer og mobilnummer;
   • Andre personlige data du gir oss, så som dine svar på spørsmålene.
  5. Når du bestiller eller kjøper materialer, så som en bok eller en informasjonspakke, kan vi behandle følgende kategorier av personlige data:
   • Identitetsinformasjon du gir oss, så som ditt fornavn, etternavn, kjønn, fødselsdato, alder, preferanser og interesser;
   • Kontaktopplysninger du gir oss, så som din e-postadresse, postadresse, land, telefonnummer og mobilnummer;
   • Bestillingsdetaljer, så som tittelen på boken du kjøpte;
   • Betalingsopplysninger, så som det beløpet du betalte ved ditt kjøp.
  6. Når du ber om mer informasjon, uttrykker din interesse for Scientology, melder deg på eller deltar på et event, gir en donasjon, eller hvis du fyller ut ethvert annet formular hvor denne Personvernpolicyen gjelder, kan vi behandle følgende kategorier av personlige data (i det omfanget de er frivillig gitt av deg):
   • Identitetsinformasjon du gir oss, så som ditt fornavn og etternavn;
   • Kontaktopplysninger du gir oss, så som din e-postadresse, postadresse, land, telefonnummer og mobilnummer;
   • Informasjon som er nødvendig for å utføre registreringen eller donasjonen, så som kriteriene som trenges for å vurdere om du oppfyller kriteriene for deltakelse;
   • Informasjon om livet ditt, så som hvilket område av livet du er mest interessert i, eller hva du gjerne vil forbedre eller endre mest i livet ditt;
   • Informasjon om ditt forhold til kirken, så som hvordan du oppdaget kirken, hvordan du likte servicen eller programmet i kirken, eller hvem du gjerne vil invitere til en sammenkomst i Kirken;
   • Betalingsopplysninger, så som beløpet du betalte for din registrering (i tilfellet av en donasjon eller betalt registrering);
   • Et bilde av deg hvis du poserer for vår fotograf, eller hvis du gir oss tillatelse til å gjøre det på noen annen måte.
   • Andre personlige data du gir oss (så som din feedback etter eventet).
  7. Vennligst noter at de forskjellige mulighetene beskrevet ovenfor kan gjelde samtidig. For eksempel, hvis du tar en personlighetstest via en av våre Nettsider, gjelder både artikler 5.1 og 5.3. Vi mottar de fleste av dine personlige data direkte fra deg, men det kan hende at vi får ytterligere informasjon om dine preferanser og søkeatferd fra partnere, så som Google. Hvis du har bruk for mer informasjon om de personlige dataene disse parter behandler om deg og stiller til rådighet for andre, bes du vennligst om å gjennomgå deres respektive Personvernpolicy.
 6. HVORFOR, OG PÅ HVILKET JURIDISK GRUNNLAG, BRUKER VI DINE PERSONLIGE DATA?
  1. I det nedenstående skjemaet forklarer vi til hvilke formål vi behandler dine personlige data for, og hvilken lovhjemmel vi benytter. Vi baserer oss på følgende lovhjemmel:
   • Ditt samtykke, hvoretter du blir informert om hva dette samtykket betyr, før du frivillig gir ditt samtykke;
   • En kontrakt med deg for å utføre den kontrakten eller for å ta trinnene før vi inngår en kontrakt med deg;
   • En juridisk forpliktelse som vi er nødt til å overholde;
   • Vår legitime interesse, så som kontinuerlige forbedringer av våre Nettsteder, sosiale mediekanaler, materialer og tjenester for å sørge for at du får den best mulige opplevelsen, for å beskytte dem mot misbruk og ulovlig aktivitet, for å utbre og markedsføre dem og for å gjøre dem tilgjengelige for deg, inklusive våre samfunnsforbedrende og humanitære programmer.
 7.  

  FORMÅL

  RETTSLIG GRUNNLAG

  1.      

  Vi behandler dine personlige data for å sende deg salgsfremmende informasjon for våre materialer og tjenester, så som kommunikasjon, reklame, tilbud og nyhetsbrev, via e-post eller andre elektroniske kommunikasjonskanaler, hvis du uttrykkelig har samtykket til å motta slik salgsfremmende informasjon.

  Ditt samtykke

   

  2.      

  Innenfor rammene av å sende deg salgsfremmende informasjon, så som kommunikasjon, reklame, tilbud og nyhetsbrev, via e-post eller andre elektroniske kommunikasjonskanaler, behandler vi dine personlige data med henblikk på å samle inn informasjon til å analysere vår salgsfremmende informasjon, så som hvilket av vårt innhold i den salgsfremmende informasjonen du har åpnet, eller lenker i den salgsfremmende informasjonen du har klikket på (f.eks. via sporingsteknologier så som nettsignal i våre e-poster).

  Ditt samtykke

  3.      

  Vi behandler dine personlige data for å skape en unik profil av deg for å forbedre din opplevelse basert på din lokalisering, din bestillingshistorikk, dine preferanser, dine interesser, innholdet i vår salgsfremmende informasjon du har åpnet og, hvis du tok en personlighetstest, de personlige dataene som vi kan utlede fra svarene du gir oss i forbindelse med spørsmålene stilt i personlighetstesten.

  Ditt samtykke

  4.      

  Vi behandler dine personlige data for å kunne behandle din bestilling og kunne levere materialene eller informasjonen du ber om, eller for å gi deg servicene du ber om.

  En kontrakt med deg

  5.      

  Vi behandler dine personlige data for på en personlig og effektiv måte å gi deg materialene, tjenestene eller informasjonen du ber om via en av våre Nettsider, e-post, telefon, faks eller sosiale mediekanaler.

  Vår legitime interesse

  En kontrakt med deg

  6.      

  Vi behandler dine personlige data:

         for å overholde juridiske forpliktelser, som vi er nødt til å overholde, eller

         for å oppfylle enhver rimelig anmodning fra kompetente politimyndigheter eller -representanter, juridiske myndigheter, myndighetsorganer eller -enheter, herunder kompetente databeskyttelsesmyndigheter, eller

         for å overføre dine personlige data til politiet eller juridiske myndigheter på vårt eget initiativ, som bevis eller hvis vi har berettiget mistanke om en ulovlig handling eller forbrytelse begått av deg gjennom din bruk av en av våre Nettsider, våre sosiale mediekanaler eller andre kommunikasjonskanaler.

  En juridisk forpliktelse

  7.      

  Hvis du fylte ut et tre forsendelser-formular, behandler vi dine personlige data for å sende deg tre postforsendelser med informasjon om vår kirkes tjenester og programmer i henhold til dine interesser. Du vil imidlertid ikke motta disse postforsendelsene hvis du allerede har mottatt dem i løpet av det siste året, med mindre du har mottatt disse postforsendelsene i løpet av det siste året fordi du har fylt ut et annet tre forsendelser-formular i en annen lokal kirke. Du kan til enhver tid motsette deg å motta disse forsendelsene igjen ved å kontakte dpo@scientology.net.

  Vår legitime interesse

  8.      

  Vi behandler dine personlige data for å sende deg salgsfremmende informasjon om materialer eller tjenester som svarer til de du tidligere har kjøpt eller mottatt fra oss, så som kommunikasjon, reklame, tilbud og nyhetsbrev, via e-post eller andre elektroniske kommunikasjonskanaler. Du kan tilbakekalle ditt samtykke til å motta slike forsendelser ved å klikke på opt-out-lenken i e-posten, eller du kan til enhver tid motsette deg å motta flere av disse forsendelsene ved å kontakte dpo@scientology.net.

  Vår legitime interesse

  9.      

  Vi behandler dine personlige data med henblikk på andre markedsføringsformål, så som på papir eller via sosiale mediekanaler, f.eks. ved å sende deg målrettet salgsfremmende informasjon, så som kommunikasjon, reklame, tilbud og nyhetsbrev fra CSI og omhyggelig utvalgte partnere. Vi kan dessuten offentliggjøre ditt bilde på en av våre Nettsider eller sosiale mediekanaler. Hvis du ikke samtykker, vær vennlig å ikke posere for vår fotograf. Hvis du gjerne vil ha fjernet et bilde som allerede er blitt utgitt, kontakt vårt personvernombud ved å sende en e-post til dpo@scientology.net.

  Vår legitime interesse

  10.   

  Vi behandler dine personlige data for å utføre statistiske analyser for å kunne forbedre våre Nettsider, vår salgsfremmende informasjon, våre materialer og tjenester, eller for å utvikle nye materialer og servicer.

  Vår legitime interesse

  11.   

  Vi behandler dine personlige data for å beskytte våre legitime interesser eller for å beskytte en tredjeparts legitime interesser i tilfelle din bruk av en av våre Nettsider, våre sosiale mediekanaler eller andre kommunikasjonskanaler kan betraktes som:

         en overtredelse av gjeldende vilkår for bruk av en av våre Nettsider eller immaterielle rettigheter, eller enhver annen av våre eller en tredjeparts rettigheter, eller

         en fare eller trussel mot sikkerheten og integriteten av en av våre Nettsider, våre sosiale mediekanaler eller andre kommunikasjonskanaler, eller noen av våre utvalgte partneres eller en tredjeparts IT-systemer på grunn av virus, trojanske hester, spionprogram, skadelige programvarer eller enhver annen form for skadelig kode, eller

         på noen måte hatefullt, obskønt, diskriminerende, rasistisk, baktalende, ondskapsfullt, sårende eller på annen måte upassende eller ulovlig.

  Vår legitime interesse

   

 8. DELER VI DINE PERSONLIGE DATA?
  1. Vi vil aldri videreformidle dine personlige data til tredjeparter utenfor Scientologykirken, med mindre du i forveien har gitt ditt samtykke til det, eller det er basert på en annen lovhjemmel. Vi kan for eksempel være avhengige av tjenesteytere for å:
   • stille våre Nettsider til rådighet for deg (så som en vertsleverandør); eller
   • målrette vår salgsfremmende informasjon (så som et markedsføringsfirma); eller
   • behandle din bestilling (så som et transportfirma til å levere materialene til deg); eller
   • behandle din betaling (så som en betalingstjenesteyter eller et kredittvurderingsbyrå).

   Disse tredjepartene har bare tillatelse til å behandle dine personlige data på vegne av oss og ifølge våre skriftlige instrukser. Vi garanterer også at alle disse tredjepartene er utvalgt med behørig omhu og er forpliktet til å overholde sikkerheten og integriteten av dine personlige data.

  2. Dine personlige data kan deles mellom nasjonale, regionale eller lokale tilknyttede organisasjoner av Scientologykirken, så som lokale kirker, misjoner og humanitære og sosiale programmer (ABLE – hvis du trenger mer informasjon om personlige data som ABLE behandler, bes du vennligst om å gjennomgå deres Personvernpolicy: www.able.org/online-privacy-policy.html). For eksempel kan vi dele din kontaktinformasjon med en kirke i ditt område hvis du har uttrykt interesse for å bli medlem av en Scientology-organisasjon, slik at de kan kontakte deg. Vi vil imidlertid sørge for at alle slike organisasjoner vil behandle dine personlige data med behørig omhu i overensstemmelse med det som er fastlagt i denne Personvernpolicyen. Dine personlige data vil også bli behandlet av CSEU, Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Danmark, vår europeiske hovedorganisasjon som leder Scientologykirker og misjoner i Europa. CSEU er vår sentrale administrasjon for det europeiske kontinentet.
  3. Hvis du blir medlem av Den internasjonale assosiasjonen av Scientologister (IAS – International Association of Scientologists) eller World Institute of Scientology Enterprises (WISE), kan disse tilknyttede organisasjonene dele dine personlige data med oss. Hvis du har bruk for mer informasjon om de personlige dataene som tilknyttede organisasjoner behandler om deg som medlem, bes du vennligst om å gjennomgå deres respektive personvernpolicyer.
  4. Vi kan være juridisk forpliktet til å dele dine personlige data med kompetente politimyndigheter eller -representanter, juridiske myndigheter, myndighetsorganer eller -enheter, herunder kompetente databeskyttelsesmyndigheter.
  5. Vi sender ikke dine personlige data på en identifiserbar måte til noen annen tredjepart enn dem som er omtalt i artiklene 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4 uten ditt uttrykkelige samtykke til å gjøre det. Men vi kan sende anonymiserte data til andre organisasjoner som kan bruke disse dataene til å forbedre materialer og tjenester, samt for å tilpasse markedsføringen, fremvisningen og salget av disse materialene og tjenestene.
 9. HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONLIGE DATA?
  1. Vi behandler dine personlige data både innenfor og utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), herunder i USA. For å kunne behandle dine personlige data etter formålene beskrevet ovenfor, kan vi også overføre dine personlige data til tredjeparter som behandler dem på våre vegne utenfor EØS. Hver enhet utenfor EØS som behandler dine personlige data, vil bli forpliktet til å overholde adekvate sikkerhetstiltak med hensyn til behandling av dine personlige data. For CSI er slike sikkerhetstiltak et resultat av at CSI er direkte bundet av etterlevelse med EUs lovgivning når det gjelder beskyttelse av personlige opplysninger. For tredjeparter kan slike sikkerhetstiltak være en konsekvens av:
   • Mottakerlandet har lovgivning som kan anses for å tilsvare beskyttelsen som det stilles krav om innenfor EØS; eller
   • en kontraktmessig avtale mellom oss og den enheten; eller
   • en godkjent sertifiseringsmekanisme, så som EUs og USAs beslutning om vern av privatlivets fred, som ble vedtatt av Europakommisjonen den 12. juli 2016.
  2. Vi kan overføre anonymiserte og/eller aggregerte data til organisasjoner utenfor EØS. Hvis en slik overføring finner sted, vil vi sikre at det er etablert sikkerhetstiltak som sikrer beskyttelsen og integriteten av dine data og alle rettigheter som du er tillagt med hensyn til dine personlige data under den til enhver tid gjeldende obligatoriske lovgivning.
 10. HVILKEN KVALITETSSIKRING OVERHOLDER VI?
  1. Vi gjør vårt ytterste for å behandle bare de personlige dataene som er nødvendige for å oppnå formålene som er anført ovenfor.
  2. Dine personlige data blir bare behandlet så lenge det er nødvendig for å oppnå formålene anført ovenfor, eller inntil det tidspunktet hvor du tilbakekaller ditt samtykke til vår behandling av dem. Din tilbakekalling av samtykket kan medføre at du ikke lenger kan bruke hele eller deler av våre Nettsider. Vi vil avidentifisere dine personlige data når de ikke lenger er nødvendige for formålene beskrevet ovenfor, med mindre det er:
   • En overveiende interesse fra CSI eller annen tredjepart i å holde våre personlige data identifiserbare; eller
   • en lov eller andre forpliktelser eller en rettslig eller administrativ ordre som forhindrer oss i å avidentifisere dem.
  3. Hvis du fyller ut et tre forsendelser-formular, vil dine personlige data som er gitt i dette formularet bare bli oppbevart opp til et år etter den tredje forsendelsen ble sendt, med mindre du gir oss beskjed om at du motsetter deg en slik behandling, med mindre annet er tillatt eller påkrevd i lov eller andre forpliktelser eller er en rettslig eller administrativ ordre. Hvis du i løpet av denne oppbevaringsperioden fyller ut enda et tre forsendelser-formular etter at du allerede har fylt ut et annet, vil de personlige dataene du gav i det andre formularet bare bli oppbevart så lenge som de personlige dataene du gav i det første tre forsendelser-formularet blir oppbevart. Hvis du i denne oppbevaringsperioden melder deg på en tjeneste i kirken, eller melder deg på som frivillig i et samfunnsforbedrende og humanitært program, vil de personlige dataene som du gav i forbindelse med kjøpet bli en del av ditt personregister for slike kirketjenester eller -programmer, og vi vil eventuelt anvende disse i forbindelse med din deltakelse i disse i overensstemmelse med vår Personvernpolicy.
  4. Du må forstå at et avgjørende aspekt av våre markedsføringsaktiviteter går ut på å gjøre våre markedsføringsmaterialer mer relevante for deg. Vi gjør dette ved å tilpasse din unike profil basert på de relevante egenskapene som skissert i artikkel 6 av denne Personvernpolicyen, og deretter bruke denne profilen til å kommunisere med deg i form av reklame, tilbud, nyhetsbrev og annen salgsfremmende informasjon om materialer og tjenester som kan interessere deg.
  5. Vi vil sørge for adekvate tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data mot uautorisert adgang eller tyveri, samt tilfeldig tap, manipulasjon eller ødeleggelser. Våre medarbeidere eller tredjepartspersonale vil bare ha adgang til personlige data etter nødvendig behov og vil være underlagt strenge fortrolighetsforpliktelser. Vi ber imidlertid om forståelse for at sikkerhet og trygghet er forpliktelser som vi gjør vårt ytterste for å oppfylle, men som aldri kan garanteres fullstendig.
  6. Hvis du er registrert til å motta salgsfremmende informasjon, så som kommunikasjon, reklame, tilbud og nyhetsbrev, via e-post eller andre elektroniske kommunikasjonskanaler, kan du endre dine preferanser for å motta slik salgsfremmende informasjon ved å klikke på opt-out-lenken i slik salgsfremmende informasjon.
  7. Hvis du er registrert til å motta trykt salgsfremmende informasjon, så som tidsskrifter, kommunikasjon, reklamer, tilbud og nyhetsbrev, kan du motsette deg å motta ytterligere trykt salgsfremmende informasjon ved å sende inn en anmodning til vårt personvernombud i overensstemmelse med artikkel 11 i denne Personvernpolicyen.
 11. HVA ER DINE RETTIGHETER?
  1. Du kan på ethvert tidspunkt anmode om informasjon om dine personlige data, korrigering, sletting eller begrensning av dine personlige data og du kan motsette deg ytterligere behandling av disse ved å kontakte personvernombudet via dpo@scientology.net eller kontaktdetaljene nedenfor.
  2. Mer spesifikt har du rett til å anmode om tilgang til alle personlige data behandlet av oss om deg, hvilket betyr at du har rett til å be oss om å få utlevert en kopi av dine personlige data. Vi forbeholder oss retten til et rimelig administrativt gebyr for flere etterfølgende anmodninger om tilgang som klart er innsendt for å forårsake besvær eller skade for oss. Hver anmodning skal angi hvilke datakategorier du ønsker tilgang til og for hvilke behandlingsaktiviteter.
  3. Du har rett til korreksjon, dvs. å kreve at enhver personlig opplysning om deg som er ukorrekt, skal korrigeres uten kostnader for deg. Hvis du sender en anmodning om korreksjon, skal din anmodning inneholde dokumentasjon for den mangelfulle beskaffenheten av dataene som anmodes korrigert.
  4. Du har rett til å tilbakekalle ditt tidligere samtykke til behandling av dine personlige data.
  5. Du har rett til sletting, dvs. å anmode om at personlige data om deg skal slettes, hvis disse dataene ikke lenger er nødvendige i lys av formålene anført ovenfor, eller hvis du tilbakekaller ditt samtykke til vår behandling av dem. Du bes imidlertid om å ta i betraktning at en anmodning om sletting vil bli vurdert av oss i forhold til:
   • Våre og en tredjeparts interesser, som kan tilsidesette dine interesser; eller
   • juridiske eller andre forpliktelser eller administrative eller rettslige ordrer, som motsier en slik sletting.
  6. Du har rett til begrensning i stedet for sletting, dvs. å be om at vi begrenser behandlingen av dine personlige data hvis:
   • Vi fastslår riktigheten av dine personlige data; eller
   • behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg slettingen av dine personlige data; eller
   • du har bruk for dine personlige data for å fastslå, gjøre bruk av eller forsvare et juridisk krav, mens vi ikke lenger har bruk for dine personlige data med henblikk på formålene ovenfor; eller
   • vi sjekker om våre legitime interesser tilsidesetter dine interesser hvis du utøver din rett til å motsette deg (se nedenfor).
  7. Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personlige data hvis:
   • Det er berettigede grunner som vedrører nettopp din situasjon som berettiger en innvending; og
   • behandlingen er basert på vår legitime interesse, og våre legitime interesser ikke tilsidesetter dine interesser.
  8. Du har rett til dataportabilitet, dvs. å motta alle personlige data som du har gitt oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, hvis behandlingen er basert på ditt samtykke eller en kontrakt med deg, og at behandlingen blir foretatt med automatiske midler.
  9. Hvis du ønsker å sende inn en anmodning om å utøve en eller flere av rettighetene som er beskrevet ovenfor, kan du kontakte vårt personvernombud ved å sende en e-post til dpo@scientology.net. En e-post med en anmodning om å utøve en rettighet vil ikke bli oppfattet som et samtykke til behandling av dine personlige data utover det som er nødvendig for å kunne håndtere din anmodning. En slik anmodning skal oppfylle følgende betingelser:
   • Uttrykke klart og tydelig hvilken rettighet du ønsker å utøve; og
   • uttrykke klart og tydelig grunnene til å utøve din rettighet, hvis det er nødvendig; og
   • din anmodning bør være datert og underskrevet; og
   • din anmodning skal ledsages av en digitalt skannet kopi av ditt identitetskort som dokumenterer din identitet. Hvis du bruker kontaktformularet, kan vi be deg om din underskrevne bekreftelse og legitimasjon.

   Vi vil omgående informere deg om at vi har mottatt din anmodning. Hvis anmodningen oppfyller betingelsene ovenfor og viser seg å være gyldig, vil vi innfri den så snart som mulig, og senest tretti (30) dager etter å ha mottatt din anmodning. Hvis du vil klage på vår behandling av dine personlige data, kan du alltid kontakte vårt personvernombud ved å sende en e-post til dpo@scientology.net. Hvis du fortsatt er utilfreds med vårt svar, kan du klage til den kompetente databeskyttelsesmyndigheten (se listen av nasjonale myndigheter på edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

 12. PERSONVERNRÅDGIVER
  1. Hvis du har spørsmål angående denne Personvernpolicyen, vær vennlig å kontakte vårt personvernombud ved Scientology Kontinentalt forbindelseskontor for Europa (DPO), Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Danmark, eller send en e-post til dpo@scientology.net.