KAOHSIUNG, TAIWAN

EN IDEELL ORGANISASJON VED PORTALEN
TIL DEN KINESISKTALENDE VERDEN

7. DESEMBER 2013

Det var et øyeblikk taiwanske scientologer hadde arbeidet for i mange år.

En bygning på 13 etasjer i Kaohsiung sentrum ...

Den måler 10 033 kvadratmeter ...

Og den gir ikke bare løftet, men en vei til åndelig frihet.

Den 7. desember 2013, i et regn av konfetti og en sky av ballonger, jublet en samling på mer enn 4000 da innvielsessløyfen falt ved den første Scientology Kirken i Taiwan og den første Ideelle Scientology-organisasjonen i Asia.

Den 7. desember 2013, i et regn av konfetti og en sky av ballonger, ble sløyfen klippet for Scientology Kirkens nye Ideelle organisasjon i Kaohsiung i Taiwan. Nasjonale og kommunale dignitarer tilsluttet seg mer enn 4000 scientologer og gjester fra hele Asia og Oceania for å delta i innvielsesseremonien.

Den nye Ideelle organisasjonen i Kaohsiung, som står ved portalen til den kinesisktalende verden, er en gave til «Den vakre øy» fra medlemmer av Den internasjonale assosiasjonen av scientologer i Taiwan og mer enn 100 nasjoner over hele verden.

Innvielsen av Kaohsiungs Ideelle organisasjon er spesielt betydningsfull, fordi det skjedde umiddelbart etter den monumentale utgivelsen av Teknologiens gullalder fase II.

Som del av forberedelsene for innvielsen, fullførte et team på 30 taiwanske tekniske stabsmedlemmer sin utdanning i Teknologiens gullalder fase II på Flag. Denne nye klasse av tekniske stabsmedlemmer, sammen med Scientology-materialene som aldri tidligere hadde vært tilgjengelige på kinesisk, gjør det nå mulig å utdanne auditører (åndelige veiledere) i Taiwan for første gang. Inntil nå måtte taiwanske scientologer reise til Scientology-organisasjoner utenlands for å bli sertifiserte auditører. Kaohsiungs Ideelle organisasjon er klar til å utdanne alle scientologer som auditører, inkludert de som driver et voksende nettverk av Scientology-misjoner i Taiwan, som i dag teller 16 og strekker seg fra Tainan til Taipei.

Innvielsen har en enda dypere betydning, på grunn av det faktumet at L. Ron Hubbard, som ung mann, reiste gjennom Asia i sin søken etter svar på fundamentale spørsmål om menneskets opprinnelse og den egentlige kilden til livet. I løpet av reisen utforsket han fjerne kulturer og mystisk visdom og fikk også tilgang til forbudte Buddhist-klostre i De vestlige åsene i Kina. Det var disse mange møter på første hånd med østlige religiøse tradisjoner som ansporet hans etterfølgende forskning inn i menneskets sinn og ånd, og som til sist førte til grunnleggelsen av Scientology-religionen.

Høydepunktet ved innvielsen i Kaohsiung var styreformannen i Religious Technology Center, David Miscavige, som var på sitt første besøk til Taiwan. David Miscavige ledet innvielsesseremonien og henvendte seg til de samlede scientologene med dette: «Det er i sannhet en ære for meg å komme sammen med dere på en dag når så mange drømmer går i oppfyllelse: deres varige drøm om hva som nå står foran oss; alle scientologers evige drøm om å bringe L. Ron Hubbards arv til den kinesisktalende verden; og å oppfylle L. Ron Hubbards drøm om å komme tilbake til Asia i ånden og gi tilbake den visdommen han skimtet gjennom en lang tunnel av tid. Alle disse drømmene vil nå bli virkelighet, for dette er dagen når – som i et kinesisk epigram – en sløyfe faller som silke i vinden idet vi presenterer Scientology til Asia med vår første Ideelle organisasjon i Taiwan.»

Stiftende taiwansk scientolog og seremonimester dr. Oliver Hsueh, ønsket de fremmøtte velkommen med dette: «På vegne av alle scientologer i Taiwan, gir vi vår dypeste takk til våre venner og partnere som har arbeidet sammen med oss i så mange år – spesielt til Kontoret for sivile anliggender i Kaohsiung for deres velvillige støtte og sponsing av vår tilstelning i dag. Med denne åpningen viser vi ikke bare vår takknemlighet, men vi gir vår vedvarende hjelp til alle hjørner av Kaohsiung. Det være seg menneskerettigheter, opplysning om stoff, bibringe moralverdier, reformering av kriminelle, alt dere måtte trenge – våre dører er åpne og vår hjelp er deres.»

Nasjonale og kommunale dignitarer var også tilstede for å ønske den nye kirken velkommen. Blant dem var den nasjonale policyrådgiver til Taiwans president, Liang-Chi Tan, som anerkjente Kirkens årelange frivillige service: «Deres kirke har brakt en arv som har gitt hjelp til vårt land i mer enn to tiår. Som enhver kan gjenkalle, da det megastore 921-jordskjelvet rammet Taiwan, forårsaket det en enorm katastrofe. Scientology Kirken sendte øyeblikkelig frivillige for å hjelpe med å håndtere katastrofen. Så det kom ikke som noen overraskelse for meg da Taiwans president presenterte dere med ’Gode borgere, gode gjerninger’-prisen for deres arbeide ved dette jordskjelvet.»

En videre anerkjennelse for det betydelige bidrag Scientologys frivillige har gitt på alle nivåer av det taiwanske samfunnet ble gitt av dr. Cheng-Hsiungh Huang fra Innenriksdepartementet, som sa: «Dere har viet deres tid og liv i mange år til anti-stoff-arbeid og opplysning om menneskerettighetene. Så i dag kunngjør jeg til dere på vegne av departementet at Scientology Kirken nå har vunnet den nasjonale ’Utmerket religiøs gruppe’-prisen for tiende år på rad.

Grunnlegger og president for Jinguah-samfunnets kulturelle stiftelse, mester Ching-Yao, beæret arbeidene til grunnleggeren av Scientology, L. Ron Hubbard da han sa: «Mr. Hubbard viste dyp omsorg for menneskets fremtid. Vi har et felles mål – en bedre verden. Det må sies at denne Kirken er innrettet til å utføre alt han så for seg for mennesket. Dere har min dyptfølte velsignelse for at dere gjennom deres menneskekjære bestrebelser vil skape en vakrere verden og bringe lykke til menneskeheten.»

Generaldirektøren i Kaohsiungs Kontor for sivile anliggender, Tzu-Wen Tseng, sa i sin tale: «På vegne av borgermesteren og Kaohsiungs bystyre, vil jeg gjerne uttrykke vår takknemlighet og varm velkomst til alle scientologer fra Taiwan og utlandet. Det er vårt ønske at Scientology Kirkens ekspansjon gjør det mulig for Kaohsiung å blomstre og lykkes. La oss arbeide sammen for å skape en bedre verden.»

Kaohsiungs bystyremedlem Po-Lin Huang fremhevet Kirkens menneskerettighetstiltak: «Jeg er spesielt stolt over å ha arbeidet sammen med dere på menneskerettighetsprogrammet i over fem år nå. Jeg har hatt æren av å støtte mange av deres arrangementer i byen, som alle resulterte i at tusenvis av våre borgere ble informert om sine rettigheter. Dere skaper en kolossal innvirkning fordi programmet ikke bare blir utført i denne byen, men i hele landet, og det betyr et bedre og lykkeligere Taiwan for oss alle.»

Lung-Hui Chung, formannen i Den internasjonale stiftelsen for fredelig eliminering av opium, snakket om sitt vellykkede samarbeid med det Scientology-sponsede anti-stoff-programmet: «Som veteran i stoff-forebyggende aktiviteter i Asia har deres Sannheten om stoff-materialer gitt meg kraft og sikkerhet. Og det viktigste er at dere har gitt meg håp om at til og med én person alene kan gjøre et gigantisk skritt med hjelpemidlene som deres Kirke stiller til rådighet.»

_________________

Den nye kirken i Kaohsiung tilbyr alle besøkende en introduksjon til Dianetics og Scientology, hvilket begynner med det offentlige informasjonssenteret. Video-display som inneholder mer enn 500 filmer presenterer Scientology-religionens tro og praksis, samt grunnleggeren av Scientology, L. Ron Hubbard, og hans liv og arbeid. Informasjonssenteret gir også en full oversikt over de mange humanitære programmene som Scientology støtter, blant andre et verdensomspennende menneskerettighetsprogram; et like vidtrekkende opplysnings-, forebyggings- og rehabiliteringsprogram mot narkotika og andre rusmidler; et globalt nettverk av sentre for lesehjelp og læring; samt programmet for frivillige prester som nå utgjør den største uavhengige styrke for krisehjelp på jorden.

I kirkens kapell holdes alle typer av Scientology-sammenkomster, inkludert søndagstjenester, bryllup og navngivningsseremonier – så vel som tilstelninger for lokalsamfunnet som er åpne for alle trosretninger.

Den nye kirken har tallrike seminar- og kursrom i tillegg til dusinvis av auditeringsrom.

Kirken har også oversettelsesfasiliteter for å kunne utgi ytterligere oversatte Scientology-materialer, og er også utstyrt med innspillings- og redigeringsstudioer for produksjon av audiovisuelle presentasjoner på kinesisk.