NEW YORK

NEW YORK: DEN NYE SCIENTOLOGY KIRKEN I «BIG APPLE»

26. SEPTEMBER 2004

David Miscavige, styreformann i Religious Technology Center og kirkelig leder av Scientology-religionen, ledet åpningen av Scientology Kirken New York.

Scientology Kirken New York City, som ligger like ved Times Square, var en gave fra Den internasjonale assosiasjonen av scientologer til befolkningen i New York i anerkjennelse av deres mot og ånd da de stod overfor World Trade Center-katastrofen i 2001.

David Miscavige innviet bygningen. Han fikk selskap av det amerikanske kongressmedlemmet, Charles Rangel, FNs visesekretær, Maurice Strong og nestformann for Times Square Alliance, Bob Esposito.

I sin tale til de 10 000 scientologene og gjestene som var samlet til den store innvielsen, understreket David Miscavige betydningen av den nye kirken:

«Idet vi ser ut over hele verden, kan vi snakke om internasjonale konflikter, økonomisk ustabilitet, og ja, om terrorisme. Men hvis vi gjør det, mine venner, så la oss ikke dvele ved disse problemer. La oss snakke om løsninger, løsninger som kan håndtere dem alle.

«Denne kirken representerer det arbeidet og den hjelpen som vi alle må fortsette å bringe for å nå våre mål i full utstrekning. For her er den Ideelle organisasjonen hvorfra vi bokstavelig talt kan bringe alle programmene våre, all teknologien vår, ut overalt.

Så ja, det er bare begynnelsen. Og det er derfor jeg sier at det er i dag det egentlige arbeidet begynner.

For dette er mer enn bare et hjem for dere, New Yorks scientologer.

Det er også et hjem for det brede samfunnet, der alle menn og kvinner av god vilje er velkomne, og hvor vi dedikerer oss til å hjelpe hver og en.

Og ved å demonstrere denne overbevisningen i vår tro gjennom praktisk handling, kjenner fremtiden ingen grenser. For dette er New York, og å hjelpe henne er å hjelpe verden.»