Applied Scholastics

SKAFFER LESE- OG SKRIVEFERDIGHET OG GODT RESULTAT I UTDANNING

Applied Scholastics International er et allmennyttig ikke-religiøst selskap som tar direkte for seg problemet med de manglende leseferdighetene ved å gjøre L. Ron Hubbards oppdagelser i feltet utdannelse og leseferdighet generelt tilgjengelige.

Hubbard var klar over de dyptgående virkningene senkede utdanningsstandarder og leseferdighetsnivåer har på samfunn; idet han observerte at analfabetene og de funksjonelle analfabetene, nektet arbeid og mulighet som de er, ofte faller som offer for kriminalitet, umoral eller stoff. Følgelig gav han seg i kast med en gransking av emnet studium og isolerte de eksakte årsakene som bestemmer suksess eller fiasko innen en hvilken som helst aktivitet eller studering.

Så fundamentale var oppdagelsene hans innen feltet utdannelse, at han tillot dem offentliggjort for allment bruk.

I mer enn fire årtier har Applied Scholastics vært engasjert i å gjøre disse løsningene for læring og leseferdighet tilgjengelige internasjonalt.

Applied Scholastics er en uavhengig ikke-sekterisk organisasjon støttet av Scientology Kirken og scientologer som brenner for å heve utdanningsstandarder verden over. Applied Scholastics er klar over at verden en dag vil ligge i hendene på dagens barn, og at hvor godt de er utstyrt til å føre samfunnet vårt videre, avhenger av hvor godt de er utdannet.

Oppgaven til Applied Scholastics er å sørge for kvalitetsutdannelse for dagens studenter for å sikre en lysere fremtid for alle.