TILVÆRELSENS DYNAMIKKER

ONLINE-KURS

På dette kurset vil du lære:

  • Den grunnleggende motivasjonen bak alle dine handlinger og beslutninger.
  • De åtte separate delene som livet består av og hvordan de forholder seg til hverandre.
  • Hvordan trygt ta de rette bestemmelsene i livet.

Kursoversikt

I årtusener har mennesket forsøkt å bedømme sin plass i den materielle verden. Hvordan skal det forholde seg til alt annet liv og sine medmennesker? Hva er dets virkelige ansvar, og overfor hvem?

Det fantes aldri utfyllende svar – verken hos de gamle grekerne eller de moderne materialistene.

Og slik forble det inntil L. Ron Hubbard virkeliggjorde det målet han så lenge søkte: Oppdagelsen av et forenende prinsipp som gjaldt for alt liv, en fellesnevner som alle mennesker og faktisk alt liv kan forstås gjennom.

Fra dette fulgte en strøm av oppdagelser som kastet nytt lys over menneskets og livets natur.

Prinsippene i dette kurset kan hjelpe en med å løse de gamle moralske dilemmaene om riktig og galt, og dermed oppnå et nytt fornuftsnivå. Med dem kan man nå samordne de forskjellige delene av tilværelsen, ufravikelig ta de rette avgjørelsene når man står ovenfor valg og oppnå et nytt perspektiv på de veiene man kan vandre i livet.

L. Ron Hubbard behandlet disse prinsippene mer utvidet i tallrike andre skrifter og foredrag. Men dette kurset og det medfølgende heftet representerer essensen av emnet og er en praktisk innfallsvinkel til det å leve en vellykket tilværelse, som millioner av mennesker benytter seg av.

 

Detaljer for kurset

Letthet i studiet

Dette kurset er lagt opp trinn-for-trinn, med en rekkefølge av leseoppgaver, essayer og praktiske øvelser.

Før du begynner oppretter du din egen personlige konto på Scientology hjemmesiden. Når du er logget inn vil online-programmet ta deg gjennom hvert trinn av kurset til full fullføring, med alle kursmaterialer gitt fra de Frivillige prestenes hjemmeside.

Kurslengde

4 timer. Du kan likevel ta kurset i ditt eget tempo. Med andre ord gjøres det ikke på tid. Kurset er vår service til deg, gratis.

Materialer

Hefte: Tilværelsens dynamikker
eller Scientology håndboken

Dine kursmaterialer er også en del av online‑kurset. Med andre ord, når du er logget på kan du lese materialene fra online‑kursprogrammet mens du utfører hvert trinn. Vi vil dog anbefale at du laster ned heftet gratis eller kjøper det så du kan lese gjennom det, og vise til det når du ikke er logget inn på kursprogrammet.

Overvåking

Gjennom kursforløpet ditt vil du motta veiledning fra din personlige online‑kurssupervisor, som vil hjelpe med å sikre at du forstår og oppnår det maksimale utbyttet av kursmaterialene. Sluttresultatet er at du er fullt ut i stand til å anvende opplysningene heri. Hvis du har ytterligere spørsmål så kontakt oss her.