SAN FERNANDO VALLEY, CALIFORNIA

NORD-AMERIKAS STØRSTE SCIENTOLOGY KIRKE INNVIES I SAN FERNANDO VALLEY

19. MARS 2017

Innvielsesbåndet daler fra en enorm ny Scientology Kirke og innleder en episk ekspansjonsperiode for religionen.

Legg kursen nordover over høydedragene i Hollywood, kryss Mulholland Drive og nyt utsikten over en dal strødd med svømmebasseng, hager og sitrontrær så langt øyet rekker. San Fernando Valley, som strekker seg over 673 kvadratkilometer, er hjem til 1,8 millioner innbyggere, verdens mest prominente filmstudioer og bakgrunnslandskapet vist i amerikanske filmer fra Casablanca til ET. Den er et paradoks typisk for dagens samfunn: rett i nærheten, men likevel en helt annen verden.

Men midt i alt dette stråler et nytt lys over denne regionens 40 byer og kommuner – fra Burbank og Glendale til Hidden Hills og Calabasas til San Fernando og Universal City – den nye Scientology Kirken i Valley tjener hele dalens område.

David Miscavige, styreformannen i Religious Technology Center, var seremonimester ved en høystemt innvielse søndag den 19. mars. Innvielsestalen ble møtt med stående applaus etter stående applaus fra et begeistret publikum.

«I dag innvier vi en Scientology Kirke for denne drømmenes dal», sa David Miscavige, Scientology-religionens kirkelige leder. «Slik San Fernando Valley er mangfoldig, er også vår hjelp mangfoldig. Derfor ønsker vi alle velkommen fra dens utallige kulturer, etnisiteter og grupper av alle samfunnslag. Og hva det angår, gjenspeiler denne kirken Scientologis trosbekjennelse på en perfekt måte, nemlig det ’At alle mennesker ble skapt med de samme rettigheter, uansett rase, hudfarge eller tro’ og ’At menneskers sjel har menneskers rettigheter’.»

Valley-kirken er en enorm tilføyelse til Scientologis ekspanderende univers av Ideelle kirker, som nå teller 19 i det vestlige USA alene og 57 på internasjonal basis. «Ideell» er en standard som ble etablert av Scientologis grunnlegger, L. Ron Hubbard, slik at hver enkelt kirke kunne være et perfekt uttrykk for religionens prinsipper og praksiser.

Og søndag den 19. mars kl. 13.00 kom 5000 scientologer for å se Nord-Amerikas største Ideelle Scientology Kirke komme til live. Det var en innvielsesseremoni som var passende til størrelsen, rekkevidden og selve substansen i Valleys nye hjem, fra et potpurri av klassisk filmmusikk som vekket minner fra filmens gullalder, til «V for Valley»-sangen skrevet og arrangert spesielt for denne anledningen. Hver enkelt gjestetaler priste med stor glød kirkens positive innvirkning i samfunnet, noe som høstet sterkt bifall fra de tusener av tilskuere som var til stede.

For Valley-menighetens vedkommende strekker dette seg fra å hjelpe en migrantarbeiders barn med mangler i skolegangen ved bruk av Studieteknologi, til å hjelpe ti tusenvis av ungdommer med å avgi løfter om å leve et stoffritt liv. Dermed gir denne innvielsen nå en permanent plattform til Scientology Kirkens humanitære arbeid i San Fernando Valley.

Den nye kirken ligger rett ved siden av North Hollywoods travle knutepunkt der bulevardene Burbank og Lankershim krysser Tujunga Avenue og ca. 60 000 biler kjører forbi hver dag. Lokalene dekker 8800 kvadratmeter på en 16 måls eiendom bare noen kvartaler fra NoHo kunstdistrikt og står klare til å engasjere folk over hele regionen til å skape forandringer i samfunnet.

Dette engasjementet ble brakt frem i lyset av representanter fra San Fernando Valley som var til stede for å ønske kirken velkommen: visepolitisjef for Los Angeles-politiet, Valley-avdelingen, Robert Green; visebrannsjef for Los Angeles-brannvesenet, Valley-avdelingen, Trevor Richmond; leder for utdannelsesprogram i Los Angeles, Nellie Barrientos; og ledende medlem av LA Countys felleskirkelige råd, biskop Franklin Harris.

Visepolitisjef Green begynte ved å påpeke behovet for foredrag om stoffopplysning, vold i hjemmet og bevissthet om gjenger, og hvordan scientologer i Valley har vært drivende krefter bak iverksettelse av slike tiltak sammen med felleskirkelige råd og politistasjoner i hele området.

«Sammen har vi nådd utsatte unge og voksne med viktige tiltak og utdannelse før de blir ofre eller mistenkte. Og nå har vi endret kursen til over 25 000 liv i Valley!»

Han fremhevet videre kirkens eksempel da den tok initiativet til å samle en tverreligiøs bevegelse i regionen: «Faktum er, enten du er jødisk, katolsk, protestant eller scientolog, er vi alle her for å skape et bedre samfunn og forbedre hverandres liv. Og Scientology Kirken har tatt på seg en lederrolle blant våre kirker. Dere har vært avgjørende i arbeidet med å forene den trosbaserte bevegelsen som tilbyr og støtter alternative løsninger. Og dere har gjort det i samarbeid med hver politistasjon i Valley. Så ja, dere skaper ikke bare innbyrdes tillit i samfunnet, men dere beskytter også vår fremtid. Det er det jeg kaller: ’Å leve troen.’»

Los Angeles brannvesen har hatt gleden av et ti års partnerskap med Scientologis frivillige prester i katastrofeberedskap og -respons. De har samarbeidet med Hollywoods og Valleys brannstasjoner i undervisning i kriserespons for mindre grupper med frivillige, samt øvelser for større katastrofer.

«Jeg vet at kjernen i deres prinsipper er å hjelpe andre, og det strekker seg til deres nivå av beredskap», sa visebrannsjef Richmond. «Som en ikke-statlig gruppe er dere spesielt årvåkne med hensyn til kriseberedskap og krisehåndtering. Samfunnet kan regne med dere, og det betyr veldig, veldig mye. Det er faktisk deres største styrke.»

Visebrannsjef Richmond nevnte også sin første erfaring med å arbeide sammen med Scientologis frivillige prester i jordskjelvområdet ved Northridge. «Dere var der og hjalp ofrene og organiserte forsyningslinjer. Dere kom med livsviktige ressurser, inklusive over 40 lastebillass med mat og 10 tonn med forsyninger. Og dag etter dag, uke etter uke, gjennom mer enn 10 000 frivillige timer, viet dere dere selv til byen og til vårt folk. Og for det bringer Los Angeles sin takk til Scientology Kirken.»

Gjestetalerne understreket viktigheten av Valley-kirken som en uvurderlig partner i lokalsamfunnet, en som man alltid kan regne med.

Med det for øye beskrev Nellie Barrientos hvilken innvirkning L. Ron Hubbards Studieteknologi har hatt på hennes tiltak for arbeidsvandrende familier. Los Angeles County har over 200 000 migrantarbeiderbarn, og sammen med scientologer i Valley har hun hjulpet med å innføre verktøyene for læring slik at barna kan få en ny mulighet.

«Med deres Lær hvordan du lærer fikk foreldrene plutselig en måte å virkelig hjelpe barna sine på. Jeg husker en ung jente som ikke klarte seg bra på skolen», sa hun. «Etter bare 4 uker med støtteundervisning var hun blant de beste i klassen. Det er umulig å glemme morens tårer da hun så hvordan et slikt enkelt, kraftfullt verktøy hadde åpnet en helt ny verden av muligheter for datteren. Dere har gang på gang forvandlet liv som var på vei mot fiasko til liv med en lys, håpefull fremtid.»

Scientology Kirken i Valley har også sponset en julefest for migrantarbeideres barn de siste sju årene, og Nellie Barrientos fortalte om hvilken virkning en slik opplevelse kan ha på bare ett liv. «Jeg husker fortsatt en ung jente med en far som var arbeidsledig. Jeg spurte henne hva hun ønsket seg til jul, og hun sa: ’Alt jeg ønsker meg i år er litt bønner og tortillas.’ Hun visste at foreldrene hennes ikke hadde penger til noe som helst annet. Så da den lille jenta så gavene fra kirken, lyste hun opp hele rommet.»

Biskop Harris har arbeidet sammen med Valley-kirken og dens medlemmer i utdelingen av L. Ron Hubbards Veien til lykke i gatene i lokalsamfunnet, til og med fra prekestolen i sin kirke. «Denne boken er full av dagligdagens mirakler», sa han. «Og hvis dere vil ha et levende bevis? Siden jeg begynte med Veien til lykke har vi ikke hatt et mord i våre lokalsamfunn på over tre år.»

Men det som kanskje best sammenfattet dagens ånd var biskopens følgende bemerkning: «Verden i dag trenger en alvorlig gjenoppliving. Og med dette for øye gjør scientologer en innsats i stor skala. Dere har bestemt dere for at: ’Vi skal gjøre dette inntil helvete fryser til is, og selv da skal vi gjøre det på isen.’»


Den nye kirken tilbyr alle besøkende en introduksjon til Dianetics og Scientology, som begynner med Informasjonssenteret. Utstillingen med mer enn 500 filmer viser Scientology-religionens grunnleggende anskuelser og praktiske utøvelse og forteller om L. Ron Hubbards liv og arv.

Informasjonssenteret presenterer også i detalj de mange humanitære programmene som Scientology støtter. Disse inkluderer blant annet et verdensomspennende initiativ for undervisning i menneskerettighetene, et omfattende program for forebygging mot og opplysning om stoff og rehabilitering av misbrukere, et globalt nettverk av lese- og læresentre, samt Scientologis frivillige prester som nå utgjør verdens største uavhengige nødhjelpsgruppe.

Det store kapellet i Valleys nye Scientology Kirke har plass til over 1000 mennesker. Her holdes Scientologis kirkelige handlinger som omfatter søndagstjenester, brylluper og navngivningsseremonier. Det er også stedet for arrangementer og sammenkomster for hele samfunnet og er åpent for medlemmer av alle trosretninger. Bygningen inneholder dessuten mange seminarlokaler og kursrom, samt en hel etasje viet til Scientology-auditering (åndelig veiledning).


Valley-kirken er den nyeste i en eksplosiv vekstperiode for Scientology Kirken i løpet av de siste 12 månedene. Den nasjonale Scientology Kirken for New Zealand i Auckland åpnet sine dører i januar i år, og flere kirker er på vei. Innvielser er planlagt for kulturelle knutepunkter i Nord-Amerika, Europa, Storbritannia og Afrika.