ROMA, ITALIA

EN NY SCIENTOLOGY KIRKE I ROMA, «DEN EVIGE STAD»

24. OKTOBER 2009

Den 24. oktober 2009 åpnet den nye Scientology Kirken Roma i «Casalotti di Boccea»-distriktet i den evige stad. Mer enn 6000 scientologer og deres gjester kom fra hele Italia og omgivende land for å feire innvielsen av denne storslåtte nye kirken med sine 6500 kvadratmeter store lokaler i et parkområde på over 11 hektar.

Den nye kirken markerer den største utvidelsen til dags dato for Scientology i dens 30-årige historie i Italia, og den vil tjene menigheten i det sentrale Italia og andre deler av middelhavsområdet.

David Miscavige, styreformann i Religious Technology Center og Scientology religionens kirkelige leder, sto for innvielsen og åpningen av den nye Scientology Kirken i Roma.

David Miscavige, styreformannen i Religious Technology Center og Scientology-religionens kirkelige leder, ønsket velkommen til medlemmene i deres nye hjem ved den historiske skilleveien for den vestlige sivilisasjonen. David Miscaviges tilstedeværelse viste denne kirkens store betydning, og han talte om det som inspirerte alle scientologer til å være med på å gjøre denne nye kirken mulig:

«Hvordan i all verden kan man snakke om historie uten å nevne Roma? Denne Guds by, denne menneskets by, dette senteret for den vestlige verden i minst tusen år – hvis det noensinne har vært et sted som var bestemt for en ideell Scientology Kirke, så er det her. For hvilken bedre arena kunne man velge for å vise hva Scientology kan gjøre, enn dette eldgamle religiøse imperiet?»

Blant de som deltok i innvielsen av den nye Scientology Kirken, var Dino De Pasquale, katastrofeleder i sivilforsvaret, professor Silvio Calzolari fra det teologiske fakultetet i Vatikanets universitet i Firenze, professor Luigi Berzano, professor i religionssosiologi på universitetet i Torino, og Laura Guercio, formannen for Legal Aid Worldwide.

Den nye kirken er en samtidsbygning som har gjennomgått en omfattende ombygning for å romme alle Scientology-servicer, kirkemedlemmenes mange samfunnsaktiviteter og introduksjonstjenester for besøkende.

Et omfattende offentlig informasjonssenter huser en permanent audiovisuell utstilling med mer enn 230 filmer som dekker kirkens tro, praksis og aktiviteter. Sammen med presise beskrivelser av Scientology-prinsipper og opplysninger om Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbards liv og bedrifter, er dette den definitive introduksjon til alle kirkens sponsede sosiale forbedringsprogrammer til bekjempelsen av stoffmisbruk, analfabetisme, kriminalitet, moralsk forfall og overtredelser av menneskerettighetene.

Sentralt beliggende har vi auditoriet med 300 plasser til kirke- og samfunnstilstelninger.

Scientology Kirken Roma vil koordinere kirkens sosiale programmer i det sentrale Italia. Med to tiårs erfaring innenfor forebygging av stoffmisbruk, tilbyr programmet «Si nei til stoff, si ja til livet» sine effektive løsninger på et av de mest presserende problemene i det italienske samfunnet.

Ved avslutningen av innvielsen betonte David Miscavige viktigheten av kirkens sosiale oppgaver, og han understreket hvor avgjørende nødvendig det er at scientologer tar ansvar for det samfunnet de bor i:

«Dere skylder [Roma] våre redningskampanjer med å utrydde stoffmisbruk og å skape respekt for menneskerettighetene, samt gi denne byen den grunnleggende teknologien til å leve i Veien til lykke.

Dere skylder byen våre lærings-, lese- og skriveprogrammer.

Dere skylder byen et system for reformering av de kriminelle, et system som ikke er basert på straff, men på gjenopprettelsen av selvrespekt.

Dere skylder hver narkoman et stoffritt liv og hver tapt og håpløs sjel en sjanse for å oppdage at det kan gjøres noe med det.

Men mest av alt skylder dere hver romersk borger en sjanse til å finne Dianetics og Scientology.»