BIRMINGHAM, STORBRITANNIA

EN ÅNDELIG REVOLUSJON I STORBRITANNIAS JORDENS SALT: BIRMINGHAM

21. OKTOBER 2017

Byen med de tusen industrier ønsker en ny Scientology Kirke velkommen til hjertet av Birmingham ved en gledelig innvielsesseremoni holdt lørdag den 21. oktober 2017.

Over hele verden har folk, til og med folk som ikke kjenner Birmingham inngående, blitt forelsket i så mye som har oppstått fra denne sentrale verdensbyen i Storbritannia. Fra kunstnere til industri, fra fly til Shakespeare og til og med gatelys – har Birmingham lyst opp veien både industrielt og kulturelt i hundrevis av år.

I denne byen som er veldig stolt av sin fortid – noe som stadig fortsetter å vokse, og gjenoppfinne og å lykkes – ble det holdt en innvielsesfeiring i samarbeidsånden av en fremgangsrik fremtid. Eller rettere sagt, det var en dag som representerte essensen i «Brums» fete motto: Fremad.

Og slik var det, og i dagens ånd, at mr. David Miscavige, kirkelig leder for religionen Scientology, erklærte: «Når det innvielsesbåndet faller, vil et teppe stige ... og så blir det hver eneste scientologs ansvar å oppløfte Englands ’jordens salt’, og derved gjøre en industriell revolusjon til en åndelig revolusjon.»

David Miscaviges tilstedeværelse i hjertet av «Byen med de tusen industrier» den 21. oktober, markerer betydningen av dagen, mens han innvier den nye Scientology Kirken i Birmingham.

Birmingham fortsetter å være en leder i produksjon og industri, og innvielsen feiret «Brummies» nyskapende ånd, det hele til rytmen av byens elektriske band. Først kom en ode til Birminghams ikoniske metalliske røtter, støttet av en gruppe dignitarer som talte om verdsatte landemerker gitt tilbake til samfunnet, og drømmer oppfylt takket være Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbards verktøy for livet.

I samsvar med denne ånden av partnerskap, og følgende etter så mange andre byer som har åpnet sine dører til nye Scientology Kirker, er Birmingham langt fra en suksesshistorie som ble til på en natt. Kirken har faktisk arbeidet hånd i hånd med grupper i lokalsamfunnet og frivillige i området i mer enn to årtier, ved å danne forbindelser med enkeltpersoner og grupper for lese- og skriveferdigheter, rusforebyggingstiltak, bevissthet om menneskerettigheter og undervisning i moral.

I løpet av de siste 12 månedene har lokale frivillige og kirkemedlemmer hjulpet til med å dele ut tusenvis av Sannheten om stoff-hefter, med et sammenlagt antall på over 140 000 personer nådd siden Kirken først begynte å arbeide i området. Tusenvis flere har mottatt undervisning i universelle moralverdier gjennom distribusjon av L. Ron Hubbards Veien til lykke , så vel som eksemplarer av FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheter. Dermed vil innvielsen av kirkens nye fasiliteter tjene til å utvide et omfattende humanitært arbeid.

Den nye bygningen til Scientology Kirken i Birmingham ble bygd i 1930 og står på en 24 måls eiendom i det kosmopolitiske distriktet Moseley. Fasiliteten er anerkjent som en fredet bygning av Historic England, og er nå omhyggelig restaurert, inkludert dens tradisjonelle Birmingham-røde murstein, fasadebekledning i Portland-stein, eikedører og utsøkte britiske marmor. Den 4200 kvadratmeter store bygningen står nå klar til å betjene samfunn over hele Midlands.

Dette engasjementet ble brakt for dagen av fremstående dignitarer som var til stede sammen scientologer og gjester for å ønske det nye senteret velkommen. De inkluderte: Yann Lovelock BEM, ledende rådgiver for Birmingham trosretningsråd; dr. Paul Baiden-Adams, leder for Multikulturelle hjelpetjenester, Storbritannia; Diana Coad, representant for Nasjonal allianse for forebygging mot stoff; og Decima Francis MBE, grunnlegger av Fra barndom til manndom-stiftelsen.

Yann Lovelock, ledende rådgiver for Birmingham trosretningsråd, snakket om hva den dagen varslet som en budbringer av forbedrede liv for innbyggerne i hans by: «Det vi alle ønsker velkommen i dag er åpningen av en ressurs som bidrar til det gode for Birmingham, som bidrar til å bedre bevisstheten om hvem vi er, individuelt, og hva vi kan gi for å øke den allmenne velferd. Dette senteret er en enorm forpliktelse fra deres side, og jeg for min del ønsker dere velkommen som åndelige partnere og ser frem til deres innsats for å gjøre ikke bare vår by, men hele verden til et bedre sted.»

Dr. Paul Baiden-Adams, den dynamiske lederen for Multikulturelle hjelpetjenester, Storbritannia, markerte sin suksesshistorie i å hjelpe unge i faresonen med å overvinne hindringene for deres egen suksess: «Når du prøver å snakke med en ung person, er du nødt til å fortelle dem: ’Hei, jeg er annerledes – jeg bringe noe annet’, og du bør jammen levere. F. eks en ung mann som hadde en drøm om å bli pilot – men han kunne ikke studere. Der stod han på kanten av kløften – drømmen hans på den andre siden og kun et håp i mellom. Så jeg lærte ham om Studieteknologi og ’gradienter’, og han anvendte det, og han begynte å lære: høyde, vindretning, landingshastighet. Nå kan den gutten fly, fordi med L. Ron Hubbards Studieteknologi kan drømmene dine gå i oppfyllelse!»

Diana Coad, representant for Nasjonal allianse for forebygging mot stoff, har observert fra første hånd de livreddende virkningene av Narconon, rehab-teknologien utviklet av L. Ron Hubbard: «Når du hjelper noen å bekjempe stoff på en vellykket måte, redder du ikke bare én person, fordi deres foreldres, brødres, søstres og barns liv har også blitt ødelagt. Faktisk, for hver eneste person dere redder, hjelper dere hundre fler, og jeg orker ikke lenger å se myndigheter, sykehus og leger svikte seg selv, svikte misbrukere og svikte deres familier. Dere bryter ned veggene mellom fortiden og nåtiden, mellom fiasko og suksess, og gir dermed britiske familier en fremtid.»

Decima Francis, grunnlegger av den dynamiske veldedighets-stiftelsen Fra barndom til manndom, snakket om skjønnheten i å hjelpe sine medmennesker: «Scientology Kirken og læren til mr. L. Ron Hubbard minner meg om Shakespeares sonetter, dvs: ’Det som er vakkert laget oppløfter menneskeånden.’ Og mr. Hubbard hadde det intellektet, det hjertet og den sjelen. Han visste at han var nødt til å hjelpe andre til å se utover den fysiske formen de sitter i, til hvem de virkelig er. Hvilken gave å ta slike innviklede ting og gjøre dem så enkle. Vel, faktum er at L. Ron Hubbard styrker hvert eneste menneske – slik at det kan løfte sin sjel opp over himmelen.»


Den nye kirken tilbyr alle besøkende en introduksjon til Dianetics og Scientology, som begynner med Informasjonssenteret. Det inneholder en utstilling med mer enn 500 filmer som viser de grunnleggende anskuelsene og praksisene til Scientology religionen og forteller om grunnleggeren L. Ron Hubbards liv og arv.

Informasjonssenteret gir også en detaljert fremstilling av de mange humanitære programmene som Scientology støtter. Disse inkluderer blant annet et verdensomspennende initiativ for undervisning i menneskerettighetene, et omfattende program for forebygging mot og opplysning om stoff og rehabilitering av misbrukere, et globalt nettverk av lese- og læresentre, samt Scientologys frivillige prester som nå utgjør verdens største uavhengige nødhjelpsgruppe.

Birminghams kapell er stedet hvor Scientologys kirkelige forsamlinger finner sted, blant annet søndagstjenester, brylluper og barnedåper. Det er også stedet for arrangementer og sammenkomster for hele samfunnet og er åpent for medlemmer av alle trosretninger. Bygningen inneholder dessuten mange seminarlokaler og kursrom, samt en hel fløy viet til Scientology auditering (åndelig veiledning).


Innvielsen av den nye Scientology Kirken i Birmingham fant sted i en periode med enorm ekspansjon for religionen med 60 nye Scientology Kirker, fra Los Angeles til Tampa, London til Milano, Johannesburg til Tokyo og fra Tel Aviv til Kaohsiung. I løpet av det siste tiåret har disse innvielsene drevet verdensomspennende ekspansjon for religionen til en hastighet som overgår de foregående 50 årene tilsammen.

I 2017 har innvielser av nye Scientology Kirker funnet sted i Auckland i New Zealand; San Fernando Valley i California; Miami i Florida; København i Danmark; og i forrige uke i Dublin i Irland.

Flere innvielser av kirker er planlagt i de neste 12 månedene for kulturelle sentre i Europa, Latin-Amerika, Nord-Amerika og Afrika.