KØBENHAVN, DANMARK

INNVIELSEN AV EUROPAS IDEELLE INNGANGSPORT TIL OT

15. FEBRUAR 2014

Vifting med en hærskare av flagg ...

Flaggene til mer enn 30 europeiske land vaiet i den danske vinterbrisen.

Og tusener av scientologer, som snakket 27 språk, var samlet for å feire.

Styreformannen for Religious Technology Center, David Miscavige, ledet innvielsen av nye Ideell Avanserte organisasjon og Saint Hill Europa. Han sluttet seg til de tusener av kontinentets scientologer som var samlet i Jernbanegade midt i København.
Tusenvis av scientologer fra mer enn 30 land møttes i sentrale København for å feire innvielsen av Ideell Avansert organisasjon og Saint Hill Europa (AOSH EU). AOSH EU er en flerspråklig organisasjon som leverer de avanserte nivåene av Scientology-Broen til total frihet til alle scientologer på hele kontinentet.

Slik var scenen langs Jernbanegade i København ved innvielsen av den nye ideelle europeiske inngangsporten til OT: Ideell Avansert organisasjon og Saint Hill Europa (AOSH EU).

AOSH EU, opprinnelig opprettet av L. Ron Hubbard i 1969, er en flerspråklig Sjøorg-organisasjon som gir servicer til scientologer fra de europeiske landene, Samveldet av uavhengige stater og Midtøsten.

Innvielsen følger i kjølvannet av utgivelsen av Techens gullalder fase II, som har resultert i et eksponentielt antall scientologer opp Broen til tilstanden Clear i et tempo vi ikke har sett før. Som følge av dette har hjemmet til AOSH EU blitt helt forvandlet til Ideell Avansert organisasjon for å ha plass til svermen av europeere som nå er sikre på å krysse terskelen inn i OT-verdenen.

I anerkjennelse av denne milepælbegivenheten ledet styreformannen for Religious Technology Center, David Miscavige, innvielsesseremonien. Han talte til de tusener av europeiske scientologer og stabsmedlemmer som var til stede:

«Her står et ideelt åndelig senter for Europa – et senter som virkeliggjør ruten til OT på tvers av alle kulturer og alle språk på dette kontinentet. Med Broens spenn nå smidd i rene, uforfalskede materialer fra Kilden, er den fortsatte veien oppover garantert i all evighet. Og slik åpner vi dørene for alle så de kan fortsette i full fart mot umåtelige perspektiver for frihet og udødelighet.»

Den staselige åpningen av Ideell AOSH EU står som det første eksemplet på en ny sort kontinentale Avanserte organisasjoner. Anlegget roser seg av en komplett Teknisk divisjon for solo-auditering utelukkende viet til å gi service til alle Soloauditører; et utvidet Hubbard veiledningssenter med dusinvis av auditeringsrom til å auditere scientologer til Clear og gjennom Auditert Ny Epoke Dianetics for OT-er; samt utvidede treningsressurser med mangfoldige kursrom som opptar en hel etasje.

Bygningen, som opprinnelig ble oppført i 1887, er nabo til Tivoli og Rådhusplassen. I prosessen med total forvandling av alle sju etasjene til fulle Ideelle standarder, har Kirken samvittighetsfullt bevart bygningens karakteristiske trekk – spesielt fasaden av modellert terrakottamurstein og det originale pommerske furutreinteriøret i hele bygningen.

Åpningen av AOSH EU markerer videre lanseringen av en komplett Ideell europeisk Scientology-base, planlagt å gjøres ferdig i de kommende månedene med åpningen av:

  • Det 9100 kvadratmeter store Kontinentale forbindelseskontoret til ledelse av Kirkens aktiviteter på det europeiske kontinentet.
  • Den historiske bygningen for Kirkens nye Ideelle organisasjon Danmark nær Københavns berømte gågate Strøget.
  • Og det fullt renoverte sjuetasjers hotell Nordland. Ideelt plassert i gåavstand fra AOSH EU, vil hotellet, med full tjenester, by på mer enn 80 gjesterom til scientologer som kommer for service fra land over hele Europa.