SYDNEY, AUSTRALIA

NY IDEELL ORG I HJERTET AV AUSTRALIAS HAVNEBY

3. MAI 2014

Den 3. mai om kvelden fylte 2500 scientologer fra hele Australia Castlereagh Street for å innvie Scientology Kirkens nye ideelle organisasjon (Ideelle org) i Sydney, Australias havneby.

I anledning av den historiske begivenheten reiste kirkelig leder for Scientology-religionen og styreformann for Religious Technology Center, David Miscavige, til Sydney for å lede innvielsesseremonien.

«Det er et nytt tegn på den sørlige nattehimmelen og den viser vei til noe som ikke er sett tidligere – deres Ideelle organisasjon i Sydney. At den åpner direkte i kjølvannet av hva som er en helt ny Scientologiverden, gjør den enda mer betydningsfull. Og idet vi anerkjenner all hjelp dere så langt har ytt til millioner, har dere nå midlene – her i vår gyllne tidsalder – til å heve denne byen og denne nasjonen med Scientologis uforbeholdne frihet.» – David Miscavige, Styreformann i Religious Technology Center

Kirkens hjem, en historisk bygning opprinnelig oppført i 1908, har utsyn over Hyde Park og står blant flere andre av byens mest verdsatte landemerker – inkludert Rådhuset, Queen Victoria-bygningen og Sydney Tower. Kirken har restaurert bygningens historiske trekk til minste detalj, mest kjennetegnet ved mursteins-pilastrene og fasaden av bronsefarget glass.

Kirken har dessuten fullført en modernisering av hele bygningsstrukturen i det 21. århundrets stil og har dessuten bygd på to etasjer. Som en Ideell org, rommer bygninger nå kirkens stadig voksende menighet og tjener som et samlingspunkt for folk fra alle trosretninger og kulturer i hele New South Wales.

I sin seremonielle tale til de mer enn 2500 tilstedeværende scientologene sa David Miscavige: «Det er et nytt tegn på den sørlige nattehimmelen og det viser vei til noe som aldri er sett før – deres Ideelle organisasjon i Sydney. At den åpner direkte i kjølvannet av hva som er en helt ny Scientologiverden, gjør den enda mer betydningsfull. Og idet vi anerkjenner all hjelp dere så langt har ytt til millioner, har dere nå midlene – her i vår gyllne tidsalder – til å heve denne byen og denne nasjonen med Scientologis uforbeholdne frihet

Høytstående embetsmenn fra så vel nasjonen som delstaten, ønsket den nye Kirken velkommen, heriblant et medlem av det nasjonale parlamentet, Julie Owens; formannen for Australias Menneskerettighetsråd for undervisning, dr. Sev Ozdowski, som også er dekorert med Order of Australia-medaljen; prosjektleder i Young Offenders Support Service, Kalisi Bese; samt aboriginer-overhodet for Dunghutti-folket, Bill Allen.

I sin velkomsttale sa parlamentsmedlemmet, Julie Owens: «Vi har et Australia som er rikt på forskjellige trosretninger og kulturer. Og dere er et uforferdet nytt element i helheten av det 21. århundret. Jeg ser deres nye, strålende hjem i sentrum av denne byen, og det er sannelig perfekt for dagens Australia.

Presidenten for Australias Menneskerettighetsråd for undervisning, dr. Sev Ozdowski OAM, snakket varmt for det arbeidet australske scientologer har utført på menneskerettighetsområdet: «Menneskerettigheter krever en konstant årvåkenhet for å bevare dem og en forståelse av hva det er man bevarer. Man er nødt til å forstå noe før man kan gjøre det, og først da kan vi gjøre menneskerettigheter virkelige for folk. Det er derfor dere har viet dere til dette området i de siste 60 årene. Og la således dette bli et storslått senter for deres viktige arbeid for menneskerettigheter i hele Australasia.»

Prosjektleder i Young Offenders Support Service, Kalisi Bese, anerkjente alle de tilstedeværende for sitt sosiale engasjement: «I de årene vi har arbeidet sammen, har vi vært partnere i forbindelse med arrangementer, fokusgrupper, fora, møter, utdannelse og workshops som dekker alle områder av deres sosiale programmer. Livet forandres på dramatisk vis for dem vi når ut til. Historiene deres er forskjellige, men temaet er det samme. De er takknemlige for at våre veier krysset hverandre da de hadde behov for det – og enda et liv er reddet.»

Aboriginer-overhodet for Dunghutti folket, Bill Allen, snakket om sine erfaringer med å arbeide sammen med kirken: «Vi lærte første gang hverandre å kjenne i 2008. Jeg var forbløffet over den vennligheten jeg møtte og hvor godt folk arbeidet sammen. Jeg deltok på et toppmøte sammen med dere, hvor det var maorier, aboriginer og scientologer. Vi stod sammen og dere var dem som skapte samhørigheten og viste en universell respekt, så vel for våre tradisjoner som for våre kulturer. Og for det har dere vunnet min største respekt.»

_________________

Den nye Ideelle organisasjonen i Harbor City gir alle besøkende en introduksjon til Dianetics og Scientology, og det begynner med et offentlig informasjonssenter. Dets utstilling med mer enn 500 filmer, viser Dianetics' og Scientologis grunnleggende anskuelser og utøvelser og forteller om L. Ron Hubbards liv og arv. Informasjonssenteret gir også en full oversikt over de mange humanitære programmene som Scientology støtter, blant andre et verdensomspennende menneskerettighetsprogram; et like vidtrekkende opplysnings-, forebyggings- og rehabiliteringsprogram mot narkotika og andre rusmidler; et globalt nettverk av sentre for lesehjelp og læring; samt programmet for frivillige prester, som nå utgjør den største uavhengige styrken for krisehjelp på jorden. Senteret er åpent fra morgen til kveld slik at besøkende kan gå rundt på egenhånd og komme tilbake så ofte de har lyst.

Kapellet vil bli brukt til alle former for Scientology-forsamlinger, inkludert søndagssamlinger, brylluper, navngivningsseremonier samt en mengde arrangementer for hele lokalsamfunnet, for medlemmer av alle trosretninger. Den nye Ideelle organisasjonen inneholder dessuten mange seminarrom og klasserom, samt en hel etasje som er beregnet på Scientology-auditering (åndelig veiledning).

_________________

Innvielsen kommer etter en periode hvor religionen har ekspandert kolossalt. Faktisk har vi i løpet av de siste seks månedene sett: