SEATTLE, WASHINGTON

BÅNDET KLIPPES FOR EN NY SCIENTOLOGY KIRKE I DET NORDVESTLIGE USA

24. JULI 2010

Den 24. juli 2010 fylte over seksten hundre scientologer og deres gjester gaten foran Harrison Street 300 West i Seattle til åpningen av den nye Scientology Kirken Washington, en milepæl for menigheten som ble dannet for 54 år siden.

Duwamish-stammens formann Cecile Hansen, en etterkommer av høvding Seattle, som byen er oppkalt etter, startet begivenheten med en århundregammel seremoni for å ønske kirken velkommen til sitt nye hjem.

David Miscavige, den kirkelige lederen av Scientology-religionen og styreformann i Religious Technology senter, ledet an seremonien og han fikk selskap av dignitarer, samt lokale og nasjonale ledere til åpningen av dette kulturelle landemerket.

David Miscavige, styreformannen i Religious Technology Center og Scientology-religionens kirkelige leder, ledet seremonien og anerkjente de scientologene som stod i spissen for bestrebelsene på å bygge den nye kirken.

For å understreke begivenhetens betydning, sa David Miscavige: «Bare i år har vi åpnet seks nye Ideelle kirker på tre kontinenter. Og i de kommende måneder vil dere se bånd klippet så langt vekk som i Tel Aviv, Melbourne og Moskva, og så nært som Twin Cities, Sacramento og Portland – bare for å nevne et par av de mer enn 60 nye kirkene som snart viser seg i horisonten.

Så, ja, dere er en del av en bevegelse du kan si ’skaper historie’. Dessuten er det en bevegelse som er altomfattende, åpen for alle og som dreier seg om å sikre at ingen blir etterlatt. For når dere har en teknologi som kan gjenopprette den uendelige godheten i ethvert menneske, så blir ethvert liv umåtelig kostbart.»

Blant de personene som anerkjente kirken for dens mange bidrag til samfunnet, var US-delstaten Washingtons høyesterettsdommer Richard Sanders, representant for US-delstaten Washington, Maralyn Chase, formannen i Queen Annes handelskammer, Dave Peterson, koordinator for Seattles nabolagsdistrikt, Christa Dumpys, og forbindelsesoffiser for FEMAs frivillige, Jo Ann Oram.

Dommer Sanders snakket om å arbeide med kirken innenfor menneskerettigheter, et partnerskap som strekker seg over nesten 35 år. «Det er intet mer viktig i livet enn å være tro mot deg selv», sa han, «og å holde fast på det man tror på. Det er frihet, og det er det som gjør livet verdt å leve. Og det er for meg hva dere representerer ... Scientology Kirken er i sannhet en leder, når det kommer til å kjempe for de borgerlige rettighetene som utsettes for misbruk fra de såkalte lovene om mental sunnhet og dem som håndhever dem. Og jeg respekterer deres kamp for å avskaffe tvang innenfor mental sunnhet og gjenopprette menneskelig verdighet og frihet for alle. Jeg er stolt over hva vi har oppnådd i løpet av årene, og jeg er spesielt stolt over deres betydningsfulle bedrifter ved åpningen av denne vakre nye kirken.»

Dave Peterson, formannen i Queen Anne og omegns handelskammer, uttalte disse ord i anerkjennelse av kirkens tradisjon for å tjene samfunnet: «Deres Scientology Kirke har aldri unnlatt å stå frem ... Sammen har vi en stolt tradisjon i Seattle, for hvilken Scientology Kirken med rette kan kreve sin fortjente belønning ... Jeg er også stolt over å kunne si at handelskammeret og kirken sammen har støttet mange prosjekter til gagn for samfunnet som helhet. Og i hvert tilfelle stod dere aldri bare og så på og tenkte på forbedringer. Dere utførte dem. Vi i handelskammeret vet at vi alltid kan henvende oss til Scientology Kirken – og dere vil aldri svikte oss.»

Etter at snoren var klippet over strømmet både scientologer og gjester inn i den 34 500 kvadratmeter store mursteins og glass bygningen på 300 West Harrison for å bli vist rundt i den nye Scientology Kirken i Washington ved Queen Anne.
Scientologer og gjester blir vist rundt i publikumsinformasjonssenteret, som inkluderer multimediadisplayer som presenterer og illustrerer Scientologys tro, grunnleggeren L. Ron Hubbards liv, samt kirkens mange sosiale forbedrings- og samfunns-programmer.

For langtidsaktivitet som frivillige i lokalsamfunnets forbedringsinitiativer mottok lokale scientologer Queen Annes handelskammers belønning for samfunnstjeneste i april 2010. Scientologer i Seattle-området er aktive i «Washington Voluntary Organizations Active in Disaster» (Washingtons organisasjoner av frivillige som er aktive under katastrofer) og som assosierte partnere i Seattles politiavdelingsprogram for frivillige hjelpere. Scientologys miljømessige arbeidsgruppe, som er partnere med Seattles Park og rekreasjons-departementet, Departementet for nabolag og Seattles offentlige selskap for å holde Seattle vakker, sponser det eldste «adoptér-en-gate»-programmet i byen. Scientologer har også meldt seg frivillig til Food Lifeline siden 2002, og siden 1993 har kirkens stoff-informasjonsprogram hjulpet tusenvis av Seattles unge mennesker med å holde seg vekk fra stoffmisbruk.

US-Delstaten Washington har en betydelig plass i Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbards liv. I 1923 ble han medlem av Tacoma Troop 31, Black Eagle Patrol, og det følgende året ble han den yngste ørnespeideren i Amerika i en alder av 13 år. I 1926 tilbrakte han sitt andre år som student på Seattles Queen Anne High School i Galer Street, før han begav seg ut på den første av flere reiser til det den gang sjelden besøkte Asia.

I 1930-årene skrev L. Ron Hubbard, fra sitt tilholdssted som forfatter i Port Orchard – med utsikt over Puget Sound – flere anmelderroste historier og romaner for det som i dag huskes som den store amerikanske Pulp Fiction-bevegelsen. Det var også i Port Orchard at han skrev scriptet til Warner Brothers-klassikeren Dive Bomber.

Og det var også fra Seattle at L. Ron Hubbard seilte ut på den berømte ekspedisjonen til Alaska for å utføre radioeksperimenter og teste et på daværende tidspunkt nytt system på hvilket all fremtidig radionavigasjon ble basert.

Viktigst av alt er at det var i omegnen av Port Orchard at L. Ron Hubbard i 1938 skrev det verket som er blitt husket som det filosofiske fundamentet for Dianetics og Scientology. I det nå legendariske verket med tittelen «Excalibur» fantes den første undersøkelsen av sentrale universelle prinsipper som er felles for alle livsformer, og som ligger til grunn for all atferd.

Den nye Scientology Kirken Washington ligger bare noen få kvartaler fra Seattles sentrum og «Space Needle»-tårnet. Førsteetasjen er utstyrt med et omfattende offentlig informasjonssenter med multimediaskjermer som presenterer og illustrerer Scientologys tro, L. Ron Hubbards liv og arv og den fulle rekken av sosiale og samfunnstjenlige programmer. Disse interaktive panelene gir et kortfattet, men panoramisk overblikk på religionen for besøkende, studenter og andre som ønsker å lære mer om Scientology.

For å enda bedre kunne betjene samfunnet, har kirken ytterligere etablert et Scientology-livsforbedringssenter ved siden av det århundregamle historiske Pike Place Markedsdistrikt kalt «Seattles sjel». Dette senteret leverer introduksjonskurs i Scientology.

Scientology Kirken Washington er den sjuende nye Scientology Kirken som er blitt åpnet i 2010, mens fem nye kirker er planlagt å være ferdige innen utgangen av året.