TEL AVIV, ISRAEL

BÅNDET KLIPPES FOR EN NYTT IDEELT SCIENTOLOGY-SENTER I MIDTØSTEN

21. AUG. 2012

Den 21. august kom fremstående personer fra byen og landet for øvrig, også religiøse ledere, sammen med scientologer fra Israel og 27 andre nasjoner for å feire åpningen av det nye Scientology-senteret i Tel Aviv. Senteret er den første ideelle Scientology-organisasjonen (ideell org) i Midtøsten. Den er designet for både å tjene den voksende medlemsmassen og gjøre Scientology-støttede humanitære prosjekter i hele regionen.

Det nye ideelle Scientology-senteret i Israel ble inviet i Tel Aviv-Jaffa 21. august, 2012, i en seremoni hvor mer enn 2000 scientologer fra Israel og 27 andre nasjoner var tilstede. David Miscavige, styreformannen i Religious Technology Center og kirkelig leder av Scientology-religionen, stod for innvielsen av senteret.

Senterets nye hjem er det historiske Alhambra-teatret som ligger på Jerusalem Boulevard i Tel Avivs gamle havneby Jaffa. Bygningen ble bygget i 1937, og dette signalbygget huskes av generasjoner som stedet hvor de største navnene innenfor arabisk og isrealsk musikk og teater opptrådte. På 1980-tallet ble bygningen gjort om til et kommersielt senter, og på begynnelsen av 2000-tallet var dens storhetstid definitivt over.

Scientology-senteret kjøpte Alhambra og restaurerte bygningen omhyggelig, både for å bevare et viktig kulturminne for Israel og for å stille et senter til rådighet for hele samfunnet. I tillegg til å ha alle Scientology-tjenestene, fungerer det som et møtested for medlemmer fra alle trosretninger hvor de kan samarbeide om humanitære prosjekter. Det berømte auditoriet i Alhambra er nå igjen et helt sentralt møtested for denne byen.

Arrangementets betydning ble understreket av at David Miscavige, styreformann i Religious Technology Center og Scientology- religionens kirkelige leder, personlig innviet senteret. David Miscavige henvendte seg til alle de som var kommet og sa: “Dette senteret er en gave fra Den internasjonale assosiasjonen av scientologer til Israel. Som sådan representerer den vår erkjennelse av at alle religioner har sentrale sannheter felles og derfor kan samarbeide for å oppnå en felles drøm om verdensomspennende brorskap. Så fra denne dagen av blir det deres misjon og lodd å tilby vår hjelp i hele dette fantastiske landet. La det bli gjort i Scientologys ånd slik at deres hjelp blir gitt på en fri måte, da det hele handler om frihet. Og la det bli gjort med den største plikttroskap for bare på den måten vil vi noensinne oppnå Scientologys mål som er en verden uten sinnssykdom, uten kriminalitet, uten krig — en verden hvor dugelige mennesker kan lykkes, hvor hederlige mennesker har rettigheter og hvor alle har frihet til å heve seg til større høyder.”

Scientology-senteret i Israel feiret den storslåtte åpningen av sitt nye hjem: det historiske Alhambra teater i hjertet av Tel Avivs gamle havneby Jaffa. Scientologer fra Israel og mange andre steder i verden, i tillegg til leder fra byen og hele landet kom sammen for denne innvielsen.

Scientologene ble ønsket velkommen til sitt nye hjem av religiøse og andre ledere fra Tel Aviv-Jaffa, blant andre byrådsmedlemmet Meital Lehavi, direktøren for beduinsektoren ved statsministerens kontor Mohammad Kaabia, seniorkoordinatoren for minoritetskvinners status ved statsministerens kontor Rania Pharyra, bibelekspert og forfatter dr. Rimon Kasher, formannen for Jaffas arabisk-kristne samfunn Peter Habash og arkitekt for historisk bevaring Eyal Ziv.

I sin velkomsttale ønsket byrådsmedlemmet Meital Lehavi Scientology-senteret velkommen i Jaffa: “Historien til bygningen deres passer til Jaffas historie. Den er en bygning for alle, som aksepterer alle. Og det er mitt store håp at denne bygningen vil knytte sammen, integrere, ønske velkommen og fremme de håp som eksisterer i Jaffa. Jeg er sikker på at ved å sitte sammen, tenke sammen og arbeide sammen vil Jaffa forbli et hjem for alle. Deres nye senter vil ha en viktig rolle som veiviser.”

Direktøren for beduinsektoren ved statsministerens kontor Mohammad Kaabia snakket om de mange humanitære programmene til Scientology: “Når det gjelder det vi alle streber etter — frihet, å bli inkludert og omfavnet av ens medmennesker — så finnes det ikke noen gruppe som representerer dette bedre en Scientology. Dere underviser i menneskets rettigheter, dere forhindrer narkotikamisbruk i skoler, dere arbeider omhyggelig for å bygge individet opp, og dere inspirerer til vennlighet mot andre. Jeg mener at vi må introdusere disse programmene i arabiske og beduinske sektorer i hele Israel.”

Rania Pharyra, seniorkoordinatoren for minoritetskvinners status ved statsministerens kontor, snakket om behovet for at senteret gjør utadrettet arbeid med Veien til lykke, en ikke-religiøs veiledning til et bedre liv: “Veien til lykke er ny måte å forstå menneskehetens formål på — mitt formål, ditt formål. Vi har dette redskapet som vi kan spre til sinnene og hjertene til folk, det er ikke politisk, men noe som berører hjertene til barn, ungdom, voksne, begge kjønn, alle religioner, alle raser. Vi kan beseire rasisme, hat og frykt. Vi kan skape en forandring. Vi vil bygge broen til våre største drømmer.”

Bibelekspert og forfatter dr. Rimon Kasher snakket om senterets vitale betydning for regionen: “Jeg mener at Scientology er den eneste religionen som kan skape en forbindelse og til og med affinitet mellom forskjellige trosretninger og den eneste som kan minske spenningene mellom religioner. Det er mitt håp at dere med deres ideelle org vil oppnå målene deres. Ved å gjøre det vil dere ikke bare skape et vendepunkt for hele det israelske samfunnet, men for hele Midtøsten.”

Peter Habash, formannen for Jaffas arabisk-kristne samfunn, ønsket det frivillige arbeidet ved senteret velkommen: “Dere har bygget dette fantastiske Scientology-senteret for å hjelpe den arabiske befolkningen og alle befolkningsgrupper i Jaffa. Og vi tror at deres senter har de samme målene som vi har. Når jeg ser deres aktive frivillige — ungdom og voksne — får deres arbeid meg til å føle at dere kan utgjøre en forskjell her. Jeg ser at dere er en del av oss og en del av Jaffa.”

Arkitekt for historisk bevaring av Jaffa, Eyal Ziv, som ledet restaureringen av Alhambra-teatret, uttalte: “Deres respekt og omsorg for denne bygningen er forbløffende. Dere skapte et perfekt eksempel på bevaring av fortiden for alle i Tel Aviv-Jaffa. Derfor vil jeg gjerne takke dere og alle som er tilknyttet Scientology-senteret, for å bringe nytt liv til denne juvelen her i Jaffa.”

__________________


Det over 6000 kvadratmeter store Scientology-senter Tel Aviv er åpent for alle som ønsker en introduksjon til Dianetics og Scientology. Besøkende inviteres til selv å gjøre en rundtur i det store informasjonssenteret som viser informasjons- og dokumentarfilmer om Dianetics og Scientologys trossetninger og praksis og også om livet til grunnleggeren L. Ron Hubbard og arven etter ham. Informasjonssenteret gir også full oversikt over de mange humanitære programmene som Scientology støtter, blant andre et verdensomspennende menneskerettighetsprogram; et like vidtrekkende opplysnings-, forebyggings-, og rehabiliteringsprogram mht. narkotika og andre rusmidler; et globalt nettverk av lesehjelps- og læresentre; samt programmet for frivillige hjelpere som nå utgjør den største uavhengige hjelpeorganisasjonen på jorden. På de oppstilte displayene kan man se omkring 500 informasjons- og dokumentarfilmer bare ved å trykke på en knapp. Informasjonssenteret er åpent fra morgen til kveld, og de besøkende kan gå rundt på egen hånd og komme tilbake så ofte de har lyst.

I tillegg til aktiviteter i det restaurerte Alhambra-auditoriet inkluderer det nye Scientology-senteret seminarrom og klasserom for studier i tillegg til dusinvis med rom for Scientology-auditering (åndelig veiledning).

__________________


For å minnes Alhambras rike arv er det en permanent utstilling på mesaninen i annen etasje. Denne er også åpen for publikum og vil bevare bygningens historie for fremtidige generasjoner.

Blant de mange bygningsdetaljene som så strålende er restaurert i dette signalbygget, er mesaninens klokke som skuer ut over Jerusalem Boulevard og auditoriets vakkert formede ovale tak. Fasaden i funkisstil og art deco er også brakt tilbake til sin opprinnelige storslåtthet, fra de fargede vinduene og dekorative gitterne til det iøynefallende “Alhambra”-navnet på det ikoniske tårnet.

Senteret har også en takterrasse med kafé. Den er omkranset av en oval søylerekke og gir et bredt utsyn over det historiske senteret i Jaffa.

__________________


Åpningen av Scientology-senter Tel Aviv følger en serie med nye ideelle Scientology-organisasjoner som så langt har åpnet i 2012: Los Gatos i California den 28. juli; Buffalo, New York, den 30. juni; Phoenix, Arizona, den 23. juni; Denver, Colorado, den 16. juni; Stevens Creek i San Jose, California, den 9. juni og Orange County, California, den 2. juni. Også åpnet i år er Greater Cincinnati, Ohio, den 25. februar; Sacramento, California, den 28. januar og Hamburg den 21. januar.

De ideelle orgene avspeiler virkeliggjørelsen av grunnlegger L.Ron Hubbards visjon for religionen. De stiller ikke bare ideelle fasiliteter til rådighet for scientologer i deres fremgang mot høyere nivåer av åndelig bevissthet og frihet, men det er også meningen at de skal tjene som et hjem for hele lokalsamfunnet og være et møtested for samlet innsats for å hjelpe innbyggere fra alle trosretninger.

Andre nye ideelle orger som har åpnet de siste årene: London, Moskva, Brussel, Berlin, Madrid og Roma i Europa; Melbourne, Australia; Johannesburg, Sør-Afrika; New York, New York; Washington D.C.; Los Angeles, Inglewood, Pasadena og San Francisco i California; Tampa, Florida; Nashville, Tennessee; Seattle, Washington; Dallas, Texas; Quebec City, Canada og Mexico City, Mexico.

Det er planen at fem nye ideelle orger skal åpne i 2012.

_________________


Scientology-religionen ble grunnlagt av forfatter og filosof L. Ron Hubbard. Den første Scientology-organisasjonen ble grunnlagt i USA i 1952, og religionen har nå ekspandert til mer enn 10 000 organisasjoner, misjoner og tilknyttede grupper, med millioner av medlemmer i 167 land.