QUÉBEC, CANADA

EN NY SCIENTOLOGY KIRKE I DET HISTORISKE
SENTRUM FOR DET FRANSKTALENDE CANADA

30. JANUAR 2010

Femten hundre scientologer og gjestene deres fra hele Canada og USA, fylte gaten foran 665 Rue Saint-Joseph, i hjertet av «Nouveau Saint-Roch»-distriktet i den nedre delen av Québec City, for å overvære innvielsen av Scientology Kirken Québec den 30. januar 2010.

David Miscavige, styreformann i Religious Technology Center og Scientology-religionens kirkelige leder, sto for innvielsen av den nye Scientology Kirken i Québec / Eglise de Scientologie de Québec.

Innvielsen av den 4300 m² store kirken som vil tjene medlemmene fra hele provinsen, utgjør en viktig milepæl for menigheten, som ble dannet i Québec for 35 år siden.

David Miscavige, styreformannen i Religious Technology Center og den kirkelige lederen for Scientology-religionen, ledet innvielsesseremonien og ønsket de forsamlede scientologene og gjestene velkommen til den nye kirken. Hans innledning ble møtt med langvarig og entusiastisk applaus som påskjønnelse for den avgjørende rollen han har spilt med å muliggjøre denne nye kirken og alt hva den representerer for fremtiden til scientologer i Canada.

Som David Miscavige sa: «Denne nye typen Ideelle kirke etableres som en forberedelse til alt det som vil komme i fremtiden. Vel, denne fremtiden er faktisk kommet nå.»

Québec-kirken markerer begynnelsen på et nytt kapittel i Scientologys vekst i Canada, med nye kirker som skal åpnes i Montréal, Québec, Kitchener, Ontario, Winnipeg, Manitoba og en full renovering av Scientology Kirken Toronto. Ute i horisonten, på knappe 135 mål land like utenfor Toronto, ligger den Avanserte Scientology-organisasjonen og Canadas kontinentale forbindelseskontor, som skal koordinere Scientologys ekspansjon og sosiale programmer på nasjonalt plan.

Fornemme gjester deltok i innvielsen av den nye kirken, deriblant Alvin Curling, tidligere parlamentsformann i Ontario og nå Senior Fellow på «Center for International Governance for Innovation»; Pamela Appelt, dommer i Court of Canadian Citizenship og protektor for «International Centre for Human Rights and Democratic Development» pluss Alan Stein, anerkjent forkjemper for religionsfrihet og menneskerettigheter samt professor i rettsvitenskap.

I sin tale sa Alvin Curling: «Så la dette nye hjemmet for Scientology Kirken Québec være en ledestjerne for alle menn og kvinner av god vilje – et sted hvor de alltid vil være velkomne til å arbeide sammen om å hjelpe denne verden. Å bringe mennesker av god vilje sammen er et særmerke for Scientology Kirken, hvilket er grunnen til at jeg feirer denne nye kirken med dere i dag.»

Den tre-etasjer høye bygningen i stein og glass spenner danner en kvadrat og har gjennomgått en omfattende renovering, slik at den kan romme alle de religiøse Scientology-tjenestene og sørge for de mange samfunnsnyttige og humanitære programmene som følger med Scientology.

Da han innledet innvielsesseremonien, bemerket David Miscavige at denne dagen gav ny mening til Québecs motto: «Je me souviens – Jeg husker.»

David Miscavige talte deretter om kirkens internasjonale humanitære programmer, og hvordan den nye kirken i Québec ville fungere som «en introduksjon til hver eneste lille del av L. Ron Hubbards teknologi, som er tilgjengelig for alle, bare de ber om den.

Vår teknologi til læring og leseferdigheter – hittil presentert for 31 millioner studenter i hele 67 nasjoner.

Våre programmer for narkoavvenning og forebygging av stoffmisbruk – som foreløpig har gagnet 800 millioner barn i faresonen.

Vår opplysningskampanje om menneskerettighetene – som presenterer Verdenserklæringen om Menneskerettighetene for knapt en milliard mennesker.

Vår Veien til lykke, som nå finnes på film – for å overvinne lesebarrierer – er nå klar til å gå på luften og vises til store områder av denne planeten.

Og vår verdensomspennende hær av Frivillige prester som nå i bokstavelig forstand redder liv i tusentall mens jeg snakker.

Alt dette og mye mer er nå en del av deres nye Ideelle org, slik at dere kan tilby det hele til Québec.»

Til slutt gjentok han følgende: «La denne nye kirken symbolisere det faktumet at vi ikke bare husker Québec, vi vil heller aldri glemme vår forpliktelse overfor hennes innbyggere – og alt sammen i denne ånd fra L. Ron Hubbard:

’Når dere går herfra i dag og drar ut i verden, så husk de redskapene til å håndtere livet som dere har fått med, og den rollen dere spiller ved å bruke dem til å hjelpe deres medmennesker.’»

Hjulpet av lokale scientologer fra Québec, som gikk i spissen med kampanjen med å bygge den nye kirken, klippet David Miscavige over båndet og inviterte alle innenfor.