WASHINGTON, DC

NY SCIENTOLOGY KIRKE I «CHURCH ROW»-KVARTALET I WASHINGTON, D.C.

31. OKTOBER 2009

David Miscavige, styreformannen i Religious Technology Center og Scientology-religionens kirkelige leder, innviet det nye hjemmet til Founding Church of Scientology i Washington, D.C., den 31. oktober 2009, og kalte dagen «historisk i ethvert henseende».

Den 31. oktober 2009 deltok tre tusen scientologer og gjester i innvielsen og åpningen av den nye Founding Church. Bygningen var fullt ut restaurert som et av Washingtons fremmeste historiske steder.
David Miscavige, styreformann og kirkelig leder av Scientology-religionen forrettet innvielsen denne dagen ved å offisielt åpne den nye kirken i landets hovedstad.

Den nylig istandsatte 4700 m² store bygningen ligger seks kvartaler fra Det hvite hus, og dermed er Scientology-religionen til stede i USAs hovedstad sterkere enn noensinne før, en tilstedeværelse som startet i 1955 med grunnleggeren L. Ron Hubbards opprettelse av kirken i Washington, D.C.

Blant deltakerne som var tilstede for å feire denne historiske dagen og tale til de over 3000 gjestene var Brad Sherman, kongressmedlem for Californias 27. distrikt, Addie Richburg, styreformannen i «Board of the National Alliance of Faith and Justice» (Den nasjonale alliansen for tro og rettferdighet); Diana Rothe-Smith, administrerende direktør for «National Voluntary Organizations Active in Disaster» (NVOAD, De nasjonale frivillige organisasjonene aktive ved katastrofer) og Mike Silverstein, formann for Dupont Circle Advisory Neighborhood Commission som representerte District of Colombias ordfører Adrian M. Fenty.

Kongressmedlem Sherman roste kirkens bestrebelser på å øke bevisstheten om FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheter. Han påpekte at slaget omfatter å gjøre alle mennesker bevisste, og sa: «Det er derfor at mange kirkers og religiøse organisasjoners anstrengelser på å fokusere på menneskerettighetsspørsmål er så viktige.»

Men det som gjorde dagen virkelig betydningsfull, var tilstedeværelsen og talen fra David Miscavige, som fortalte om både L. Ron Hubbards og kirkens lange historie i USAs hovedstad. Nærmere bestemt, og med referanse til både amerikansk historie og kultur, talte han om «en uavhengighetserklæring der det ble skrevet at alle mennesker har visse umistelige rettigheter, herunder retten til liv og frihet og til å søke etter lykken.

Til det vil vi i denne kirken tilføye:

At alle mennesker ble skapt med samme rettigheter uansett rase, hudfarge eller tro.

At menneskets sjel har et menneskes rettigheter.

Og at ingen makt mindre enn Gud besitter retten til å oppheve eller tilsidesette disse rettighetene.

For det er det vår grunnlegger erklærte i vår kirkes trosbekjennelse.

Det dere ser på, er legemliggjøringen av den friheten og likheten som opprinnelig inspirerte denne nasjonen. For ja, denne kirken står for liv, frihet og streben etter lykke. Og ja, den står her i dag på grunn av den friheten som denne nasjonen ble bygd på – religionsfrihet.

For det var her, i dette landets hovedstad, at vi kjempet for og vant anerkjennelsen vår. Og alt dette har gjort det mulig for oss å nå ut til hele verden med våre programmer for å få den amerikanske drømmen om frihet ut til enhver i et hvilket som helst land.

Og med åpningen av denne nye kirken vil vår uforbeholdne hjelp nå enda lenger ut.»

Med disse ord, og i selskap med de ærede gjestene, klippet David Miscavige over båndet og innvarslet dermed en ny æra med frihet for alle.