GLOBAL OPPLÆRING

FREMMER UNIVERSELLE MENNESKERETTIGHETER

I en verden der folk konstant bombarderes med foruroligende mediarapporter om krenkelse av menneskerettigheter – fra angrep med giftgass til handel med mennesker, fattigdom og menneskeskapt hungersnød, er det få som forstår rettighetene sine og enda færre vet hvordan de skal håndheve dem.

I overensstemmelse med en langvarig tradisjon hvor det kjempes for frihet for alle, søker Scientology Kirker og deres medlemmer å avhjelpe dette ved å støtte et av de mest vidtrekkende initiativene med undervisning i menneskerettigheter og initiativ med offentlig informasjon, nemlig United for Human Rights og dets program for de unge – Youth for Human Rights (YHR, Unge for menneskerettigheter).

Det er to målsettinger med disse allmennyttige ikke-religiøse organisasjonene: Å lære unge folk de umistelige rettighetene sine, og på den måten gi markant økt bevissthet hos én enkelt generasjon; og å anmode regjeringer om å implementere og håndheve bestemmelsene i De forente nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter av 1948, verdens ledende menneskerettighetsdokument, og påby undervisning om menneskerettigheter i skoler.

United for Human Rights og Unge for Menneskerettigheter (YHR) støtter en myriade av aktiviteter og skaffer undervisningsmaterialer på 17 språk som fremmer dette initiativet på alle samfunnslag. Disse programmene blir tatt imot vidt og bredt og benyttet av skoler, kirker, grupper i lokalsamfunnet, menneskerettighets­organisasjoner, politistyrker, væpnede styrker og offentlige organisasjoner verden over.