MALMÖ, SVERIGE

NORD-EUROPAS SENTER FOR VITEN

4. APRIL 2009

David Miscavige innviet enda en europeisk Scientology Kirke, den 4. april 2009 i den svenske havnebyen Malmø.

Publikum kom reisende fra 32 land, inkludert England, Belgia, Frankrike, Tyskland, Russland, Israel, Irak og Uganda. De kom sammen for å feire en historisk dag: innvielsen av en Scientology Kirke på over 6500 m², ervervet, designet og åpnet i løpet av mindre enn seks måneder.

David Miscavige, styreformann i Religious Technology senter og Scientology religionens kirkelige leder, sto for innvielsen og åpningen av Scientology Kirken i Malmø, 4. april 2009.

Blant de tilstedeværende ved denne anledningen var en rekke europeiske notabiliteter, heriblant dr. Iva Parizkova Ryggestahl, forkjemper for menneskerettigheter og stedfortredende medlem av den svenske riksdagen; dr. Adly Abu Hajar, generaldirektør for European Islamic Conference, en gruppe muslimske ledere fra 33 nasjoner; dr. Gunnar Bramstång, professor i rettsvitenskap, dekan for det juridiske fakultet i Lund og opphavsmann til banebrytende lovgivning om menneskerettigheter, samt dr. Bertil Persson, kjent pedagog, professor i religion og fast representant ved UNESCOs universitet for fred.

Dagens særlige karakter ble dessuten fremhevet av at det var David Miscavige som innviet denne nye kirken som vil arbeide for å skape en bedre fremtid. Han sa:

«Vår evne til å hjelpe generasjoner med studieteknologi, vår evne til å utrydde stoffmisbruk og vekke folks iboende moralske anstendighet – alt dette er nå mulig i et tidligere utenkelig omfang.

Dette er i sannhet bare en begynnelse, så la oss for evig markere denne frihetens dag, for Sverige og for all evighet.» Sammen med de andre æresgjestene klippet David Miscavige deretter over båndet og markerte med det offisielt en ny æra for Scientology i Sverige.