DAVID MISCAVIGE
STYREFORMANNEN I RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
OG KIRKELIG LEDER AV SCIENTOLOGY-RELIGIONEN

EN BIOGRAFI

David Miscavige er den kirkelige lederen av Scientology-religionen. I sin posisjon som styreformann i Religious Technology Center (RTC), bærer David Miscavige det endelige ansvaret for å sikre den standardmessige og rene anvendelsen av L. Ron Hubbards Dianetikk- og Scientology-teknologier, samt for å holde Scientology virkende.

Fra denne stillingen har David Miscavige omdefinert begrepet «religiøs leder» slik at det passer til oppgavene som skal utføres for å lede en virkelig enestående, moderne religion – en religion som er født i det tjuende århundret, og som har oppnådd et ekspansjonsnivå uten like i det tjueførste århundret – nå 11 000 kirker, misjoner og tilknyttede grupper i 167 land. LES MER »

MER AV DAVID MISCAVIGES BIOGRAFI

DAVID MISCAVIGE
VED RORET I EN TID MED EKSPANSJON

Med åpningen av en ny type kirke i større byer, har Scientology fordoblet sin størrelse i de siste fem årene.


For å møte den voldsomt stigende etterspørselen etter Dianetikk- og Scientology-servicer og sosiale forbedringsprogrammer over hele verden, og for å utnytte det 21. århundrets teknologiske fremskritt, lanserte David Miscavige strategien med Ideelle orger (forkortelse for «organisasjoner») som skulle omdanne alle Scientologykirker til Ideelle kirker og oppnå det målet L. Ron Hubbard satte for scientologer – en dag å skape kirker som er et fysisk uttrykk for Scientology-teknologien, for å hjelpe alle mennesker å oppnå åndelig frihet. LES MER »

NYESTE IDEELLE SCIENTOLOGYKIRKER ÅPNET AV DAVID MISCAVIGE

IDEELLE AVANSERTE ORGANISASJONER ÅPNET AV DAVID MISCAVIGE

IDEELLE KONTINENTALE FORBINDELSESKONTORER INNVIET AV DAVID MISCAVIGE

DAVID MISCAVIGE:
EN VEKST UTEN LIKE I SCIENTOLOGYS ÅNDELIGE HOVEDSETE

Ikke noe annet sted er Scientology-religionens ekspansjon mer tydelig enn på Flag, dens åndelige hovedsete i Clearwater i Florida. For å sørge for at det viktigste av Scientologys religiøse fristeder fortsetter å møte den voksende etterspørselen etter dets servicer, spenner det som begynte med en enkelt eiendom i 1975, nå over et kompleks bestående av omkring 50 bygninger innen en radius av sju kilometer med et areal på over 185 000 m² … LES MER »

SKJELLSETTENDE BEGIVENHETER
SKAPER EN RENESSANSE FOR SCIENTOLOGY

Selv om man i Scientologys historie mange ganger har forsøkt å gjøre alle L. Ron Hubbards materialer tilgjengelige på så mange språk som mulig, har det vært vanskelig å ha full suksess med det. Uansett om begrensningene ... LES MER »

DAVID MISCAVIGE
BRINGER SCIENTOLOGY TIL HELE VERDEN

Siden utgivelsen av de grunnleggende Dianetikk- og Scientology-bøkene og foredragene i 2007, kalt Grunnsteinene, har scientologer strømmet inn i kirkene sine i større antall enn noen gang tidligere. Etterspørselen etter materialene har vokst eksponentielt, og i takt med at medlemmene har kommet igjennom disse bøkene og foredragene, har antallet personer som har kommet inn for å finne ut om Scientology, vokst på liknende måte … LES MER »