DAVID MISCAVIGE

STYREFORMANNEN I RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
OG KIRKELIG LEDER AV SCIENTOLOGY-RELIGIONEN

David Miscavige: A Biography
David Miscavige: En Biografi

David Miscavige er den kirkelige lederen av Scientology-religionen. I sin posisjon som styreformann i Religious Technology Center (RTC), bærer David Miscavige det endelige ansvaret for å sikre den standardmessige og rene anvendelsen av L. Ron Hubbards Dianetics- og Scientology-teknologier, samt for å holde Scientology virkende.

MER AV DAVID MISCAVIGES BIOGRAFI
SISTE NYTT OG TILSTELNINGER

David Miscavige: Introduction to the Scientology Network
DAVID MISCAVIGE
INTRODUKSJON TIL SCIENTOLOGY NETWORK
Mr. David Miscavige, Chairman of the Board Religious Technology Center and ecclesiastical leader of the Scientology religion, led the dedication.
DAVID MISCAVIGE
VED RORET I EN TID MED EKSPANSJON

Med åpningen av en ny type kirke i større byer, har Scientology fordoblet sin størrelse i de siste fem årene.

For å møte den voldsomt stigende etterspørselen etter Dianetics- og Scientology-servicer og sosiale forbedringsprogrammer over hele verden, og for å utnytte det 21. århundrets teknologiske fremskritt, lanserte David Miscavige strategien med Ideelle orger (forkortelse for «organisasjoner») som skulle omdanne alle Scientology Kirker til Ideelle kirker og oppnå det målet L. Ron Hubbard satte for scientologer – en dag å skape kirker som er et fysisk uttrykk for Scientology-teknologien, for å hjelpe alle mennesker å oppnå åndelig frihet.

NYESTE IDEELLE SCIENTOLOGY KIRKER ÅPNET AV DAVID MISCAVIGE

MER 

IDEELLE AVANSERTE ORGANISASJONER ÅPNET AV DAVID MISCAVIGE

MER 

IDEELLE KONTINENTALE FORBINDELSESKONTORER INNVIET AV DAVID MISCAVIGE

MER 

DAVID MISCAVIGE:
EN VEKST UTEN LIKE I SCIENTOLOGYS ÅNDELIGE HOVEDSETE

Ikke noe annet sted er Scientology-religionens ekspansjon mer tydelig enn på Flag, dens åndelige hovedsete i Clearwater i Florida. For å sørge for at det viktigste av Scientologys religiøse fristeder fortsetter å møte den voksende etterspørselen etter dets servicer, spenner det som begynte med en enkelt eiendom i 1975, nå over et kompleks bestående av omkring 50 bygninger innen en radius av sju kilometer med et areal på over 185 000 m² … FINN UT MER

Mr. David Miscavige, Chairman of the Board Religious Technology Center and ecclesiastical leader of the Scientology religion, led the dedication.

SKJELLSETTENDE BEGIVENHETER
SKAPER EN RENESSANSE FOR SCIENTOLOGY

Selv om man i Scientologys historie mange ganger har forsøkt å gjøre alle L. Ron Hubbards materialer tilgjengelige på så mange språk som mulig, har det vært vanskelig å ha full suksess med det. Uansett om begrensningene ... FINN UT MER

DAVID MISCAVIGE:
Bringer Scientology til hele verden

Siden utgivelsen av de grunnleggende Dianetics- og Scientology-bøkene og foredragene i 2007, kalt Grunnsteinene, har scientologer strømmet inn i kirkene sine i større antall enn noen gang tidligere. Etterspørselen etter materialene har vokst eksponentielt, og i takt med at medlemmene har kommet igjennom disse bøkene og foredragene, har antallet personer som har kommet inn for å finne ut om Scientology, vokst på liknende måte … FINN UT MER