SCIENTOLOGYS IDEELLE AVANSERTE ORGANISASJONER

Scientologys Avanserte organisasjoner leverer svært avanserte nivåer av auditering og trening og åpner porten til de høyeste åndelige nivåene. Avanserte organisasjoner ligger i East Grinstead, København, Los Angeles og Sydney. I East Grinstead, København og Sydney er Saint Hill-organisasjonene og Avanserte organisasjoner samlet til én kirke.
AVANSERT ORGANISASJON OG SAINT HILL AFRIKA

Dette arkitektoniske mesterverket tjener som et religiøst fristed for scientologer fra hele det afrikanske kontinentet.

AVANSERT ORGANISASJON OG SAINT HILL AUSTRALIA, NEW ZEALAND OG OSEANIA

Den Ideelle Avanserte organisasjonen i Sydney gir avanserte religiøse tjenester til scientologer fra hele Australia, New Zealand og Asia og Stillehavsområdet.

AVANSERT ORGANISASJON OG SAINT HILL UNITED KINGDOM

Den Ideelle Scientology Kirken på Saint Hill, L. Ron Hubbards hjem i Storbritannia, gir avanserte religiøse servicer til scientologer fra hele verden.

AVANSERT ORGANISASJON LOS ANGELES

På toppen av den Ideelle Pacifica-Broen står den nye Ideelle Avanserte organisasjonen i Los Angeles (AOLA). AOLA gir avanserte religiøse servicer til scientologer over hele Amerika.

AMERICAN SAINT HILL ORGANIZATION

Scientologer som går oppover Broen på L. Ron Hubbard Way, fortsetter for trening og auditering på høyere nivåer til den Ideelle American Saint Hill Organization (ASHO).

AVANSERT ORGANISASJON OG SAINT HILL EUROPA

I København leverer kirken avanserte religiøse servicer til scientologer fra mer enn 50 land.