JOHANNESBURG, SØR-AFRIKA

EN NY KIRKE I SIVILISASJONENES VUGGE

1. NOVEMBER 2003

Da han innviet den første ideelle Scientology Kirken på det afrikanske kontinentet, henvendte David Miscavige, styreformannen i Religious Technology Center og Scientology-religionens kirkelige leder, seg til sørafrikanske scientologer og ærede gjester ved innvielsen av den nye Scientology Kirken Johannesburg, den 1. november 2003:

«Hvor samles vi alle denne kvelden, med Scientology-verdenens øyne hvilende på oss? Ikke i USA, England eller Danmark. Øynene hviler på Afrika. For det dere har skapt er den fineste klasse V-kirken i Scientology. I kveld står Johannesburg som nummer en.»

Sør-Afrikas minister for kunst, kultur, vitenskap og teknologi, dr. Ben Ngubane, deltok i innvielsen av kirken, som består av fire bygninger på 3300 m², sammen med David Miscavige. Andre som også ønsket kirken velkommen, var Johannesburgs byrådsmedlem, Carol Milner, Johannesburgs politisjef, Oswald Reddy og redaktør og forelegger for Tribute tidsskriftet, Pearl Mashabela.

David Miscavige kommenterte de mange resultatene sørafrikanske scientologer har hatt i menighetens 45-årige historie, herunder eksponeringen av psykiatriske arbeidsleire med svarte borgere og utrettelig anstrengelser for å gjenopprette menneskerettigheter under apartheidstyret; forsyningen av de neste generasjoner med programmer som gir dem lese og skriveferdigheter; samt beroligelse av omgivelsene under opptøyer med bred distribusjon av heftet Veien til lykke, en moralkodeks som hele Sør-Afrika kunne tilslutte seg.

David Miscavige fortalte de forsamlede scientologene, med et sitat fra Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbards forutsigelse, at «den neste store sivilisasjonen på denne planeten vil komme fra Sør-Afrika»:

«Dere representerer ikke bare et kontinents forhåpninger og drømmer, dere representerer en hel sivilisasjons forhåpninger og drømmer. Og hvis Sør-Afrika drømmer om en regnbuenasjon, så er deres kirke her, Afrika – en kirke hvor dere er velkomne uansett farge, uansett tro, uansett sosial status.

For vi er ikke hvite. Vi er ikke svarte. Vi er alle, hver og en, menneskehetens brødre.»