DAVID MISCAVIGE | EN BIOGRAFI
I SPISSEN FOR GLOBALE HUMANITÆRE INITIATIVER

L. Ron Hubbard har lenge sagt at åndelig frihet både bidrar til og stammer fra en tro på det menneskelige fellesskapet. Det er nettopp fra denne forutsetningen at David Miscavige utrettelig arbeider på å utbre L. Ron Hubbards sosiale forbedringsteknologier til alle mennesker i verden. I denne prosessen har han brukt L. Ron Hubbards teknologi og scientologers pliktoppfyllenhet på det som aller mest plager menneskeheten, som stoffmisbruk, analfabetisme, manglende moral og katastrofer, både de naturlige og de menneskeskapte. (Se: Verdensomspennende sosiale forbedringer)

Som fanebærer for disse omfattende humanitære bevegelsene, har David Miscavige overvåket kirkens støtte til opprettelsen av internasjonale hovedkvarterer for disse initiativene. Disse sentrene inkluderer Narconon Arrowhead i Oklahoma, som ble etablert i 2001 som den primære fasiliteten for det verdensomspennende Narconon-nettverket for rehabilitering av stoffmisbrukere og forebygging av misbruk. Det er verdens største døgninstitusjon av sin art, og det fungerer også som ///treningssenter utdannelsessenter for spesialister i rehabilitering av stoffmisbrukere. 

For å gjøre L. Ron Hubbards løsninger angående analfabetisme generelt tilgjengelige, ble Applied Scholastics Internationals hovedkvarter og treningssenter åpnet i 2003 på et over 40 hektar stort areal i den amerikanske delstaten Missouri. Lærere fra 40 nasjoner har fått trening der, og de har så innført studieteknologi i 830 skoler og grupper i 67 land og har dermed i betydelig grad hevet lesenivået overalt hvor den er blitt brukt. 

For å gjøre noe med et generelt forfall i personlig moral og gruppemoral i denne moderne tidsalderen, åpnet hovedkvarteret for The Way to Happiness Foundation International i 2003 i Glendale i California. Det er produsert mer enn 85 millioner eksemplarer av denne moralkodeksen basert på sunn fornuft – Veien til lykke – på 95 språk, og de er blitt distribuert i mer enn 150 land for å bringe større lykke og harmoni til individer og samfunn. 

Ut over disse sentre for forandring i samfunnet, har David Miscavige stått i spissen for globale humanitære programmer som alle er fritt tilgjengelige på dusinvis av språk. Disse inkluderer Sannheten om stoff, verdens største ikke-statlige kampanje for opplysning om og forebygging av stoffmisbruk, den verdensomspennende kampanjen, sponset av kirken, for opplysning om menneskerettigheter, som fremmer de 30 artiklene i Verdenserklæringen om menneskerettighetene, samt programmet for Scientologys frivillige prester som gir katastrofehjelp i alle verdenshjørner. (Se: Sannheten om stoff, Menneskerettigheter og Scientologys frivillige prester: Å bringe hjelp når og hvor det er behov for den)

På disse og utallige andre måter gjennomfører David Miscavige L. Ron Hubbards intensjon om å gi den vidtrekkende hjelpen som menneskeheten så alvorlig har bruk for. Underveis har han skapt verdensomspennende humanitære initiativer som scientologer er utrolig stolte av å kunne støtte.

Det er det at David Miscavige uten å vakle har holdt fast på L. Ron Hubbards visjon som har drevet Scientology så vidt og så raskt på bare et kvart århundre. Det er det som vil fortsette å sikre religionens vekst og som til syvende og sist vil skape en verden hvor alle kan nå nye høyder.

Det var L. Ron Hubbards drøm og det er David Miscaviges arbeid.