SAINT HILL I STORBRITANNIA

NYTT IDEELT SCIENTOLOGY-HOVEDKVARTER STÅR I SPISSEN FOR BETYDNINGSFULL VEKST FOR KIRKEN I STORBRITANNIA

18. JULI 2015

Neste viktige trinn i ekspansjonen av Scientology-religionen utspiller seg på innviet jord på Saint Hill Road, et steinkast fra grunnlegger L. Ron Hubbards historiske hjem og Kirkens Avanserte organisasjon for Storbritannia.

Den historiske fremdriften fortsetter bare å vokse for Scientology Kirken, som med en hittil usett vekst og episk opptrapping fortsatte sin ambisiøse utvikling fremover med innvielsen av det nye Ideelle kontinentale forbindelseskontoret for Storbritannia (CLO UK) på Saint Hill Road den 18. juli – og utløste en gledelig feiring blant de mer enn 1500 scientologene og deres gjester, som var til stede.

«Hvis du tilfeldigvis ikke har lagt merke til det ennå, vi setter ikke ned farten. Faktisk har vi bare så vidt begynt. For dette er vår tid – og dette er vår plass i global historie. Så ja, ved å klippe dette båndet tar vi nå enda et monumentalt skritt fremover når vi nå feirer dette Ideelle kontinentale forbindelses­kontoret for Storbritannia!»
– David Miscavige, styreformannen i Religious Technology Center

«Hvis du tilfeldigvis ikke har lagt merke til det ennå, vi setter ikke ned farten», sa David Miscavige, Styreformannen i Religious Technology Center. «Faktisk har vi bare så vidt begynt. For dette er vår tid – og dette er vår plass i global historie. Så ja, ved å klippe dette båndet tar vi nå enda et monumentalt skritt fremover når vi nå feirer dette Ideelle kontinentale forbindelseskontoret for Storbritannia!»

Skjebnen banket på når den ideelle eiendommen for å styrke Kirkens tilstedeværelse ble funnet bokstavelig talt tvers over veien fra Saint Hill – bestående av fem bygninger på 174 mål. Fonthill Lodge ble reist i 1880 og står som et høyt skattet landemerke som grenser mot Ashdown Forest som er typisk for skjønnheten i regionen.

Det tjener perfekt som et sted til å huse den kirkelige ledelsens aktiviteter, som dekker hver eneste sektor av Scientology i Storbritannia. Dette omfatter Kirkene og Den avanserte organisasjonen som leverer Scientology-broen, så vel som Scientology-misjoner og tilknyttede grupper.

CLO UK er også ansvarlig for, og har kontorer viet til, etablering og ekspansjon av de Kirke-støttede humanitære tiltakene, så vel som Kirke-sponsede sosiale forbedrings-organisasjoner som tar sikte på analfabetisme, rehabilitering av kriminelle og stoffmisbrukere – inkludert det nye Ideelle kontinentale Narconon som åpner i Maynard's Green i East Sussex i de kommende månedene.

Disse nyeste fasilitetene i Storbritannia står stolt som høyborger for alle aktiviteter i Storbritannias kontinentale sone og en fengende ledsager til Saint Hill, Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbards hjem og Kirkens internasjonale hovedkvarter i 1960-årene. Det er også hvor Hubbard fullførte forskningen sin på tilstanden Clear og lanserte det første av de avanserte åndelige nivåene.

I løpet av de årene L. Ron Hubbard bodde på Saint Hill, strømmet scientologer fra hele verden inn til East Grinstead for å overvære det berømte Saint Hill Special Briefing-kurset, hvor han holdt mer enn 400 foredrag for elever hvor han formidlet sine nyeste gjennombrudd innen forskning og utvikling. Det var også på Saint Hill at hr. Hubbard oppdaget og kodifiserte de grunnleggende lovene for organisering, mønsteret for alle Scientology-organisasjoner verden over. Han bygde opp Saint Hill til en stor, blomstrende organisasjon i løpet av noen måneder. Faktisk fortsetter «Saint Hill-størrelse» å være normen å oppnå og opprettholde for alle Scientology Kirker.

Som hr. Hubbard forutseende skrev når han henvendte seg til britiske scientologer i 1983: «Jeg vil gjerne minne alle mine kjære venner i Storbritannia på at det var her på Saint Hill at vi begynte å vokse. Det var her de øvre bastioner av frihet og evne ble utgitt. Jeg har alltid ansett dere som standarden som alle andre som følger bør måles ut ifra.»

Med åpningen den 18. juli blir dette det andre Ideelle kontinentale forbindelseskontoret i verden. Det første ble innviet av David Miscavige i oktober 2014 i København i Danmark, og det betjener hele det europeiske kontinentet.

Med tanke på djerve planer for Scientologys ekspansjon over hele Storbritannia, representerer åpningen av CLO-et bare Fase 1 – i kjølvannet av den historiske og enstemmige høyesterettskjennelsen som bekreftet Scientologys status som en religion i 2013.

Glitrende nye Ideelle fasiliteter kommer til å åpne for Saint Hill selv i de kommende månedene, inkludert en ny fløy i den LRH-utformede Saint Hill Castle, for å romme den sterkt økte leveringen av religiøse tjenester. Det vil bli etterfulgt av innvielsen av nye Ideelle Scientology-orger for Birmingham, Manchester, Plymouth og Sunderland, med nye Ideelle kirker også planlagt i Brighton og Edinburgh. Disse vil slå følge med den Ideelle orgen i London, på Queen Victoria Street i hjertet av byen, sammen med Londons Dianetics og Scientology livsforbedringssenter på Tottenham Court Road og Fitzroy House, det historiske hjemmet til Scientology i London i 1950-årene. Sammen kompletterer disse skjellsettende Kirkene Scientologys sterkt økte nærvær i Storbritannia.

_________________

Scientology Kirken har opplevd større ekspansjon i løpet av de siste 10 årene enn i de foregående 50 årene til sammen. Kjennetegnet av historiske resultater for religionen, understøtter den første halvdelen av 2015 dette.

Disse inkluderer innvielsen av Scientology-informasjonssenteret den 11. juli, ved kirkens åndelige hovedkvarter i Clearwater i Florida – sammen med seks nye sentre som gjør de humanitære programmene lett tilgjengelige for lokalsamfunnet i Clearwater; innvielsen av den storslåtte Ideelle Scientology Kirken i Bogotá i Colombia den 5. juli; og åpningen for to måneder siden av enda en ideell Scientology Kirke på et sted hvor Frankrike, Tyskland og Sveits møtes: i Basel i Sveits.

Flere innvielser er planlagt i Asia, Europa og Nord-Amerika i månedene fremover.