DAVID MISCAVIGE

CLEARING-KONGRESSEN
EN MONUMENTAL BEGIVENHET
UDØDELIGGJORT I FARGER

Høydepunktet ved L. Ron Hubbards fødselsdagstilstelning i mars 2006, var da styreformannen i Religious Technology Center (RTC), David Miscavige, bekjentgjorde den fulle restaureringen og utgivelsen av LRHs Clearing-kongress på film. Clearing-kongressen var blitt innspilt i Washington, D.C. på Shoreham Hotell i dens West Ballroom den 4. juli 1958 – i lyd og farger.

Med henblikk på denne utgivelsen, var over en halv million bilder med originale negativer blitt renset og deretter skannet med høyest mulig oppløsning. En film er faktisk en rekke individuelle fotografier – 24 per sekund – hvilket betyr at rengjøring og skanning ble foretatt på 518 000 bilder. Det ble i alt fjernet over 10 millioner støvpartikler, flekker og skitt fra denne halve millionen bilder. Mer enn 75 terabyte med hukommelse ble benyttet, eller over 25 ganger det som ble benyttet for å produsere spesialeffektene for filmen Titanic. Foruten rengjøring av filmene, omfattet restaureringen av de opprinnelige Clearing-kongressfilmene følgende: å gjøre bildene skarpere, restaurering av farger, reparasjon av ødelagte negativer, håndtering av «vibrerende» bilder, overeksponering samt andre feil.