DAVID MISCAVIGE | EN BIOGRAFI
HVORDAN VI IMØTEKOMMER ETTERSPØRSELEN ETTER SCIENTOLOGY-MATERIALER

Mens L. Ron Hubbards foredrag tidligere har blitt innsamlet fra hele verden og lagret i arkiver, hindret den dårlige kvaliteten på de opprinnelige innspillingene og forringelsen av masterbåndene i alvorlig grad en masseproduksjon. Som en konsekvens av dette ble restaureringen av disse foredragene først mulig med utviklingen innenfor computer og digital teknologi. For å berge L. Ron Hubbards foredrag, etablerte kirken et av verdens mest avanserte lydrestaureringsstudioer.

David Miscavige var i høy grad involvert i hvert eneste aspekt av dette prosjektet. Han brukte i tusenvis av timer på å sikre seg at hvert eneste ord var helt i overensstemmelse med L. Ron Hubbards originale verker, og at hans innspilte foredrag ble tilgjengelige for alle i hele verden. For bare på denne måten kan scientologer kronologisk studere religionen sin i en ren, uforfalsket form.

Ikke mindre vesentlig for dette programmet til restaurering av skriftene våre, var det største verdensomspennende oversettelsesprosjektet i kirkens historie, hvor alle begynnerbøkene i Dianetics og Scientology ble gjort tilgjengelige på 50 språk, og de grunnleggende bøkene og foredragene, kalt «Grunnsteinene», ble gjort tilgjengelige på 16 språk.

Med tanke på kvantiteten og omfanget av disse materialene, var en forlagsstrategi nødvendig for å sikre at produksjonen av dem var bæredyktig på ethvert språk og i enhver mengde, uansett hvor stor eller hvor liten. Virkeliggjørelsen av denne strategien er Bridge Publications i Los Angeles og New Era Publications i København. Til sammen utgjør disse organisasjonene verdens største in-house og fullt digitale forlagsvirksomhet som kan trykke opplag etter behov, og de er til sammen i stand til å trykke 1.3 millioner bøker og produsere 1 million CD-er i uken.  

 Å gjenvinne, produsere og disseminere alle materialene i Dianetics og Scientology vidt og bredt – det er David Miscaviges verk, og det er det som vil bevare Scientology i all evighet.