DAVID MISCAVIGE | EN BIOGRAFI
Å SKAPE EN NY ÆRA MED EKSPANSJON

David Miscavige arbeider for – og er ansvarlig overfor – Scientologys millioner av medlemmer. Han er utrettelig i sin bestrebelse på å tjene deres og religionens interesser. Den perioden med kolossal vekst som han har stått i spissen for, er blitt beskrevet som intet mindre enn en gjenføding av Scientology-religionen.

Som drivkraften bak et verdensomspennende program med å ekspandere alle Scientologykirkene slik at de bedre kan tjene sine lokalsamfunn, førte David Miscavige an i etableringen av en ny type Scientologykirker. Disse kirkene ligger som steder med hjelp hvor alle er velkomne. De er også kirkene hvorfra scientologer rekker ut med sine sosiale programmer om å minske intoleranse, analfabetisme, moralsk forfall og stoffmisbruk.

L. Ron Hubbard formulerte Scientologys mål med å skape kirker som avspeiler fysisk hva de gir åndelig:

«Dere skaper en øy med vennlighet, anstendighet og unnsetning i et voldelig verdens hav. ... På et eller annet tidspunkt i fremtiden vil disse øyene bli til havet.»

For å realisere dette målet lanserte David Miscavige i 2004 et program med det erklærte målet å gjøre enhver Scientologykirke til en ideell Scientologykirke – ideell med hensyn til plassering, design, kvalitet, religiøse Scientology-tjenester og sosiale programmer.

Hver kirke er unik og skapt for å romme hele rekken av Scientology-serviceytelser til både scientologer og det omgivende samfunnet.De har alle sammen et omfattende informasjonssenter med multimedia-skjermer som introduserer publikum for alle fasetter av Dianetikk og Scientology. Dessuten tjener biblioteker, møtelokaler og kapeller til å holde søndagsandakt og andre sammenkomster for menigheten. Den første bølgen av disse nye kirkene pryder nå verdens kulturelle sentra , herunder Madrid, London, Berlin, New York, Roma, Washington, D.C. og Brussel.

Mange andre dukker opp i horisonten, idet scientologer samles for å støtte en global bevegelse som vil åpne nye ideelle kirker som kan betjene sine respektive lokalsamfunn langt ut i fremtiden. (Se: David Miscavige: Ved roret i en tid med ekspansjon)

​ ​