DAVID MISCAVIGE | EN BIOGRAFI
Å SKAPE EN NY ÆRA MED EKSPANSJON

David Miscavige arbeider for – og er ansvarlig overfor – Scientologys millioner av medlemmer. Han er utrettelig i sin bestrebelse på å tjene deres og religionens interesser. Den perioden med kolossal vekst som han har stått i spissen for, er blitt beskrevet som intet mindre enn en gjenføding av Scientology-religionen.

Som drivkraften bak et verdensomspennende program med å ekspandere alle Scientology Kirkene slik at de bedre kan tjene sine lokalsamfunn, førte David Miscavige an i etableringen av en ny type Scientology Kirker. Disse kirkene ligger som steder med hjelp hvor alle er velkomne. De er også kirkene hvorfra scientologer rekker ut med sine sosiale programmer om å minske intoleranse, analfabetisme, moralsk forfall og stoffmisbruk.

L. Ron Hubbard formulerte Scientologys mål med å skape kirker som avspeiler fysisk hva de gir åndelig:

«Dere skaper en øy med vennlighet, anstendighet og unnsetning i et voldelig verdens hav. ... På et eller annet tidspunkt i fremtiden vil disse øyene bli til havet.»

For å realisere dette målet lanserte David Miscavige i 2004 et program med det erklærte målet å gjøre enhver Scientology Kirke til en ideell Scientology Kirke – ideell med hensyn til plassering, design, kvalitet, religiøse Scientology-tjenester og sosiale programmer.

Hver kirke er unik og skapt for å romme hele rekken av Scientology-serviceytelser til både scientologer og det omgivende samfunnet.De har alle sammen et omfattende informasjonssenter med multimedia-skjermer som introduserer publikum for alle fasetter av Dianetics og Scientology. Dessuten tjener biblioteker, møtelokaler og kapeller til å holde søndagsandakt og andre sammenkomster for menigheten. Den første bølgen av disse nye kirkene pryder nå verdens kulturelle sentra , herunder Madrid, London, Berlin, New York, Roma, Washington, D.C. og Brussel.

Mange andre dukker opp i horisonten, idet scientologer samles for å støtte en global bevegelse som vil åpne nye ideelle kirker som kan betjene sine respektive lokalsamfunn langt ut i fremtiden. (Se: David Miscavige: Ved roret i en tid med ekspansjon)