DAVID MISCAVIGE | EN BIOGRAFI
Å SIKRE AT SCIENTOLOGY VIL FORBLI UFORFALSKET I ALL EVIGHET

Som kirkelig leder av Scientology-religionen, har David Miscavige helliget seg til å gjøre Scientology-religionens skrifter tilgjengelig for alle. I et kvart århundre har han uopphørlig arbeidet med å fremme L. Ron Hubbards hensikt om å videregi alle skrevne materialer og foredrag om Dianetics og Scientology til hele jordens befolkning på alle språk. I og med at Hubbards verker om sinnet og ånden omfatter 18 millioner skrevne ord og 2500 innspilte foredrag, var det en skremmende oppgave å skulle kodifisere, restaurere, oversette og utgi alle disse verkene. Men ved avslutningen av 2009 var den 25 år lange oppgaven med å restaurere alle Dianetics- og Scientology-materialene avsluttet, og for første gang var alle de samlede Scientology-materialene nå tilgjengelige i den nøyaktige kronologier som materialene opprinnelig ble gitt i av L. Ron Hubbard.

Bakgrunnen som denne «Kunnskapens gullalder» ble utfoldet på, er Veiledningskartet over materialene, en omfattende guide som L. Ron Hubbard lenge hadde anbefalt å utarbeide og som nå ble realisert av David Miscavige. Det representerer billedlig en kronologi over Hubbards skrevne og innspilte materialer og deres innbyrdes forhold. Kunnskapens gullalder utgjør i sin helhet det mest vedvarende og omfattende programmet i Scientologys historie til å gjenvinne, restaurere og verifisere Scientologys skrifter. I dette inngikk prosjekter som lokaliserte alle bevarte LRH-manuskripter og innspilte foredrag – og det innebar at man måtte gjennomsøke hvert eneste sted der han hadde skrevet eller holdt foredrag. Et prosjekt som nådde opp i to millioner arbeidstimer for å sikre renhet av materialene, inkluderte dessuten korreksjon av transskripsjonsfeil i dikterte manuskripter, fjerning av redaksjonelle tilføyelser og endringer, identifikasjon av ukorrekt rekkefølge og manglende tekst samt verifikasjon av at hver eneste side var komplett, korrekt og tro mot kilden.

Deretter og i rekkefølge: Med lanseringen av Kunnskapens gullalder i 2005 kom kongressforedragene, L. Ron Hubbards spesielle begivenheter som presenterte hans bekjentgjøringer av hvert eneste nye banebrytende gjennombrudd med hensyn til forskning og utvikling av Dianetics og Scientology.

I juni 2007 kom den utgivelsen som skulle «endre Scientologys verden for alltid»: David Miscaviges presentasjon av de fullt restaurerte Grunnsteinene, som bestod av L. Ron Hubbards 18 bøker og 280 foredrag, og som utgjør kjernen av Scientology-religionen. Over 70 millioner eksemplarer av Grunnsteinsbøkene og -foredragene har blitt lest og lyttet til siden 2007, hvilket i seg selv skapte en renessanse i denne religionen.

Ved avslutningen av 2009 kom den historiske bekjentgjørelsen at Kunnskapens gullalder var komplett, med utgivelsen av L. Ron Hubbards foredrag til de profesjonelle kursene og de avanserte kliniske kursene. Disse verkene utgjør mer enn 1000 foredrag og 500 skriftlige utstedelser, og de er en «dag-for-dag»-gjengivelse av Hubbards rute til oppdagelsene i Dianetics og Scientology.