DAVID MISCAVIGE
GRUNNLEGGENDE BØKER OG FOREDRAG

«SCIENTOLOGYS VERDEN HAR ENDRET SEG FOR ALLTID.»

2005

196 av L. Ron Hubbards foredrag utgis på 15 språk samtidig i hele verden den største enkeltstående audio-utgivelsen noensinne.

2006

To Guinnessrekorder krediteres L. Ron Hubbard: Mest publiserte forfatter
(1084 titler) og Mest oversatte forfatter (71 språk).

2007

1,8 millioner sider av L. Ron Hubbards skrifter oversatt siden 2004. Til sammenligning ble det ide forutgående 50 årene oversatt 359 459 sider.

2008

14 211 timer oversatte foredrag av L. Ron Hubbard innspilt siden 2005.

2009

13 mars: Den største publiseringstilstelningen noensinne: Ni av L. Ron Hubbards begynnerbøker utgitt samtidig på 50 språk (450 titler). 70 millioner bøker og foredrag av L. Ron Hubbard solgt siden 2007, hvilket er mer enn i de første 50 årene med Dianetics og Scientology til sammen.

Det totale antallet mennesker som har ferdiggjort et Dianetics- eller Scientology-kurs, er 10 ganger mer enn for fem år siden.

Mer enn 3 millioner av L. Ron Hubbards bøker om Dianetics og Scientology er nå plassert i over 125 000 biblioteker, på 15 språk.

Den tredje Guinnessrekorden til L. Ron Hubbard, for flest lydbøker i hele verden (185).

Den 27. desember: En historisk bedrift setter kronen på verket med hensyn til Kunnskapens gullalder: utgivelsen på engelsk av foredragene til L. Ron Hubbards Avanserte kliniske kurs. Mer enn 1000 foredrag og 750 utstedelser utgjør de daglige opptegnelsene av hans vei til oppdagelsene i Dianetics og Scientology. For første gang er alle L. Ron Hubbards materialer tilgjengelig for alle.

2010

Den fjerde Guinnessrekorden til L. Ron Hubbard, for Veien til lykke – verdens mest oversatte ikke-religiøse bok (70 språk).

David Miscavige stod foran scientologer som kom fra hele verden for å delta i denne mye omtalte begivenheten. Han bekjentgjorde at det han skulle til å beskrive, var intet mindre enn «gjenvinningen av Dianetics og Scientology» – en begivenhet som ville «endre Scientologys verden for alltid». I løpet av de neste par timene fortalte han hele historien til et publikum på tusener av mennesker som var samlet i Clearwaters Ruth Eckerd Hall.

David Miscavige beskrev først det forskningsprosjektet som tok fem år, krevde to millioner arbeidstimer, og var blitt gjennomført for å sikre renheten av alle Scientology-religionens materialer som finnes i L. Ron Hubbards skrevne materialer og innspilte foredrag. Oppgaven hadde vært å finne de originale manuskriptene og diktat-båndene med L. Ron Hubbards bøker slik at man kunne verifisere de eksisterende tekstene mot disse originalene, korrigere eventuelle feil eller avvikelser, og returnere dem til sin opprinnelige og uforfalskede form. Avvik fra de originale manuskriptene ble øyeblikkelig oppdaget å være langt mer omfattende enn først antatt: feil i transskripsjon og tegnsetting av enhver art, kapitler i gal rekkefølge eller midt i et annet kapittel, for ikke å nevne at en forlegger hadde fjernet paragrafinndelinger for å redusere sideantallet. «Til dette legger vi ’redaktøren’», forklarte David Miscavige, «som i stedet for å rette feil, kom med sine egne ’forklarende’ fotnoter for å forklare hva LRH egentlig mente.»

David Miscavige fortalte om et bemerkelsesverdig eksempel på gjenvinning av teknologien under arbeidet med dette prosjektet. Da antallet sider i en bok ikke stemte med antallet dikterte innspillinger man hadde til rådighet, søkte man enda en gang gjennom arkivene og fant tre voksplater man lenge hadde oversett, og som var merket «UNK» for «Unknown» (ukjent). Da man fant noe like foreldet avspillingsutstyr, oppdaget man at disse opptakene var intet mindre enn to ekstra kapitler fra Hubbards manuskript fra 1948 for Dianetics: Den opprinnelige avhandlingen. Diktatet viste også at andre kapitler var blitt trykt i feil rekkefølge helt siden boken ble offentliggjort for første gang. Hele manuskriptet ble deretter korrigert og fullført. I dag står den som den første og mest grunnleggende beskrivelsen av sinnets faktiske karakter og funksjon, og den er nå tilgjengelig så alle kan lese den.

I de etterfølgende årene ble hvert ord og hver linje i alle L. Ron Hubbards bøker undersøkt, verifisert eller korrigert for å sikre absolutt renhet. Standarden David Miscavige satte var perfeksjon, og det er den eneste passende standarden for L. Ron Hubbards verker.

Etter dette enorme redaksjonelle arbeidet ble hver eneste bok omhyggelig designet, satt, trykt og innbundet med henblikk på å ha den høyeste mulige graden av lesbarhet, forståelse, kvalitet og holdbarhet – for ikke å nevne ren estetisk skjønnhet. Dette er hvordan utelukkende de rene og perfekte Scientology-skriftene, slik de ble forfattet av L. Ron Hubbard, ble til.