DAVID MISCAVIGE

SCIENTOLOGYS SKRIFTER GJENVUNNET OG GJENOPPRETTET
I 25-ÅR LANGT PROGRAM FULLFØRT I 2009

David Miscavige stod foran 7000 scientologer som var samlet i Los Angeles’ Shrine Auditorium. De var samlet for å feire det foregående tiåret med en tidligere usett vekst for Scientology, og for å innlede enda et tiår med eksponensiell vekst.

Denne kvelden bekjentgjorde David Miscavige ikke bare et tiår med bemerkelsesverdige resultater, men den mest monumentale bedriften i religionens historie, nemlig fullføringen av det 25 år lange programmet som gikk ut på å gjenvinne, verifisere og gjenopprette alle Scientology-religionens skrifter. Bestrebelsen, som tok et kvart århundre, involverte omkring 2 millioner arbeidstimer for å gjenvinne alle L. Ron Hubbards skrevne og talte ord, utgjorde «den ultimate garantien for Scientologys bestandighet», sa David Miscavige.

L. Ron Hubbard innledet programmet i 1984 for at scientologer kunne få den fulle arven av alle hans 50 år med forskninger og oppdagelser om sinnet, ånden og livet. Hva som fulgte var mange års arbeid med å lokalisere alle manuskripter og innspillinger i de byene hvor L. Ron Hubbard hadde skrevet og holdt foredrag, samt verifikasjon og gjeninnføringen av alle disse materialene. Deretter, og igjen i rekkefølge:

Med lanseringen av Kunnskapens gullalder i 2005, kom utgivelsen av Kongressforedragene, L. Ron Hubbards spesielle begivenheter som presenterte hans bekjentgjørelser av hvert eneste nye banebrytende gjennombrudd med hensyn til forskning og utvikling av Dianetics og Scientology.

I 2007 kom utgivelsen som skulle «endre Scientology-verdenen for alltid». Det vil si, David Miscavige presenterte de fullt ut gjenopprettede Grunnsteinene: L. Ron Hubbards 18 bøker og 280 foredrag som utgjør kjernen i Scientology-religionen. Siden da har scientologer studert og lært religionen sin som aldri før.

Og da 2009 var på hell, bekjentgjorde David Miscavige den historiske bedriften som satte kronen på verket med hensyn til Kunnskapens gullalder: utgivelsen på engelsk av foredragene til L. Ron Hubbards Avanserte kliniske kurs. Alt i alt omfatter disse materialene mer enn 1000 foredrag og 500 skriftlige utstedelser, som utgjør en «dag-for-dag»-dokumentasjon av L. Ron Hubbards vei til oppdagelsene i Dianetics og Scientology. Mens Hubbard bekjentgjorde hver nye milepæl til scientologer i sin helhet på kongressene sine, ble hele bakgrunnen for anvendelse presentert til auditører i de Avanserte kliniske kursene og de ledsagende foredragene til de Profesjonelle kursene.

I dette henseende utgjør ACC-ene den betydningsfulle kronologien i Hubbards forskning og utvikling som aldri før har stått til rådighet. Og hermed har vi nådd det lenge ønskede målet – fullstendig kunnskap. Som L. Ron Hubbard selv sa:

«Disse foredragene gir den eneste eksisterende nedtegnelsen dag for dag, uke for uke, av fremgangen i forskningen i Dianetics og Scientology. De avmerket en sti fra total uvitenhet om emnet til i dag. Mennesket visste ingenting om sinnet da det begynte, og vi er hvor vi er i dag. Og disse foredragene var milepælene på veien ut.»

Siden de hadde så stor betydning, var det alltid L. Ron Hubbards drøm at ressursene og teknologien til å gjøre disse foredragene tilgjengelige for alle, en dag ville stå til rådighet, og den dagen er kommet.

David Miscavige annonserte dessuten utgivelsen av kurs for hver kongress og hvert profesjonelle kurs og avansert klinisk kurs, hvilket i høy grad lettet det kronologiske og metodiske studiet av disse store samlingene av religiøse skrifter.

Restaureringen av alle L. Ron Hubbards foredrag har dessuten gjort det mulig å velge ut 52 klassiske foredrag, hvorav 15 aldri før har vært utgitt. Disse 52 klassikerne er for scientologer, og halvparten av dem krever ikke noen forhåndsviten om emnet og er spesielt beregnet for folk som ennå ikke kjenner det. De dekker emner som strekker seg fra ekteskap til lederskap og menneskets åndelige natur.

Alle de grunnleggende bøkene om Dianetics og Scientology har nå også blitt produsert i lydboksformat, hvilket gjør L. Ron Hubbards oppdagelser allment tilgjengelige i enda ett format. Disse lydbøkene er en gjengivelse av den fulle teksten i de originale verkene og er oversatt til 15 språk.

To av L. Ron Hubbards bemerkningsverdige foredragsserier for offentligheten har også blitt utgitt. Det gylne daggry: Kveldsforedragene i Phoenix og Foredragene fra Lindsey teateret: Ettermiddags-foredragene fra London. Disse foredragene, som opprinnelig ble gitt til offentligheten for å introdusere dem til Dianetics og Scientology, har vi nå gjenvunnet og gjenopprettet i sin helhet, og de kan fås på 16 språk.

Alle Scientology-religionens materialer, som inneholder de svarene som hele menneskeheten har søkt etter i århundrer, er nå tilgjengelige på mange språk, i mange formater og, for alltid, til gagn for alle.