DAVID MISCAVIGE

DIANETICS I DET 21. ÅRHUNDRET

I juni 2009 bekjentgjorde David Miscavige det mest betydningsfulle fremskrittet innenfor Dianetics-teknologi siden den dagen da boken opprinnelig ble utgitt, den 9. mai 1950.

Det var et prosjekt som personlig ble overvåket av David Miscavige i en periode på nesten fire år, og som kulminerte med utgivelsen av materialer som nå gjorde emnet Dianetics allment tilgjengelig. 

 Målet: Å gi hver Scientology-gruppe, -misjon og -kirke muligheten til å levere Dianetics-rådgivning slik som L. Ron Hubbard opprinnelig hadde det til hensikt.

Et sentralt punkt i dette fremskrittet er en audiovisuell utgivelse som er primus motor i å få emnet og studiet av Dianetics til å innta sin rette plass i det 21. århundret. Nærmere bestemt er det nå 32 nye filmer på 15 språk – alt i alt fire og en halv time med visuell instruksjon i prinsippene og prosedyrene i Dianetics.

Som David Miscavige bekjentgjorde til et internasjonalt publikum av scientologer: «Disse filmene er ikke om Dianetics. De er heller en filmatisering av Dianetics.» Idet de drar fordel av denne visuelle kommunikasjonsalderens fremskritt med sine computer-skapte spesialeffekter, bringer disse filmene seeren et hittil usett nivå av forståelse.

På samme måte som med selve Bok En (som fikk dette navnet da den var det første store verket om emnet), begynner filmene med de helt enkle prinsippene og går deretter videre med den bredere anvendelsen av emnet.For å sikre full forståelse er alle aspektene av Dianetics-rådgivning (kalt auditering) beskrevet og fremstilt på flere forskjellige måter, hvoretter de blir introdusert igjen og igjen i de etterfølgende filmene.

DVD-pakken består av to DVD-er: Den første, Hvordan man bruker Dianetics, består av 14 avsnitt. Den begynner med det grunnleggende og presenterer trinn for trinn hvert begrep man må kjenne til for å påbegynne Dianetics-terapi.

Når en person er gått i gang med å auditere, kommer DVD to, Aspekter ved auditering, inn i bildet. Hver av dens 18 avsnitt (3 timer i alt) er en selvstendig film som i detaljer kommer nærmere inn på et enkelt aspekt av Dianetics og gir en komplett forståelse av det aspektet og dets anvendelse i auditering.

Denne enestående presentasjonen gir mulighet for en beherskelse av Bok En som aldri før var mulig.

L. Ron Hubbards bok Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet,
en milepæl, er nå oversatt til og tilgjengelig på 50 språk. Da hvert femte sekund en ny leser anskaffer seg et eksemplar, er etterspørselen etter Dianetics-auditering større enn noensinne. For å imøtekomme denne etterspørselen bekjentgjorde David Miscavige en rekke Bok En-servicer som benytter den nye filmen. Den første av disse er Hubbard Dianetics-seminaret. Dianetics-lesere inviteres av sin nærmeste gruppe, misjon eller kirke til et to-dagers seminar hvor de får vist Hvordan man bruker Dianetics-filmene, og i løpet av noen få timer vil de være i gang med å auditere.

Deretter kan disse nye Dianetics-utøverne følge den veien som L. Ron Hubbard kartla i 1950 og gå videre med Hubbard Dianetics ko-auditering. 

 På samme måte som på seminaret, gir ko-auditering deltakerne muligheten for å se filmene avsnitt for avsnitt mens de auditerer hverandre på skift. Men til forskjell fra seminaret, kjører ko-auditeringen 7 dager i uken, fra morgen til kveld. Ko-auditører kan delta så mye de vil, så lenge de vil. Derved kan de fortsette i sitt eget tempo på sin vei mot Clear.

Å skape profesjonelle Bok En-auditører

Det siste elementet i denne monumentale Dianetics-utgivelsen, dreier seg om utdanning av profesjonelle Bok en-auditører. Enda en gang avslørte David Miscaviges forskninger og verifisering teknologi som ikke hadde vært brukt i årtier. Denne Dianetics-revolusjonen inkluderer slik den fulle gjenvinningen og restaureringen av LRH-foredrag man i over 50 år trodde var gått tapt: Foredrag til profesjonelt kurs i Dianetics.

Serien er til rådighet for første gang noensinne, og sammen med Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet, utgjør den hele materialet til å utdanne fult ut profesjonelle auditører.

Hubbard selv beskrev disse foredragene som den neste milepælen i Dianetics. For de inneholder anatomien i og kilden til emosjon, samt det grunnleggende gjennombruddet med bestanddelene i forståelse – Affinitets-, Realitets- og Kommunikasjons-trekanten. Kort sagt vil disse banebrytende utgivelsene representere Dianetics i det nye tusenåret og utallige generasjoner fremover. Siden utgivelsen av Hvordan man bruker Dianetics-filmene, har kirker, misjoner og grupper rundt om i verden jevnlig gitt seminarer og ko-auditering og dermed startet en Bok En-grasrotbevegelse i det 21. århundret.