CLEARWATER, FLORIDA 11. JULI 2015

CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
UTVIDER SINE AKTIVITETER FOR Å AVSLØRE OG HÅNDTERE
PSYKIATRISKE OVERGREP I CLEARWATER, TAMPA
BAY VIA NYTT SENTER

En ledende forkjemper for å avsløre grusomheter innen området psykisk helse utvider sin tilstedeværelse i Florida med en fasilitet som inkluderer et Psykiatri: En Dødsindustri-museum og et fokus innstilt på psykiatriske overgrep både lokalt og over hele verden.

Til de entusiastiske hurraropene fra tusenvis av scientologer og deres gjester innviet Scientology Kirken et nytt Citizens Commission on Human Rights (CCHR) Florida-senter i sentrum av Clearwater lørdag den 11. juli. Senteret er viet til å fremme arbeidet til den internasjonalt anerkjente kirke-sponsede vakthund-gruppen som har kjempet utrettelig for ofre for overgrep innen psykisk helse siden starten i 1969.

CCHRs mål er å beskytte publikum fra rovgriske psykiatriske praksiser: avsløring av neddoping av aktivt militært personell og veteraner, stemplingen og neddopingen av barn med påståtte «forstyrrelser», og den lumske kulturen av psykotrope markedsføringsplaner basert på pseudovitenskapen av dagens moderne psykiatri iverksatt på bekostning av menneskeliv.

CCHR arbeider sammen med FNs komité for barns rettigheter og FNs komité mot tortur og utfører undersøkelser av psykiatriske overgrep mot barn i 10 land.

CCHRs nådeløse anstrengelser har ført til vedtak av 181 lover internasjonalt, som strekker seg fra forebygging mot psykisk helse-screening og psykiatrisk neddoping av barn til å kjempe for pasienters rettigheter i psykiatriske sykehus og tvinge tilsynsmyndigheter til å beskytte publikum mot farlige psykofarmasøytiske medikamenter.

Kommisjonen har mer enn 250 avdelinger i 30 land og arbeider grundig sammen med likesinnede grupper, varslere og frivillige til å utrydde psykiatriske overgrep en gang for alle.

  • I Australia, hvor CCHR oppnådde et forbud mot den barbariske praksisen med «dyp søvn» hvor pasienter ble gitt en cocktail av medikamenter samt elektrosjokk uten deres viten. I Italia førte CCHRs tiltak til razziaer fra myndigheter og nedleggelsen av psykiatriske sykehus med pasienter henvist til omsorgsfull behandling.
  • Når det gjelder å tjene store penger på foregitt pasientpleie, avslørte CCHR en svindel på en milliard dollar i den største amerikanske private kjeden for psykisk helse, med 600 føderale agenter som raidet fasiliteter i 20 delstater hvilket resulterte i dusinvis av søksmål, millioner av dollar i bøter, og hele kjeden stengt.
  • CCHR har også jobbet med tilsynsorganer for å få FDA-advarsler plassert på farlige psykiatriske medikamenter. Dette er et avgjørende skritt mot å få et skadelig medikament trukket fra markedet.

CCHRs nye senter nær Scientologys Flag-bygning i sentrum av Clearwater er et viktig element i et kompleks av seks bygninger viet til kirke-sponsede programmer til å tjene Clearwater-området – et levende symbol på samarbeid i samfunnet.

CCHR Florida har allerede vist seg å være en viktig spiller i delstatens kamp mot psykiatriske overgrep. Etter å ha oppdaget at 55 prosent av fosterbarn i Florida hadde blitt ordinert kraftige bevissthetsendrende psykotrope medikamenter, dokumenterte kommisjonen mishandlingen til helsedepartementet – hvilket førte til en 75 prosent reduksjon i resepter for barn under seks år.

I tillegg arbeider CCHR Florida med Floridas lovgivende forsamling og hjalp med å få vedtatt en lov som forbyr offentlige skolers involvering i psykiatrisk neddoping av barn.

CCHR Florida stod også i bresjen for å få «Teen Screen» (screening av tenåringer) bannlyst fra Pinellas Countys skoler i 2005.

Med dette nye CCHR Florida-senteret har Clearwater i tillegg nå sitt eget Psykiatri: En dødsindustri-museum. Museet presenterer den usminkede psykiatriens historie gjennom fjorten audiovisuelle displayer, som hver avslører et annet aspekt av psykiatriske overgrep og krenkelser av menneskerettighetene.

Utstillingen, som er langt mer enn bare en rekke displayer, er basert på en dokumentarfilm i full lengde som presenterer den komplette historien om psykiatri og avslører dens pseudovitenskapelige opprinnelse og de sjokkerende krenkelsene av menneskerettighetene som førte til etableringen av CCHR.

Nesten 200 000 besøkende har besøkt det opprinnelige Psykiatri: En dødsindustri-museet i CCHRs internasjonale hovedkvarter i Los Angeles, som har blitt en vesentlig del av undervisningsplanen for flere lokale pedagogiske institusjoner. Mer enn 700 000 besøkende har opplevd de omreisende Psykiatri: En Dødsindustri-utstillingene i byer rundt om i verden.

CCHR har produsert sju prisbelønte dokumentarfilmer, med 7 millioner DVD-er på 18 språk som nådde 120 millioner mennesker med avsløringer av overmedisinering i militæret, uopprettelig skade av elektrosjokk, og stempling og neddoping av barn.

I Clearwaters hovedkvarter vil menneskerettighetsforkjempere arbeide i fellesskap for å hjelpe lokale innbyggere og besøkende med å rapportere om krenkende og tvingende psykiatriske metoder, koordinere handlinger for å stoppe overgrep og bringe psykiatri under loven.

Med det for øye er ytterligere fasiliteter stilt til rådighet for frivillige som etterforsker overgrep og for opplysende seminarer og workshoper til å opplyse og aktivere mange flere.

Scientology Kirken medstiftet Citizens Commission on Human Rights med den eminente psykiateren og ledende kritikeren av sitt eget emne, den avdøde dr. Thomas Szasz, i 1969 – et tidspunkt da pasienter rutinemessig ble lagret i institusjoner og fratatt alle konstitusjonelle rettigheter, borgerrettigheter og menneskerettigheter.

CCHR Florida har vært i funksjon i Clearwater og omegn i mer enn 30 år.


Finn ut mer om Citizens Commission on Human Rights (CCHR) og støtten fra Scientology Kirken for å gjenopprette menneskerettigheter og verdighet innen psykisk helse.

Se denne videoen.

Dette nye CCHR-senteret er en av seks nye fasiliteter, hvert av dem viet til å hjelpe med de presserende problemene som rammer Clearwater og Tampa Bay-området. De omfatter:

  • Sentrums-hovedkontoret for Kirkens Frivillige prester er del av en global bevegelse som er aktiv i 120 land – verdens største uavhengige nødhjelpsstyrke. Idet de lever under De frivillige prestenes motto at uansett utfordringen «kan det gjøres noe med det», arbeider scientologer i Tampa Bay-området frivillig i over 200 000 timer om året.
  • Et nytt hjem for United for Human Rights, et globalt undervisningstiltak som arbeider med å identifisere og beskytte rettighetene til alle borgere i verden, og nå hver eneste innbygger i Pinellas County – hvor krenkelser av menneskerettigheter og menneskehandel rangerer blant de mest alvorlige i USA. Dette hovedkontoret lover å gå i spissen for kampen mot disse urimelige overgrepene.
  • Det nye lokale senteret for Stiftelsen for en Stoffri verden, hvis internasjonale Sannheten om stoff-program har nådd ut til 260 millioner på verdensbasis. Programmet er viet til utslettelse av stoffmisbruk og til å gi meningsfull undervisning om stoff til unge mennesker.
  • Et senter viet til Veien til lykke, den ikke-religiøse moralkodeksen skrevet av L. Ron Hubbard. De 21 forskriftene, utgitt på 112 språk, har brakt ro til samfunn sønderrevet av vold, fred til områder herjet av uroligheter, og selvrespekt til millioner av mennesker. Det nye Clearwater-kontoret vil gi det moralske kompasset som trenges i det lokale området.
  • Hovedkontoret for Criminon Florida står som et startpunkt til å gjennomføre oppgaven med å ta tak i årsakene til kriminalitet og gjenopprette lovovertrederes selvrespekt gjennom effektive karakteroppbyggende programmer.