CLEARWATER, FLORIDA 11. JULI 2015

EN STOFFRI REALITET KOMMER NÆRMERE
MED INNVIELSEN AV ET NYTT STIFTELSEN FOR EN
STOFFRI VERDEN-SENTER I CLEARWATER

Scientology Kirken åpner hovedkontoret til å tjene innbyggerne i Pinellas County med Sannheten om stoff, et av verdens største ikke-statlige initiativer for stoffopplysning.

Tusenvis av scientologer og gjester fra samfunnet samlet seg for å innvie et nytt hovedkontor for Stiftelsen for en stoffri verden i Clearwater i Florida, lørdag den 11. juli. Gjennom sitt Sannheten om stoff-program er Stiftelsen viet til å utslettelse stoffmisbruk og til å gi meningsfull undervisning om stoff til unge mennesker i Clearwater og Tampa Bay-områder.

Stoffri verden-fasiliteten kunne ikke komme inn på et bedre eller mer nødvendig tidspunkt, med bruken av stoff og stoffmisbruk på et krisepunkt i Florida.

Et par alarmerende statistikker forteller den fryktelige fortellingen. Hver 32. time dør noen i Pinellas County av en overdose. Omtrent 63 prosent av elevene på videregående skoler i fylket har brukt alkohol eller andre ulovlige stoffer. Designerdop inkludert K2 (et syntetisk marihuana) og andre stoff dukker opp i nærbutikker rundt i området. Sheriff-avdelingen håndhever forbud på disse stoffene, men de er lett fremstilt og satt tilbake på markedet.

«Stoff ødelegger planeten, og hvis de ikke blir stoppet vil de ødelegge dette samfunnet», sa David Miscavige, Styreformannen i Religious Technology Center, i sin innvielse av det nye senteret på lørdag. «Til dags dato har vi delt ut nesten en halv million Sannheten om stoff-hefter i Clearwater og Tampa Bay. Men nå er det på tide å øke disse tallene eksponentielt på grasrotnivå. Det er på tide å inngå partnerskap med hvert eneste politikammer. Det er på tide å inngå partnerskap med alle sheriff-styrker. Det er på tide å gjøre alt vi kan. Det er derfor vårt nye hovedkontor for Sannheten om stoff er viet til å gjøre slutt på denne lidelsen, en gang for alle, og det begynner i byen Clearwater og hele Tampa Bay-området. Men vi trenger alles hjelp.»

Stiftelsen for en stoffri verden og dens Sannheten om stoff-program, som er sponset av Scientology Kirker og scientologer, står som et av verdens største ikke-statlige tiltak for opplysning om og forebygging mot stoff.

Fakta-fylte undervisningsmaterialer med stor gjennomslagskraft blir distribuert av Stiftelsen i skoler, lokalsamfunn og offentlige institusjoner over hele verden. DrugFreeWorld.org er det ledende nettstedet for stoffopplysning, besøkt mer enn de neste fem topp nettsteder for stoffopplysning kombinert.

Det nye Stiftelsen for en stoffri verden-senteret på Fort Harrison Avenue står klart til å levere opplysning om og forebygging mot stoff for samfunnene i Clearwater og Tampa Bay.

Det huser et informasjonssenter og inneholder prisbelønte informasjonsannonser og informative dokumentarfilmer om hvert enkelt misbrukte stoff. Det tilbyr også seminarlokaler for stoffopplysningsforedrag og workshoper. Sannheten om stoff undervisningspakker er tilgjengelige i senteret uten kostnad for lærere til bruk i skoler og lokalsamfunnet.

Og siden samarbeid med lokalsamfunnet er kjernen i alle store bevegelser, stiller senteret administrative fasiliteter til rådighet for frivillige fra Stoffri verden til å samarbeide i lokale anti-stoff-tiltak.

Det verdensomspennende Sannheten om stoff-programmet har distribuert mer enn 68 millioner informasjonshefter som effektivt hjelper unge til å treffe sine egne beslutninger om å bli stoffrie.

  • I Frankrike har den uavbrutte tjue års kampanjen for Sannheten om stoff, med millioner av hefter distribuert i byer over hele landet, bidratt til et målbart fall i bruken av marihuana blant unge, etter to tiår med økende konsum.
  • Sannheten om stoff-frivillige i Italia har nådd mer enn en halv million mennesker gjennom stoffopplysningseventer, informasjonsannonser og distribusjon av hefter – som bidrar til en 25 prosents nedgang i stoffmisbruk i landet.
  • I Israel, hvor Stiftelsen for en stoffri verden delte ut tusenvis av hefter og holdt foredrag om stoff til tusenvis av studenter i én by, falt bruk av stoff med 70 prosent.

Finn ut mer om Sannheten om stoff-kampanjen og hva Scientology Kirken gjør for å støtte effektiv opplysning om stoff og forebyggende tiltak.

Se denne videoen.

Dette nye senteret for Stiftelsen for en stoffri verden er en av seks nye fasiliteter, hvert av dem viet til å hjelpe med de presserende problemene som rammer Clearwater og Tampa Bay-området.

  • Sentrums-hovedkontoret for Kirkens Frivillige prester er del av en global bevegelse som er aktiv i 120 land – verdens største uavhengige nødhjelpsstyrke. Idet de lever under De frivillige prestenes motto at uansett utfordringen «kan det gjøres noe med det», arbeider scientologer i Tampa Bay-området frivillig i over 200 000 timer om året.
  • Et museum og operasjonssenter for Citizens Commission on Human Rights, verdens ledende vakthundgruppe for psykisk helse siden 1969. CCHR har hjulpet lovgivere med å få vedtatt over 181 lover som beskytter enkeltpersoner mot overgrep og psykiatriske tvangsmetoder. Dens Clearwater Informasjonssenter inneholder museet Psykiatri: En dødsindustri.
  • Et nytt hjem for United for Human Rights, et globalt undervisningstiltak som arbeider med å identifisere og beskytte rettighetene til alle borgere i verden, og nå hver eneste innbygger i Pinellas County – hvor krenkelser av menneskerettigheter og menneskehandel rangerer blant de mest alvorlige i USA. Dette hovedkontoret lover å gå i spissen for kampen mot disse urimelige overgrepene.
  • Et senter viet til Veien til lykke, den ikke-religiøse moralkodeksen skrevet av L. Ron Hubbard. De 21 forskriftene, utgitt på 112 språk, har brakt ro til samfunn sønderrevet av vold, fred til områder herjet av uroligheter, og selvrespekt til millioner av mennesker. Det nye Clearwater-kontoret vil gi det moralske kompasset som trenges i det lokale området.
  • Hovedkontoret for Criminon Florida står som et startpunkt til å gjennomføre oppgaven med å ta tak i årsakene til kriminalitet og gjenopprette lovovertrederes selvrespekt gjennom effektive karakteroppbyggende programmer.