CLEARWATER, FLORIDA

NYTT CLEARWATER-SENTER PEKER UT
VEIEN TIL LYKKE
FOR TAMPA BAY OG OMEGN

11. JULI 2015

Veien til lykke-stiftelsen i Clearwater, innviet den 11. juli, gir en ikke-religiøs moralkodeks basert på sunn fornuft til å fostre brorskap mellom alle innbyggere i Pinellas County.

Tusenvis samlet seg i Clearwater i Florida lørdag den 11. juli, for å feire den historiske innvielsen av det nye senteret for Veien til lykke-stiftelsen som vil gjøre bruk av styrken i denne ikke-religiøse veiledningsboken basert på sunn fornuft for mennesker av alle trosretninger og nasjonaliteter til å hjelpe med å snu de alarmerende trendene som plager samfunn verden over.

Bevis på den alarmerende nedbrytingen av moral i Tampa Bay-området dukket opp da en nylig undersøkelse fant at 50 prosent av elevene i Pinellas County hadde blitt verbalt mobbet og 30 prosent hadde blitt fysisk mobbet. I tillegg har fylket det fjerde høyeste antall tilfeller av i vold i hjemmet med over 2000 tilfeller bare i fjor.

«Et moralsk kompass er nødvendig», bekreftet David Miscavige, Styreformannen i Religious Technology Center, i hans innvielse av det nye senteret på lørdag. «Dermed veiviseren til et bedre liv basert på sunn fornuft på vegne av Veien til lykke, som legger ut en rett vei som kan følges av enhver person med enhver bakgrunn, kultur eller trosretning. Og dermed er vårt nye Veien til lykke-hovedkontor, rett her i Clearwater i Florida åpent for alle.»

Clearwaters senter for Veien til lykke-stiftelsen omfatter kontorer for frivillige, informasjonsdisplayer som introduserer besøkende til hvert element av kampanjen, og et seminarrom hvor grupper og enkeltpersoner kan trene på å levere pensumet.

Veien til lykke-kampanjen omfatter en rekke informasjonsannonser – én for hver av heftets 21 forskrifter. Boken har også blitt brakt strålende til live i en uforkortet bok på film. Undervisningspakken til Veien til lykke inneholder alt nødvendig materiale for å innføre programmet. Alt er tilgjengelig gjennom Stiftelsens hovedkontor på Fort Harrison Avenue.

Veien til lykke har hjulpet med å bringe ro til voldsrammede samfunn, fred til stridsherjede områder, og selvrespekt til millioner av enkeltpersoner – i skoler, fengsler, kirker, så vel som i ungdoms- og samfunnssentre. Kraften i heftet har blitt demonstrert igjen og igjen i de mirakuløse resultatene bevitnet hvor enn boken blir distribuert, hvilket demonstrerer det geniale i L. Ron Hubbards moralske kompass for livet som har gagnet mer enn 100 millioner mennesker i de siste 30 årene.

  • Da det nasjonale politiet i Colombia innførte Veien til lykke og foretok landsdekkende distribusjon som nådde 20 prosent av befolkningen, stupte nasjonens kriminalitetsrater.
  • I Los Angeles lokalsamfunn som var plaget av vold, distribuerte rivaliserende motorsykkel-gjenger Veien til Lykke og oppnådde en nedgang i kriminalitet på mellom 15 og 30 prosent etter hvert «Peace Ride».
  • Politiet i et østlig slovakisk samfunn tilskrev en 40 prosent reduksjon i kriminalitet til bred distribusjon av Veien til lykke.

Veien til lykke er tilgjengelig på 112 språk, med omlag 115 millioner eksemplarer distribuert i 186 land. Kampanjen for å distribuere heftet har blitt omfavnet av mer enn 257 000 grupper og enkeltpersoner. Den har Guiness-verdensrekorden som den mest oversatte ikke-religiøse bok og fyller et moralsk tomrom i et stadig mer materialistisk samfunn.


Finn ut mer om Veien til lykke: En veiviser til et bedre liv, basert på sunn fornuft.

Se denne videoen.

Dette nye senteret er ett av seks nye fasiliteter, hvert av dem viet til å hjelpe med problemer som berører Clearwater og Tampa Bay-området:

  • Sentrums-hovedkontoret for Kirkens Frivillige prester er del av en global bevegelse som er aktiv i 120 land – verdens største uavhengige nødhjelpsstyrke. Idet de lever under De frivillige prestenes motto at uansett utfordringen «kan det gjøres noe med det», arbeider scientologer i Tampa Bay-området frivillig i over 200 000 timer om året.
  • Et museum og operasjonssenter for Citizens Commission on Human Rights, verdens ledende vakthundgruppe for psykisk helse siden 1969. CCHR har hjulpet lovgivere med å få vedtatt over 181 lover som beskytter enkeltpersoner mot overgrep og psykiatriske tvangsmetoder. Dens Clearwater Informasjonssenter inneholder museet Psykiatri: En dødsindustri.
  • Et nytt hjem for United for Human Rights, et globalt undervisningstiltak som arbeider med å identifisere og beskytte rettighetene til alle borgere i verden, og nå hver eneste innbygger i Pinellas County – hvor krenkelser av menneskerettigheter og menneskehandel rangerer blant de mest alvorlige i USA. Dette hovedkontoret lover å gå i spissen for kampen mot disse urimelige overgrepene.
  • Det nye lokale senteret for Stiftelsen for en Stoffri verden, hvis internasjonale Sannheten om stoff-program har nådd ut til 260 millioner på verdensbasis. Programmet er viet til utslettelse av stoffmisbruk og til å gi meningsfull undervisning om stoff til unge mennesker.
  • Hovedkontoret for Criminon Florida står som et startpunkt til å gjennomføre oppgaven med å ta tak i årsakene til kriminalitet og gjenopprette lovovertrederes selvrespekt gjennom effektive karakteroppbyggende programmer.