CLEARWATER, FLORIDA 11. JULI 2015

NYTT CRIMINON-SENTER I CLEARWATER ÅPNES SOM LØSNING PÅ SVINGDØRENS SYKLUS AV GJENTATT TILBAKEFALL GJENNOM REHABILITERING AV KRIMINELLE

Et verdensomspennende program for reform av kriminelle som direkte tar for seg årsaken til kriminalitet ved å gjenopprette selvrespekt, åpner et nytt hovedkontor i Florida i Clearwater og gir en ny mulighet for lovovertredere til å bli medvirkende medlemmer av samfunnet.

Tusenvis av scientologer og deres gjester stod på rekke og rad ved Clearwater i Floridas historiske Fort Harrison Avenue for den spennende innvielsen av det nye Criminon Florida-sentret lørdag den 11. juli. Criminon, som betyr «uten kriminalitet», er basert på Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbards oppdagelse at veien til sann rehabilitering av lovbrytere er å hjelpe hverandre til å «finne ut når han mistet sin personlige stolthet. Rehabiliter dette ene punktet, og du har ikke lenger en forbryter».

På internasjonal basis sitter mer enn 10,1 millioner mennesker i fengsler og 2,2 millioner av disse i USA alene. Av 100 000 innsatte i Floridas fengselssystem vil nesten én av tre av de løslatte være bak lås og slå innen tre år. Og Pinellas County ligger på andreplass i delstaten med antall pågripelser av ungdomsforbrytere.

«Vi, som et lokalsamfunn, har ikke noe annet valg enn å hjelpe til med å rehabilitere kriminelle», sa David Miscavige, Styreformannen i Religious Technology Center. «Ingen innbygger kan si at det ’ikke har noe med meg å gjøre.’ Fordi den dagen enhver av oss er et offer for en forbrytelse vil det ha alt å gjøre med oss. Ingen av oss ønsker å vente på at den dagen kommer. Svingdørens syklus av gjentatt tilbakefall vil være en endeløs syklus uten virkelig rehabilitering av kriminelle. Det er hva vårt nye hovedkontor for Criminon Florida står for: Et engasjement for å rehabilitere kriminelle slik at de vender tilbake til samfunnet vårt som produktive borgere. Vi er her for å hjelpe. Og ved å hjelpe en lovbryter til å gjenopprette sin selvrespekt, kan vi gjøre en forskjell.»

Tilbakefallsprosenten overstiger ofte 75 prosent, men Criminon-programmet snur trenden ved å rehabilitere lovbrytere og bringer dem tilbake til samfunnet med ferdigheter som gjør dem i stand til å føre et produktivt liv snarere enn å visne hen bak lås og slå.

I dag er Criminon aktiv i omtrent 1000 fengsler over hele verden, med nesten 13 000 innsatte påmeldt på programmet.

I land etter land hvor Criminon-programmet har blitt iverksatt har myndigheter og fengselspersonell sett en dramatisk nedgang i tilbakefallsraten – selv blant de mest forherdede kriminelle grupper.

  • I høysikkerhetsfengslet i Leeuwkop i Sør-Afrika falt antall voldsepisoder fra 1000 per år til bare én etter at innsatte deltok i Criminon-programmet.
  • I Karachi i Pakistan gikk tilbakefallsraten ned til under 1 prosent blant de innsatte som fullførte Criminon-kursene i byens sentrale fengsel.
  • Et og et halvt år etter at Criminon-kursene ble offisielt innført i Mexico Citys fengselssystem stupte tilbakefallsraten ned til 1 prosent. Programmet har nå nådd mer enn 14 000 overtredere over hele landet.

Criminon Florida er viet til programmet for rehabilitering av kriminelle som ble innført for nesten fem årtier siden. Det har etablert programmer på stedet i åtte fengsler og levert korrespondansekurs til innsatte i 100 fengsler i delstaten. Ved å gjennomføre dens oppdrag har Criminon Florida veiledet ca. 20 000 innsatte gjennom kurs beregnet på å hjelpe dem til å få en ny start i livet som produktive medlemmer av samfunnet. Med dens nye hovedkontor er Criminon Florida viet til å ytterligere øke sin oppsøkende virksomhet til å rehabilitere enda flere lovovertredere og bråstoppe svingdørens syklus av gjentatt tilbakefall.

Informasjonssenteret i det nye hovedkontoret gir besøkende viktige detaljer fra programmet og dets innføring. Senteret inkluderer også et lokale til flerbruk for seminarer og workshoper om Criminon-levering, mens en hel fløy huser et korrespondansekurs-senter.


Finn ut mer om Criminon og hva Scientology Kirken gjør for å bygge en verden fri fra kriminalitet.

Se denne videoen.

Dette nye Criminon-senteret er ett av seks nye fasiliteter, hvert av dem viet til å hjelpe med de presserende problemene som rammer Clearwater og Tampa Bay-området. De omfatter:

  • Sentrums-hovedkontoret for Kirkens Frivillige prester er del av en global bevegelse som er aktiv i 120 land – verdens største uavhengige nødhjelpsstyrke. Idet de lever under De frivillige prestenes motto at uansett utfordringen «kan det gjøres noe med det», arbeider scientologer i Tampa Bay-området frivillig i over 200 000 timer om året.
  • Et museum og operasjonssenter for Citizens Commission on Human Rights, verdens ledende vakthundgruppe for psykisk helse siden 1969. CCHR har hjulpet lovgivere med å få vedtatt over 181 lover som beskytter enkeltpersoner mot overgrep og psykiatriske tvangsmetoder. Dens Clearwater Informasjonssenter inneholder museet Psykiatri: En dødsindustri.
  • Et nytt hjem for United for Human Rights, et globalt undervisningstiltak som arbeider med å identifisere og beskytte rettighetene til alle borgere i verden, og nå hver eneste innbygger i Pinellas County – hvor krenkelser av menneskerettigheter og menneskehandel rangerer blant de mest alvorlige i USA. Dette hovedkontoret lover å gå i spissen for kampen mot disse urimelige overgrepene.
  • Det nye lokale senteret for Stiftelsen for en Stoffri verden, hvis internasjonale Sannheten om stoff-program har nådd ut til 260 millioner på verdensbasis. Programmet er viet til utslettelse av stoffmisbruk og til å gi meningsfull undervisning om stoff til unge mennesker.
  • Et senter viet til Veien til lykke, den ikke-religiøse moralkodeksen skrevet av L. Ron Hubbard. De 21 forskriftene, utgitt på 112 språk, har brakt ro til samfunn sønderrevet av vold, fred til områder herjet av uroligheter, og selvrespekt til millioner av mennesker. Det nye Clearwater-kontoret vil gi det moralske kompasset som trenges i det lokale området.