CLEARWATER, FLORIDA 11. JULI 2015

NYTT UNITED FOR HUMAN RIGHTS CENTER
BRINGER ET VERDENSOMSPENNENDE INITIATIV EN PRESSERENDE
TILSTEDEVÆRELSE I TAMPA BAY, CLEARWATER-OMRÅDET

Det Scientology Kirke-støttede programmet – allerede verdens største ikke-statlige initiativ – ekspanderer sin internasjonale bevegelse til Florida-regionen som er plaget av en menneskehandelkrise.

Lørdag den 11. juli var et entusiastisk publikum på tusener til stede for den første omvisningen da Scientology Kirken åpnet dørene til sitt nye United for Human Rights-senter i sentrum av Clearwater. Senteret er viet til å ta på seg det som allerede er det mest omfattende og grunnleggende initiativ for menneskerettigheter på jorden og etablere et brohode i en delstat som står overfor en menneskehandelkrise.

Disse tragediene innen menneskerettigheter i Florida utgjør anslagsvis 40 000 mennesker som blir fraktet gjennom Florida hvert år, størstedelen av dem til tvunget prostitusjon. Delstaten er det tredje travleste knutepunktet for sex-handel i USA, med Tampa Bay-området blant de mest aktive.

David Miscavige, Styreformannen i Religious Technology Center, sa i sin innvielse av det nye senteret på lørdag: «Det er sant Clearwater er en strandby og at det sørlige Florida er en feriedestinasjon for tusenvis av mennesker. Men det er også en mørk sannnhet at denne regionen er ikke immun overfor krenkelser av menneskerettighetene – de samme krenkelsene som plager lokalsamfunn over hele verden. Mens vi opplyser befolkninger over hele kloden om rettighetene vi alle har krav på, er det på tide at vi gjør det her også – for å øke bevisstheten og så gjøre menneskerettigheter til et faktum for alle. Svaret er United for Human Rights og Youth for Human Rights, og dermed deres nye hovedkontor i Clearwater som står i spissen for det hele.»

Gitt det enorme omfanget av problemet står det kirke-sponsede United For Human Rights i spissen for informasjon og undervisning i menneskerettigheter. Det er verdens største ikke-statlige undervisningskampanje om menneskerettigheter. Den er aktiv i 192 land og arbeider i partnerskap med 1500 grupper og organisasjoner. Dens formål: Å heve bevissthet og innføring av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene og dens 30 artikler.

  • I Taiwan resulterte presentasjoner av menneskerettigheter til 59 000 elever på 435 skoler i en tydelig forandring blant elevene, som førte til at undervisningsministeren offisielt utnevnte programmets leder til Det nasjonale rådet for undervisning i menneskerettigheter.
  • Prinsippene i Verdenserklæringen om Menneskerettigheter er nå stadfestet i den meksikanske grunnloven, med Youth for Human Rights som en betydelig støttespiller til den landsomfattende kampanjen som førte til vedtaket.
  • Youth for Human Rights årlige toppmøter i FN i New York og Genève har utviklet unge forkjempere som nå leder hundrevis av avdelinger i 60 land.

Clearwaters nye United for Human Rights-senter, som ligger på byens hovedgate Fort Harrison Avenue, står som et hovedkontor som hedrer begrepet om menneskerettigheter og som en urokkelig forpliktelse til omfattende undervisning i menneskerettigheter over hele Tampa Bay og omegn.

Det nye United for Human Rights senteret inneholder et informasjonsområde viet til Verdenserklæringen om Menneskerettighetene og de prisbelønte audiovisuelle materialene til organisasjonen som bringer til live alle de 30 artiklene i Verdenserklæringen om Menneskerettighetene gjennom informasjonsannonser og informative dokumentarfilmer.

I tillegg huser senteret et seminarrom for workshoper og foredrag samt administrative fasiliteter for frivillige og samfunnsgrupper for å samarbeide på lokale tiltak for menneskerettigheter.

Lærere kan også få eksemplarer av undervisningspakken Gjør menneskerettighetene levende for videregående skoler og høyere utdannelsesnivåer og pakken fra Youth for Human Rights for grunnskole- og middelskolenivå.

United for Human Rights er et viktig element i et kompleks av seks bygninger viet til kirke-sponsede programmer til å tjene Clearwater-området – et levende symbol på samarbeid i samfunnet.

United for Human Rights og dens programmer basert på prinsippene uttrykt av Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbard, som i 1969 observerte: «Det er avgjørende at alle tenkende mennesker oppfordrer sine regjeringer til å gjennomføre omfattende reformer på området menneskerettigheter.»

Gjennom nesten femti år har scientologer arbeidet for å overvinne alle hindringer og forsvare disse umistelige rettighetene. Kirken sponser en av verdens bredeste kampanjer for undervisning i, samt offentlig informasjon om menneskerettigheter under banneret til United for Human Rights.

Scientology Kirken hjalp faktisk til med å opplyse mer enn 50 000 mennesker om deres menneskerettigheter i Clearwater og Tampa-området bare i løpet av det siste året. United for Human Rights Clearwater arbeider konsekvent med bortimot 60 borgerrettighets- og menneskerettighetsgrupper for å oppnå dette målet.


Finn ut mer om United for Human Rights (UHR) og hva Scientology Kirken gjør for å støtte global bevissthet om menneskerettigheter.

Se denne videoen. 

Dette nye United for Human Rights-senteret er ett av seks nye fasiliteter, hvert av dem viet til å hjelpe med de presserende problemene som rammer Clearwater og Tampa Bay-området.

  • Sentrums-hovedkontoret for Kirkens Frivillige prester er del av en global bevegelse som er aktiv i 120 land – verdens største uavhengige nødhjelpsstyrke. Idet de lever under De frivillige prestenes motto at uansett utfordringen «kan det gjøres noe med det», arbeider scientologer i Tampa Bay-området frivillig i over 200 000 timer om året.
  • Et museum og operasjonssenter for Citizens Commission on Human Rights, verdens ledende vakthundgruppe for psykisk helse siden 1969. CCHR har hjulpet lovgivere med å få vedtatt over 181 lover som beskytter enkeltpersoner mot overgrep og psykiatriske tvangsmetoder. Dens Clearwater Informasjonssenter inneholder museet Psykiatri: En dødsindustri.
  • Det nye lokale senteret for Stiftelsen for en Stoffri verden, hvis internasjonale Sannheten om stoff-program har nådd ut til 260 millioner på verdensbasis. Programmet er viet til utslettelse av stoffmisbruk og til å gi meningsfull undervisning om stoff til unge mennesker.
  • Et senter viet til Veien til lykke, den ikke-religiøse moralkodeksen skrevet av L. Ron Hubbard. De 21 forskriftene, utgitt på 112 språk, har brakt ro til samfunn sønderrevet av vold, fred til områder herjet av uroligheter, og selvrespekt til millioner av mennesker. Det nye Clearwater-kontoret vil gi det moralske kompasset som trenges i det lokale området.
  • Hovedkontoret for Criminon Florida står som et startpunkt til å gjennomføre oppgaven med å ta tak i årsakene til kriminalitet og gjenopprette lovovertrederes selvrespekt gjennom effektive karakteroppbyggende programmer.