CLEARWATER, FLORIDA 11. JULI 2015

NYTT SENTER FOR SCIENTOLOGYS FRIVILLIGE PRESTER
GIR EN HJELPENDE HÅND TIL
CLEARWATER VED Å FORKYNNE:
«DET KAN GJØRES NOE MED DET.»

Scientology Kirkens tilknyttede globale program tilbyr ubetinget hjelp til hele Pinellas County-område med et nytt senter innviet den 11. juli i hjertet av Clearwater.

Scientology Kirken, som bærer en dyp forpliktelse til folket i byen som har vært hjem til dens åndelige hovedsenter i de siste 40 år, innviet et nytt senter for Frivillige prester i hjertet av Clearwater den 11. juli. Det gir en unik type av hva som har blitt beskrevet som «åndelig førstehjelp» til hver person i Tampa Bay-området, slik at hver kan dra nytte av den hjelpen som lenge har definert de frivillige prestene over hele verden.

Programmet for frivillige prester ble skapt av L. Ron Hubbard i midten av 1970-tallet med mandatet å hjelpe «på frivillig basis, ved å gjenopprette formål, sannhet og åndelige verdier i andres liv». L. Ron Hubbard beskriver en frivillig prest som en person som «ikke lukker øynene for smerten, ondskapen og urettferdigheten i tilværelsen». Frivillige prester er utdannet til å hjelpe andre med å oppnå lindring fra livets prøvelser og oppnå ny personlig styrke i tillegg.

David Miscavige, Styreformannen i Religious Technology Center, erklærte i sin innvielse av det nye senteret på lørdag: «I tider med katastrofer, enten det rammer hele befolkninger eller en enkelt husholdning, beviser våre frivillige prester daglig at ’det kan gjøres noe med det’. Vi diskriminerer ikke. Vi dømmer ikke. Alt vi ønsker å gjøre er å hjelpe. Og, som vist igjen og igjen, leverer vi den hjelpen hvor som helst og overalt. Så ja, det er vårt nye hovedkontor for frivillige prester akkurat her i hjertet av Clearwater, til gagn for alle og enhver

Med Scientologys tilstedeværelse i Clearwater – og mer enn 10 000 scientologer som kaller denne byen sitt hjem – legemliggjør den nye fasiliteten for frivillige prester kirkens lidenskapelige engasjement i rollen for å skaffe løsninger for alle i samfunnet.

Hver eneste dag vil frivillige prester være beredt til å gi personlig hjelp med Scientology «assister» – teknikker utviklet av Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbard, som behandler de følelsesmessige og åndelige faktorene forbundet med skader og sykdommer.

Medlemmer av allmennheten kan komme til enhver tid for å få hjelp med en hvilken som helst vanskelighet – en mor hvis barn har lærevansker, en familie som sørger over tapet av en av sine kjære, til og med vold i hjemmet. Det ikke-sekteriske senteret er nå åpent til å hjelpe.

Senteret gir også gratis trening i de 19 emnene i Scientology håndboken for å hjelpe enkeltpersoner med å lære ferdighetene til å overvinne daglige problemer og utfordringer. Disse inkluderer problemer med å oppdra barn, å løse konflikter, forbedre forhold, og overvinne de generelle opp- og nedturene i livet.

I utføringen av sin misjon har den globale styrken av Frivillige prester kommet til unnsetning ved hver eneste større katastrofe i verden siden 2001. De frivillige prestene i Clearwater og Tampa Bay spilte en ledende rolle i nødhjelpsarbeidet etter World Trade Center-tragedien i New York, i Sør-Asia etter tsunamien i 2004, orkanen Katrina og hundrevis av andre katastrofeområder.

  • I kjølvannet av opprydningsarbeidet etter orkanen Charley i august 2004, presenterte den daværende Floridas guvernør Jeb Bush Tampa Bay frivillige prester med en Points of Light «Hurricane Heroes»-pris.
  • Da jordskjelvet i Haiti traff i 2010 var 350 frivillige prester – inkludert mange fra Clearwater og Tampa Bay – blant de første nødhjelpsarbeiderne som i siste instans leverte 130 tonn med medisinske forsyninger og krisematerialer, transport av over 450 leger og pleiere, og bistod 600 000 overlevende med fysisk og åndelig hjelp.
  • Over hele verden har de frivillige prestene bidratt i overmål av 27 millioner frivillige timer, skaffet krisehjelp til mer enn 29 millioner mennesker i tusenvis av lokalsamfunn på nesten hvert eneste kontinent.

I overensstemmelse med de frivillige prestenes credo: «Det kan gjøres noe med det», representerer det nye Clearwater-senteret et løfte om å utvide denne hjelpen til hele Clearwaters lokalsamfunn.


Finn ut mer om Scientologys frivillige prester: et bredt initiativ som yter effektiv fysisk og åndelig hjelp – og bringer effektiv hjelp når som helst og hvor enn det er behov for det. De frivillige prestene som utgjør en av de største uavhengige, frivillige hjelpeorganisasjonene i verden.

Se denne videoen.

Dette nye senteret for frivillige prester er ett av seks nye fasiliteter, hvert av dem viet til å hjelpe med de presserende problemene som rammer Clearwater og Tampa Bay-området.

  • Et museum og operasjonssenter for Citizens Commission on Human Rights, verdens ledende vakthundgruppe for psykisk helse siden 1969. CCHR har hjulpet lovgivere med å få vedtatt over 181 lover som beskytter enkeltpersoner mot overgrep og psykiatriske tvangsmetoder. Dens Clearwater Informasjonssenter inneholder museet Psykiatri: En dødsindustri.
  • Et nytt hjem for United for Human Rights, et globalt undervisningstiltak som arbeider med å identifisere og beskytte rettighetene til alle borgere i verden, og nå hver eneste innbygger i Pinellas County – hvor krenkelser av menneskerettigheter og menneskehandel rangerer blant de mest alvorlige i USA. Dette hovedkontoret lover å gå i spissen for kampen mot disse urimelige overgrepene.
  • Det nye lokale senteret for Stiftelsen for en Stoffri verden, hvis internasjonale Sannheten om stoff-program har nådd ut til 260 millioner på verdensbasis. Programmet er viet til utslettelse av stoffmisbruk og til å gi meningsfull undervisning om stoff til unge mennesker.
  • Et senter viet til Veien til lykke, den ikke-religiøse moralkodeksen skrevet av L. Ron Hubbard. De 21 forskriftene, utgitt på 112 språk, har brakt ro til samfunn sønderrevet av vold, fred til områder herjet av uroligheter, og selvrespekt til millioner av mennesker. Det nye Clearwater-kontoret vil gi det moralske kompasset som trenges i det lokale området.
  • Hovedkontoret for Criminon Florida står som et startpunkt til å gjennomføre oppgaven med å ta tak i årsakene til kriminalitet og gjenopprette lovovertrederes selvrespekt gjennom effektive karakteroppbyggende programmer.