CLEARWATER, FLORIDA 11. JULI 2015

SCIENTOLOGY KIRKEN INNVIER
ET DYNAMISK NYTT INFORMASJONSSENTER
FOR CLEARWATER OG TAMPA BAY

Kirkens seks globale humanitære initiativer kommer sammen på ett enkelt sted i Florida til nytte for alle borgere, og gir et svært nødvendig lokalt hjem til kirke-sponsede internasjonale programmer ved krysset av hjelp og håp.

Fire tusen scientologer og deres gjester samlet seg i Clearwaters sentrum for en innvielse lørdag den 11. juli, i feiring av det nye Informasjonssenteret om Scientology, som ekspanderer religionens berømte og globalt sterkt innvirkende humanitære programmer inn i et sentralt omfattende sentrum ved siden av religionens åndelige hovedsete, Flag-landbasen.

Clearwater-bygningen og Informasjonssenteret representerer fullførelsen av kirkens neste fase og inkluderer seks forskjellige fasiliteter viet til lokal fremgang av Scientology tilknyttede globale humanitære initiativer. Det følger innvielsen av Flag-bygningen, kirkens internasjonale åndelige hovedsete, i november 2013; innvielsen av den historiske Coachman-bygningen i 2014, med dets permanente utstilling viet til Clearwaters historie; den fulle gjenopprettelsen og gjeninnvielsen av Fort Harrison, forbundet med Flag-bygningen ved en gangbro over Fort Harrison Avenue, og innvielsen av Oak Cove fristed.

Den historiske Clearwater-bygningen står midt i sentrum på Cleveland Street og Fort Harrison Avenue i den historiske Clearwater-bygningen. Den ble opprinnelig bygd i 1918 og strukturen har blitt vakkert restaurert med dens store foajé forvandlet til et Informasjonssenter om Scientology. Clearwater er kjent som det åndelige hovedsetet for Scientology Kirken, og for å besvare spørsmål om religionen for innbyggere og de som besøker byen, åpner kirken dørene til dette Informasjonssenteret.

«Denne dagen er et skjellsettende øyeblikk for byen Clearwater, hjemmet til vårt åndelige hovedsete. Vi har etablert internasjonale brohoder for å ta opp stoffmisbruk, analfabetisme, umoral og menneskerettigheter. Vi har arbeidet i verdens uroområder – de største byene på jorden. Og de som reiser rundt kloden og gir sin tid på frivillig basis til å stå i spissen for de humanitære programmene, er medlemmene av vårt åndelige hovedsete på Flag. Så tatt i betraktning at det er dette som strømmer ut herfra, bringer vi nå det fulle omfanget av våre programmer til denne byen, byen vi lever i, byen som er vårt hjem i Clearwater i Florida.» – David Miscavige, Styreformannen i Religious Technology Center

«Denne dagen er et skjellsettende øyeblikk for byen Clearwater, hjemmet til vårt åndelige hovedsete», uttalte David Miscavige, Styreformannen i Religious Technology Center, da han talte til forsamlingen.

«Mens Scientology ekspanderer ut over hele verden, bringer vi i vårt kjølvann våre løsninger til mennesker i desperat nød. Vi har etablert internasjonale brohoder for å ta opp stoffmisbruk, analfabetisme, umoral og menneskerettigheter. Vi har arbeidet i verdens uroområder – de største byene på jorden.

Og de som reiser rundt kloden», sa han, «og gir sin tid på frivillig basis til å stå i spissen for de humanitære programmene, er medlemmene av vårt åndelige hovedsete på Flag. Så tatt i betraktning at det er dette som strømmer ut herfra, bringer vi nå det fulle omfanget av våre programmer til denne byen, byen vi lever i, byen som er vårt hjem i Clearwater i Florida.»

Utformet som et åpen-dør-informativt møtelokale inneholder Informasjonssenteret en komplett biografisk utstilling som belyser det eksepsjonelle livet og arven til Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbard – fra hans barndomshjem til hans karriere som forfatter før ankomsten av Dianetics og Scientology, så vel som hans revolusjonære arbeid i å etablere og definere religionen selv.

Inne i senteret vil Clearwaters innbyggere og besøkende til byens sentrum oppdage informasjonsdisplayer med rundt 300 dokumentarvideoer som dekker:

  • Grunnprinsippene i Dianetics og Scientology, inklusive sentrale prinsipper og overbevisninger,
  • Det stadig voksende nettverket av Scientology Kirker og grupper og det globale omfanget av Scientology som en religiøs bevegelse;
  • Hele rekken av av humanitære programmer som nå er kjennetegnet til kirken over hele verden.

I tillegg har hvert av disse programmene nå sitt eget senter, bare noen skritt fra Informasjonssenteret. Aldri før har så mange individuelle bygninger som tjener kirkens humanitære tiltak blitt satt opp på det samme stedet for å opplyse dem som søker hjelp og veiledning. De representerer en hjelpende hånd for Clearwater og Tampa og omegns lokalsamfunn. Med det for øye tar kirken på seg sin rolle med å arbeide hånd i hånd med det lokale politiet og myndigheter, så vel som kirker og kommunale grupper og hele det allmennyttige samfunnet for å gjøre sin del i å hjelpe med å bygge en er levende by.

Scientology Kirken, nå en verdensomspennende bevegelse som ekspanderer over 184 nasjoner, har vært en viktig spiller og lojal institusjon i Clearwater i nesten 40 år. Clearwater er et permanent hjem til over 10 000 medlemmer av Scientology Kirken. I tillegg reiser titusenvis av scientologer til byen hvert år fra hele verden for å delta i religiøse servicer i kirkens åndelige hjem. Kirken tar sitt ansvar og interesse i fremtiden til området alvorlig.

Sentrets innvielse fulgte den samtidige innvielsen av seks fasiliteter langs et helt kvartal av Fort Harrison Avenue, hvert av dem engasjert i ett enkelt globalt humanitært tiltak og viet til forbedring av Clearwater og Tampa Bay-området.

Disse seks fasilitetene omfatter:

  • Sentrums-hovedkontoret for Kirkens Frivillige prester er del av en global bevegelse som er aktiv i 120 land – verdens største uavhengige nødhjelpsstyrke. Idet de lever under De frivillige prestenes motto at uansett utfordringen «kan det gjøres noe med det», arbeider scientologer i Tampa Bay-området frivillig i over 200 000 timer om året.
  • Et museum og operasjonssenter for Citizens Commission on Human Rights, verdens ledende vakthundgruppe for psykisk helse siden 1969. CCHR har hjulpet lovgivere med å få vedtatt over 181 lover som beskytter enkeltpersoner mot overgrep og psykiatriske tvangsmetoder. Dens Clearwater Informasjonssenter inneholder museet Psykiatri: En dødsindustri.
  • Et nytt hjem for United for Human Rights, et globalt undervisningstiltak som arbeider med å identifisere og beskytte rettighetene til alle borgere i verden, og nå hver eneste innbygger i Pinellas County – hvor krenkelser av menneskerettigheter og menneskehandel rangerer blant de mest alvorlige i USA. Dette hovedkontoret lover å gå i spissen for kampen mot disse urimelige overgrepene.
  • Det nye lokale senteret for Stiftelsen for en Stoffri verden, hvis internasjonale Sannheten om stoff-program har nådd ut til 260 millioner på verdensbasis. Programmet er viet til utslettelse av stoffmisbruk og til å gi meningsfull undervisning om stoff til unge mennesker.
  • Et senter viet til Veien til lykke, den ikke-religiøse moralkodeksen skrevet av L. Ron Hubbard. De 21 forskriftene, utgitt på 112 språk, har brakt ro til samfunn sønderrevet av vold, fred til områder herjet av uroligheter, og selvrespekt til millioner av mennesker. Det nye Clearwater-kontoret vil gi det moralske kompasset som trenges i det lokale området.
  • Hovedkontoret for Criminon Florida står som et startpunkt til å gjennomføre oppgaven med å ta tak i årsakene til kriminalitet og gjenopprette lovovertrederes selvrespekt gjennom effektive karakteroppbyggende programmer.

Kirkens mål med de nye åpen-dør-fasilitetene er å yte hjelp til enhver person i Clearwater og Tampa Bay-området som søker den.

Lørdagens innvielse feiret også avdukingen av Osceola Courtyard – en grønn oase som er et ankerpunkt for samfunnet og forskjønner byen ved hjørnet av Fort Harrison og Drew Street. Den vil bli satt opp med fargerike paviljonger under arrangementer for spesielle feiringer og høytider for å gjøre hvert av kirkens humanitære programmer tilgjengelig. Parken vil også være stedet for Winter Wonderland, en populær familietradisjon som scientologer arrangerer for samfunnet siden 25 år.

_________________

Scientology har hatt større ekspansjon i løpet av de siste ti årene enn i de 50 foregående år tilsammen. Den første halvdelen av 2015 har faktisk vært preget av historiske resultater for Scientology. De inkluderer innvielsen av Informasjonssenteret om Scientology den 11. juli i den restaurerte Clearwater-bygningen, sammen med seks nye hovedkontorbygninger i Clearwater som gjør de humanitære programmene lett tilgjengelige for lokalsamfunnet; innvielsen av den majestetiske Ideelle Scientology Kirken i Bogotá i Colombia den 5. juli; og innvielsen for to måneder siden av enda en ideell Scientology Kirke på stedet hvor Frankrike, Tyskland og Sveits møtes: i Basel i Sveits. Flere innvielser er planlagt i Asia, Europa og Nord-Amerika i månedene fremover.