DEN NYE FLAG-BYGNINGEN:
SCIENTOLOGYS ÅNDELIGE HOVEDSETE

Denne arkitektoniske og tekniske triumf kroner en epoke med eksepsjonell vekst for vår religion. Det hele begynte med lanseringen av vårt felttog for Ideelle organisasjoner, som nå strekker seg over 5 kontinenter. Det som fulgte var gjenopprettelsen av selve fundamentet i Scientology og begynnelsen på en Kunnskapens gullalder; deretter var det gjenopprettelsen av L. Ron Hubbards kurs og servicer ved inngangsportene til Broen; og dernest gjenopprettelsen av Broen selv fra bunn til topp og innledningen av Teknologiens gullalder fase II.

Som kronen på det hele kom utgivelsen av L. Ron Hubbards teknologiske gjennombrudd som aldri noensinne har vært tilgjengelige – Superpower og Tilbakevending av årsak – og innvielsen av denne Kirken, den Ideelle organisasjon over alle Ideelle organisasjoner.

Dette er et sted hvor vi nå kan realisere L. Ron Hubbards visjon om en bedre verden i et omfang og til en grad som er i samsvar med teknologien selv.

Dette er hjørnesteinen for den nye og bedre verden.

Dette er Scientologys majestetiske prakt.

Dette er vår katedral.