HVA ER AUDITERING?

Selv om de rent filosofiske sidene ved L. Ron Hubbards arbeid i seg selv er tilstrekkelige til å heve denne sivilisasjonen til et høyere nivå, er det utelukkende auditeringen som tilbyr en nøyaktig vei som alle mennesker kan følge til høyere bevissthetstilstander.

Målet med auditeringen er å gi tilbake beingness og evner. Det oppnås ved at man (1) hjelper personen til å bli kvitt ethvert mentalt handikap og (2) øker de individuelle evnene.

Naturligvis er begge deler nødvendige hvis man skal nå sitt fulle åndelige potensiale. Auditering sletter altså livets smertefulle opplevelser, og tar for seg og forbedrer personens evne til å konfrontere og håndtere faktorene i livet sitt.

Gjennom auditering er man i stand til å se på sin egen tilværelse og forbedre sin evne til å konfrontere det man er og hvor man er. Det er store forskjeller på auditeringsteknologien, en religiøs praksis, og andre praksiser. Det forekommer ingen bruk av hypnose, transeteknikker eller medikamenter under auditering. Personen som blir auditert, er fullt bevisst om alt som skjer. Auditering er nøyaktig, er grundig kodifisert og har eksakte prosedyrer.

En person som er trent og kvalifisert til å levere auditering til andre, kalles en auditør. Auditør defineres som en som lytter. Det kommer fra det latinske ordet audire, som betyr å høre eller lytte. En auditør er en prest, eller en person under utdanning til prest i Scientology Kirken.

En person som mottar auditering, kalles en preclear – fra pre- og clear, altså en person som ennå ikke er clear. En preclear er en person som gjennom auditering finner ut mer om seg selv og livet. Den tiden en auditør auditerer en preclear, kalles en auditeringssession. En session foregår i et tidsrom som er avtalt mellom auditøren og preclearen.

Auditering består av prosesser. De er nøyaktige sett av spørsmål eller anvisninger som en auditør gir for å hjelpe et menneske med å lokalisere områder med mentalt ubehag, finne ut av ting om seg selv og forbedre sin tilstand. Det finnes mange forskjellige auditeringsprosesser, og hver av dem forbedrer et menneskes evne til å konfrontere og håndtere en bestemt del av tilværelsen. Når det nøyaktige målet for en prosess er oppnådd, avsluttes den, og man kan begynne på en ny prosess med sikte på en annen del av personens liv.

Man kunne selvfølgelig stille personen alle mulige slags spørsmål som kanskje eller kanskje ikke ville hjelpe vedkommende. Men det som er blitt oppnådd i Dianetics og Scientology, er at L. Ron Hubbard har isolert de nøyaktige spørsmålene og anvisningene som fører til åndelig frihet. Prosessens spørsmål eller anvisninger får en til å se nærmere på en bestemt del av sin eksistens. Mennesker har forskjellige opplevelser, og det som på denne måten dukker opp, vil selvfølgelig være forskjellig fra person til person.

Uansett opplevelser eller bakgrunn blir man hjulpet til ikke bare å lokalisere områder med vanskeligheter eller opprørthet i livet sitt, men man blir også hjulpet til å lokalisere selve kilden til vanskeligheten eller opprørtheten. Ved å gjøre dette klarer personen å frigjøre seg fra de uønskede hindringene som stopper, hemmer eller hindrer naturlige evner – og utvikle disse evnene og bli mer avklaret og kompetent.

Det finnes ingen variabler i auditerings-teknologien. Resultatene kommer ikke på slump, og det er ingen tilfeldighet i anvendelsen. Auditering er ikke en periode med uklare, frie sanseinntrykk. Hver prosess er nøyaktig i sin sammensetning og anvendelse og gir et bestemt resultat når den utføres korrekt. Scientology-auditering kan bringe en fra å være blind for sin egen åndelighet til å føle den store gleden av å vite.